Traducere română-engleză pentru "tematică"

RO

"tematică" engleză traducere

RO

tematică {feminin}

volume_up
tematică
tematică

Exemple de folosire pentru "tematică" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianVoi răspunde așadar celor cinci întrebări care sunt regrupate și acoperă aceeași tematică.
I am now going to answer five questions, which are grouped together and cover the same theme.
RomanianAcestea vor fi, desigur, instrumente centrale pentru monitorizarea tematică a Strategiei Europa 2020.
They will, of course, also be central instruments for the thematic monitoring of the Europe 2020 Strategy.
RomanianMulte rapoarte ştiinţifice relevă acest lucru, la fel şi strategia noastră tematică privind resursele naturale.
Many scientific reports bear witness to this, not least our own thematic strategy on natural resources.
RomanianA doua conferinţă tematică privind prevenirea depresiei şi a sinuciderii va fi organizată cu Ungaria în decembrie.
The second thematic conference on the prevention of depression and suicide will be organised with Hungary in December.
RomanianCând liderii naţionali se întrunesc în cadrul Consiliului European, Parlamentul trebuie să îşi dea avizul cu privire la tematica inclusă pe agendă.
When national leaders meet for European Council summits, Parliament gives its opinion on the topics on the agenda.
RomanianÎn primul semestru al anului 2010, preşedinţia spaniolă va găzdui o conferinţă tematică privind sănătatea mintală a persoanelor în vârstă.
In the first semester of 2010, the Spanish Presidency will host a thematic conference on the mental health of older people.
Romanianîn scris - Am votat în favoarea raportului de iniţiativă al dlui Toine Manders, care tratează cu o deosebită atenţie tematica jocurilor video.
I voted in favour of Mr Manders's own-initiative report, which focuses particular attention on the topic of video games.
RomanianÎnţelegem din acest raport că există o disponibilitate a autorităţilor de la Aşgabat de a negocia pe tematica drepturilor omului şi a libertăţilor civile.
We understand from this report that the authorities in Ashgabat are prepared to negotiate on the topic of human rights and civil liberties.
RomanianOdată cu stabilirea Strategiei Europa 2020, Consiliul European a decis în martie 2010 să țină o dezbatere tematică cu privire la energie și inovare.
While determining the Europe 2020 strategy, the European Council decided in March 2010 to hold a thematic debate on the issue of energy and innovation.
RomanianPrima conferinţă tematică privind sănătatea mintală a tinerilor şi în educaţie va avea loc la Stockholm la 29-30 septembrie, în cooperare cu preşedinţia suedeză.
The first thematic conference on mental health in youth and education will take place in Stockholm on 29-30 September, in cooperation with the Swedish Presidency.
RomanianCare este poziția Comisiei cu privire la Declarația de la Praga, adoptată la Conferința de la Praga la 3 iunie 2008, având ca tematică „Conștiința europeană și comunismul”?
What response does the Commission have to the Prague Declaration, adopted at the Prague Conference, ‘European Conscience and Communism’, on 3 June 2008?
RomanianCare este poziția Consiliului cu privire la Declarația de la Praga, adoptată la Conferința de la Praga la 3 iunie 2008, având drept tematică „Conștiința europeană și comunismul”?
What response does the Council have to the Prague Declaration, adopted at the Prague Conference, ‘European Conscience and Communism’, on 3 June 2008?
Romanian"Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor” are ca obiectiv reducerea riscurilor pentru sănătatea umană și pentru mediu provocate de utilizarea pesticidelor.
The purpose of the 'Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides' is to reduce the risks to human health and the environment posed by the use of pesticides.