Traducere română-engleză pentru "tehnic"

RO

"tehnic" engleză traducere

volume_up
cadru tehnic {n}
EN

"tehnical support" română traducere

volume_up
tehnical support {substantiv}
RO

tehnic {adjectiv masculin}

volume_up
tehnic (dar şi: technic)
Această solidaritate trebuie să fie demonstrată prin suport tehnic şi financiar.
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
Această discuție este fascinantă din punct de vedere etic, politic și chiar tehnic.
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
Va fi foarte simplu să se stabilească un standard tehnic pentru aceasta.
It will be straightforward to establish a technical standard for this.
EN

tehnical support {substantiv}

volume_up
tehnical support
volume_up
cadru tehnic {n}

Exemple de folosire pentru "tehnic" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceastă solidaritate trebuie să fie demonstrată prin suport tehnic şi financiar.
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
RomanianAceastă discuție este fascinantă din punct de vedere etic, politic și chiar tehnic.
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
RomanianFacilitarea călătoriei fără viză nu poate fi privită doar ca un aspect pur tehnic.
Facilitating visa-free travel cannot be regarded simply as a technical issue.
RomanianNe confruntăm cu această provocare atât la nivel tehnic, cât şi la nivel parlamentar.
We are facing up to this challenge on both a technical and a parliamentary level.
RomanianDeşi este un raport cu caracter mai degrabă tehnic, el are şi o dimensiune umană.
Although it is a rather technical report, it also has a human dimension.
RomanianÎn ciuda celor care susţin contrariul, acesta nu este numai un raport tehnic.
Despite claims to the contrary, this is not simply a technical Report.
RomanianIntroducerea de sprijin tehnic pentru punerea în aplicare a acestor proiecte este binevenită.
The introduction of technical support for implementing these projects is welcome.
RomanianNe aşteaptă mai multe capitole de negociere dificile din punct de vedere tehnic.
A number of technically difficult negotiating chapters await us.
RomanianEste un text foarte tehnic, pe care așteptăm de luni întregi să îl votăm în plen.
It is a very technical text and one on which we have been waiting to vote in plenary for months.
RomanianEle sunt la finalul perioadei de exploatare și sunt depășite din punct de vedere tehnic.
They are at the end of their useful lives and are technically obsolete.
RomanianVa fi foarte simplu să se stabilească un standard tehnic pentru aceasta.
It will be straightforward to establish a technical standard for this.
RomanianCu toate acestea, domnule comisar, mai avem de făcut o mică remarcă - un mic aspect tehnic.
We do have one small point - one small technical point to make - however, Commissioner.
RomanianSubiectul referitor la facilitarea călătoriei fără viză este doar în parte un subiect tehnic.
The issue of providing visa-free travel is only partially a technical one.
RomanianE adevărat că această legislație are un caracter tehnic, ceea ce complică procesul de aplicare.
This legislation is admittedly technical, which complicates the application process.
RomanianDeși este tehnic, trebuie să revizuim acest regulament, care este foarte important.
Despite being technical, we certainly needed to revise this regulation, which is very important.
RomanianDin punct de vedere tehnic, prezenta propunere este una care codifică textul juridic.
In technical terms, this proposal is one to codify the legal text.
RomanianNu vă așteptați la un "corset” foarte tehnic pentru relațiile bilaterale cu vecinii noștri.
Do not expect a very technical straightjacket for bilateral relations with our neighbours.
RomanianEste un amendament destul de tehnic, dar, cu toate acestea, este important.
It is a fairly technical amendment, but it is still significant.
RomanianAcordurile comerciale cu aceste ţări includ, de asemenea, cooperări de ordin tehnic şi cultural.
Trade agreements with these countries also involve technical and cultural cooperation.
RomanianAceasta este o modalitate bună de a evita jargonul tehnic și a găsi totuși un dispozitiv excelent.
This is a good way to avoid the technical jargon and still find an excellent device.