Traducere română-engleză pentru "telecomunicaţii"

RO

"telecomunicaţii" engleză traducere

RO

telecomunicaţii {feminin plural}

volume_up
telecomunicaţii (dar şi: telecomunicație)
Trebuie să li se asigure accesul nestânjenit la mijloace de telecomunicaţii.
They must be ensured unimpeded access to means of telecommunication.
Acestea se referă în special la telecomunicaţii, protecţia mediului, transport, finanţe şi servicii juridice.
This concerns mainly telecommunications, environment protection, transport, finance and legal services.
Aşadar, cetăţenii ar trebui să aibă un acces simplu şi larg la serviciile de telecomunicaţii.
Citizens should, therefore, have extensive and easy access to telecommunications services.

Exemple de folosire pentru "telecomunicaţii" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTrebuie să li se asigure accesul nestânjenit la mijloace de telecomunicaţii.
They must be ensured unimpeded access to means of telecommunication.
RomanianPachetul telecomunicaţii este o victorie importantă pentru toţi consumatorii din Europa.
The telecoms package is a major victory for all consumers in Europe.
RomanianAşadar, cetăţenii ar trebui să aibă un acces simplu şi larg la serviciile de telecomunicaţii.
Citizens should, therefore, have extensive and easy access to telecommunications services.
RomanianÎn al doilea rând, investiţia de capital în infrastructurile de transport, telecomunicaţii şi energie.
Secondly, this is capital investment in transport, energy and telecommunications infrastructures.
RomanianAcestea se referă în special la telecomunicaţii, protecţia mediului, transport, finanţe şi servicii juridice.
This concerns mainly telecommunications, environment protection, transport, finance and legal services.
RomanianUrmătorul punct se referă la declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei privind Societatea de Telecomunicaţii Financiare Interbancare Globale (SWIFT).
The next item is the Council and Commission statements on SWIFT.
RomanianEconomia ţării este modernă şi competitivă, Finlanda fiind unul dintre liderii mondiali în domeniul echipamentelor pentru telecomunicaţii.
The country has developed a modern, competitive economy, and is a world leader in telecommunications equipment.
RomanianO mulţime de legi privind drepturile de autor urmează să fie introdusă brusc într-o lege-cadru pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii.
A flurry of copyright laws is suddenly to be introduced in a framework law for the provision of telecommunications.
RomanianExportă echipamente pentru telecomunicaţii, utilaje, hârtie, celuloză şi lemn pentru construcţii, oţel, produse din sticlă şi ceramică.
Main exports include telecoms equipment and engineering products, paper, pulp and lumber, glassware, stainless steel and ceramics.
RomanianSalut, aşadar, cu bucurie faptul că, prin intermediul pachetului de telecomunicaţii, deputaţii europeni vor menţine acum controlul asupra alocării spectrului.
So I welcome the fact that, through the telecoms package, MEPs will now retain scrutiny of spectrum allocation.
RomanianDomnule Preşedinte, aş dori să încep subliniind cât de încântată sunt de faptul că putem să semnăm pachetul de telecomunicaţii astăzi împreună.
Mr President, I would like to start by emphasising how pleased I am that we are able to sign the telecoms package together today.
RomanianComisia adoptă prima parte a cărţii verzi privind liberalizarea infrastructurii de telecomunicaţii şi a reţelelor de televiziune prin cablu.
The Commission adopts the first part of the Green Paper on liberalisation of telecommunications infrastructure and cable television networks.
RomanianComisia transmite Consiliului European o carte verde privind dezvoltarea pieţei comune pentru servicii şi echipamente de telecomunicaţii.
The Commission sends a green paper to the European Council on the development of the common market for telecommunications services and equipment.
RomanianSuntem de acord: investiţiile în cercetare şi dezvoltare, în reţelele transeuropene de transport, energie şi telecomunicaţii trebuie mărite.
We agree: investment in research and development, in trans-European networks for transport, energy and telecommunications should be increased.
RomanianCred că fără o infrastructură bine interconectată, în transport, energie sau telecomunicaţii, este greu să vorbim despre Europa.
I believe that without a well-interconnected infrastructure, in transport or in energy or in telecommunications, it is very difficult to speak about Europe.
RomanianPe viitor, furnizorii de servicii de telecomunicaţii vor fi nevoiţi, de asemenea, să ofere şi contracte pe o durată de doar 12 luni, ceea ce este foarte important.
In future telecommunication providers will also have to offer contracts of just 12 months duration, which is very important.
RomanianComisia adoptă cea de-a doua parte a cărţii verzi privind liberalizarea infrastructurii de telecomunicaţii şi a reţelelor de televiziune prin cablu.
The Commission adopts the second part of the Green Paper on the liberalisation of telecommunications infrastructure and cable television networks.
RomanianRaportul evidenţiază investiţiile chineze în infrastructura din transporturi şi telecomunicaţii, educaţie, sănătate şi accesul la apă şi electricitate.
The report points to Chinese investment in transport and telecommunications infrastructure, education, health and access to water and electricity.
RomanianŞi, bineînţeles, am văzut recent cum Curtea Europeană a formulat o decizie împotriva companiilor de telecomunicaţii în ceea ce priveşte tarifele de roaming practicate în Europa.
And, of course, recently we saw that the European Court ruled against telecommunications companies regarding roaming charges in Europe.
Romanian13 - Ştiţi, din cadrul audierii şi, de asemenea, din acţiunile mele anterioare în calitate de Comisar pentru telecomunicaţii, că protecţia datelor ocupă un loc foarte important în agendă.
You know, from my hearing and also from my actions before as Telecoms Commissioner, that data protection is very high on the agenda.