RO

telefon {neutru}

volume_up
1. general
telefon
volume_up
phone {substantiv}
Activarea prin telefon necesită interacțiunea cu un sistem telefonic automat.
Activating by phone requires interacting with an automated phone system.
Pentru a elimina un număr de telefon, faceți clic pe număr sub Numere de telefon, apoi faceți clic pe Ștergere.
To remove a phone number under Phone numbers, click the number, and then click Delete.
Activați un telefon mobil compatibil, apoi conectați-l la computer.
Turn on a compatible mobile phone, and then connect it to your computer.
telefon
PC-urile utilizează modemuri pentru a trimite și a primi informații prin telefon sau liniile de cablu.
PCs use modems to send and receive information over telephone or cable lines.
(Este posibil să se aplice taxe pentru telefon sau alte taxe de acces.)
(Telephone or other access charges may apply.)
Acest lucru ar putea fi realizat prin e-mail sau la telefon, într-o perioadă de două săptămâni.
This could be done by email or telephone within a two-week period.
telefon (dar şi: suflantă, suflător)
telefon
2. "chemare telefonică"
Asociați-vă la o întâlnire online sau o conferință prin telefon
Join an online meeting or conference call
Faceți clic pe unul dintre numerele de telefon disponibile.
Call one of the available phone numbers listed.
Apelurile de la computer la telefon se pot utiliza doar pentru apeluri spre exterior.
Computer-to-phone calling can be used for placing outgoing calls only.
telefon
volume_up
phone {substantiv}
Activarea prin telefon necesită interacțiunea cu un sistem telefonic automat.
Activating by phone requires interacting with an automated phone system.
Pentru a elimina un număr de telefon, faceți clic pe număr sub Numere de telefon, apoi faceți clic pe Ștergere.
To remove a phone number under Phone numbers, click the number, and then click Delete.
Activați un telefon mobil compatibil, apoi conectați-l la computer.
Turn on a compatible mobile phone, and then connect it to your computer.
telefon
Sunt aproape sigur că motivul pentru care preşedintele Barroso tocmai a ieşit afară a fost ca să dea un telefon legat de această chestiune.
I am almost confident that the reason why President Barroso has just stepped out was to make a telephone call on this matter.
telefon
3. "număr de ~"
telefon
Acest număr de telefon ar oferi ajutorul, asistenţa şi sprijinul necesare copiilor atunci când au nevoie.
This telephone number would provide the necessary aid, assistance and support for children in their time of need.
De cele mai multe ori găsesc doar o căsuţă poştală şi doar arareori un număr de telefon sau o adresă de e-mail.
There might be some sort of a box number, but rarely a telephone number or proper email address.
Unele persoane s-au simţit obligate să adreseze eterna întrebare referitoare la dl Kissinger şi la numărul de telefon.
Some people felt compelled to ask the eternal question about Mr Kissinger and the telephone number.

Exemple de folosire pentru "telefon" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanianpe telefon, dar puteți trimite e-mailuri doar de la adresa principală (curentă).
address on your phone, but can only send email from your primary (current) address.
RomanianSalvați-vă fișierele pe SkyDrive și accesați-le de pe telefon, tabletă, PC sau Mac.
Save your files to SkyDrive, and get to them on your phone, tablet, PC, or Mac.
RomanianSkyDrive vă permite să încărcați seturi de fotografii din telefon direct în SkyDrive.
SkyDrive lets you upload batches of photos from your phone directly to SkyDrive.
RomanianActivarea prin telefon necesită interacțiunea cu un sistem telefonic automat.
Activating by phone requires interacting with an automated phone system.
RomanianPentru a începe, conectați un aparat foto sau un telefon mobil la computer și deschideți-l.
To get started, connect a camera or mobile phone to your computer and turn it on.
RomanianVă putem trimite un cod de securitate pe telefon prin sms sau într-un mesaj vocal automat.
We can send a security code to your phone by text, or in an automated voice message.
RomanianNu trebuie să ne concentrăm numai asupra numărului de telefon, ci şi asupra monitorizării.
The issue that we should focus on is not just the hotline itself, but the follow-up.
RomanianReinițializarea Office va șterge documentele Office și paginile OneNote salvate pe telefon.
Resetting Office will delete the Office docs and OneNote pages saved on your phone.
RomanianApelurile de la computer la telefon se pot utiliza doar pentru apeluri spre exterior.
Computer-to-phone calling can be used for placing outgoing calls only.
RomanianPuteți avea unul sau mai multe numere de telefon asociate la contul dvs.
You can have one or more phone numbers associated with your account.
RomanianActivați un telefon mobil compatibil, apoi conectați-l la computer.
Turn on a compatible mobile phone, and then connect it to your computer.
RomanianMulte computere vin împreună cu un modem de conectare prin telefon deja instalat.
Many computers come with a dial-up modem already installed.
RomanianPe telefon, atingeți Setări, apoi atingeți Mail, Contacte, Calendare.
On your phone, tap Settings, and then tap Mail, Contacts, Calendars.
RomanianAsistență live prin telefon permanentă pentru probleme de asistență IT complexe.
Live 24 × 7 phone support for advanced IT support issues.
RomanianPC-urile utilizează modemuri pentru a trimite și a primi informații prin telefon sau liniile de cablu.
PCs use modems to send and receive information over telephone or cable lines.
RomanianObțineți ajutor de la un profesionist în asistență prin telefon, pe e-mail sau pe chat.
Get help from a support professional by phone, email, or chat.
RomanianVizualizați oricare dintre fișiere, stocate pe SkyDrive, direct din iPad, din laptop sau de pe telefon.
View any of your files, stored on SkyDrive, right from your iPad, laptop, or phone.
RomanianStudiați notițe, revizuiți liste de cumpărături sau pur și simplu vă organizați chiar de pe telefon.
Study notes, review your shopping lists, or just stay organized right from your phone.
RomanianAsistență pentru clienți live prin telefon, permanentă, pentru probleme IT complexe
Live 24 x 7 customer phone support for advanced IT issues
RomanianÎn prezent, consumatorii care cumpără un telefon nou nu dispun deloc de această posibilitate.
At the moment, consumers buying a new phone have no choice at all.