Traducere română-engleză pentru "Teheran"

RO

"Teheran" engleză traducere

EN
RO

Teheran {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Teheran
Mergeţi la Teheran, mergeţi la Teheran, laşilor, laşilor, laşilor, laşilor!
Go to Tehran, go to Tehran, cowards, cowards, cowards, cowards!
Adevăraţii criminali sunt tiranii de la Teheran şi aceştia vor fi traşi la răspundere.
The real criminals are the tyrants in Tehran and they will be held to account.
De asemenea, ar trebui clarificat că, din fericire, nu există "ambasade ale UE” în Teheran.
It should also be clarified that fortunately there are no 'EU embassies' in Tehran.

Exemple de folosire pentru "Teheran" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAstfel, statele NATO ar putea fi supuse șantajului de către Teheran sau Pyongyang.
This would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
RomanianAdevăraţii criminali sunt tiranii de la Teheran şi aceştia vor fi traşi la răspundere.
The real criminals are the tyrants in Tehran and they will be held to account.
RomanianDe asemenea, ar trebui clarificat că, din fericire, nu există "ambasade ale UE” în Teheran.
It should also be clarified that fortunately there are no 'EU embassies' in Tehran.
RomanianGuvernul irakian ar trebui să înceteze respectarea ordinelor transmise de mullahii de la Teheran.
The Iraqi Government should stop following the orders of the Mullahs in Tehran.
RomanianMergeţi la Teheran, mergeţi la Teheran, laşilor, laşilor, laşilor, laşilor!
Go to Tehran, go to Tehran, cowards, cowards, cowards, cowards!
RomanianIeri el a fost transmis în Diyarbakir în Turcia și în Teheran, precum și în alte orașe iraniene.
Yesterday it was relayed in Diyarbakir in Turkey, and in Teheran and other Iranian cities.
RomanianAcest lucru depinde, în mod esenţial, de persoana care se află la conducere la Teheran.
This depends, to a crucial degree, on who governs in Tehran.
RomanianDe ce suntem ca iepurii orbiți de faruri când vine vorba de a avea de-a face cu mulahii din Teheran?
Why are we like rabbits caught in the headlights when it comes to dealing with the Mullahs in Teheran?
RomanianSancţiunile repetate trebuie să fie specifice şi trebuie să prejudicieze în măsură extrem de mare regimul de la Teheran.
Renewed sanctions must now be targeted and must be extremely damaging to the regime in Tehran.
RomanianEvenimentele din Teheran au fost îngrozitoare.
What took place in Tehran is absolutely horrible.
RomanianRegimul de la Teheran se opune ferm schimbării, înăbușind demonstrațiile și arestând liderii mișcării.
The Tehran regime is firmly opposed to change, with its suppression of demonstrations and arrest of the movement's leaders.
RomanianDe fapt, Uniunea Europeană trebuie să devină purtătorul de cuvânt pentru o atitudine clară privind regimul de la Teheran.
In fact, the European Union must make itself the spokesperson for a clear stance on the regime in Tehran.
RomanianSute de mii de oameni au ieșit în stradă în Teheran și în alte orașe din Iran luni și au fost oprimați brutal.
Hundreds of thousands took to the streets in Teheran and other cities in Iran on Monday and were brutally suppressed.
RomanianEste foarte important ca regimul de la Teheran să nu reușească să rupă un front comun larg chiar în această Cameră.
It is really important that the regime in Tehran must not succeed in breaking a broad common front even in this Chamber.
RomanianDânsa, împreună cu alţi activişti pentru drepturile omului, au fondat în mod curajos Centrul pentru apărarea drepturilor omului din Teheran.
She, along with other human rights activists, bravely founded the Centre for the Defence of Human Rights in Tehran.
RomanianMullahii de la Teheran doresc distrugerea taberei Ashraf, iar Europa trebuie să îi sprijine pe aceşti refugiaţi iranieni lipsiţi de apărare.
The Mullahs in Tehran want Ashraf to be destroyed, and we in Europe must support these defenceless Iranian refugees.
Romanian. - Domnule președinte, Franța a avut desigur grijă de Ayatollah Khomeini și l-a trimis înapoi cu avionul în Teheran.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, France, of course, nurtured the Ayatollah Khomeini and flew him back to Tehran.
RomanianDin păcate, există nişte amendamente depuse de unii dintre purtătorii de cuvânt ai Teheranului, cei care cred minciunile spuse de Teheran.
Unfortunately there are some amendments tabled by some of the spokesmen for Tehran, those who believe the lies told by Tehran.
RomanianPotrivit estimărilor Agenţiei, Teheran a crescut numărul centrifugelor de îmbogăţire a uraniului, de 34 de ori în mai puţin de trei ani.
According to the Agency's estimates, Tehran has increased the number of uranium-enriching centrifuges by 34 times in less than three years.
RomanianAvem un respect deosebit pentru acele curajoase femei iraniene care au jucat un rol decisiv în demonstraţiile care au urmat alegerilor de la Teheran.
We have a special respect for those brave Iranian women who had a decisive role to play in the demonstrations following the elections in Tehran.