Traducere română-engleză pentru "temei juridic"

RO

"temei juridic" engleză traducere

RO

temei juridic {neutru}

volume_up
temei juridic
Acest temei juridic nou trebuie să garanteze respectarea drepturilor civile.
This new legal basis must ensure that civil rights are respected.
Există, de exemplu, norme lipsite de temei juridic ce vizează parlamentarii naţionali.
There are, for example, rules aimed at national parliaments that have no legal basis.
Hotărârile finale ale Curţii ar trebui să contribuie la oferirea unui temei juridic mai ferm.
The Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.

Exemple de folosire pentru "temei juridic" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcest raport va fi prezentat la o dată ulterioară sub un temei juridic care să fie clar.
This report will be submitted at a later date under a legal basis that is clear.
RomanianExistă, de exemplu, norme lipsite de temei juridic ce vizează parlamentarii naţionali.
There are, for example, rules aimed at national parliaments that have no legal basis.
RomanianHotărârile finale ale Curţii ar trebui să contribuie la oferirea unui temei juridic mai ferm.
The Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.
RomanianAvem nevoie de un temei juridic nou, astfel încât să putem realiza un nou acord.
We need a new legal basis, so that we can produce a new agreement.
RomanianExistă un program special de cheltuieli, care are propriul temei juridic.
There is a special spending programme, which has its own legal basis.
RomanianPrin urmare, trebuie să găsim o soluție și probabil un nou temei juridic pentru acest program.
Therefore we need to find a solution, and probably a new legal basis for the scheme.
RomanianAş vrea să vă spun că nu există un temei juridic pentru o politică europeană în domeniul sportului.
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
RomanianAcest temei juridic nou trebuie să garanteze respectarea drepturilor civile.
This new legal basis must ensure that civil rights are respected.
RomanianDeclaraţiile naţionale şi participarea statelor membre necesită un temei juridic mai solid.
National declarations and the participation of Member States need a stronger legal basis.
RomanianAcesta este, de facto, încă în vigoare, dar nu mai are niciun temei juridic.
It is de facto still in force, but no longer has a basis in law.
RomanianTotuși, știm foarte bine că acest lucru este aproape imposibil în lipsa unui temei juridic.
However, we know full well that this is almost impossible in the absence of a legal basis.
RomanianÎn orice caz, aş dori să spun clar că există cu siguranţă un temei juridic.
In any case, I would like to state quite clearly that there definitely is a legal basis for this.
RomanianPrimul dintre acestea este faptul că dorim să avem un temei juridic dublu.
The first of these is that we want to see a dual legal basis.
RomanianTratatul de la Lisabona ne oferă un nou temei juridic - articolul 83.
The Lisbon Treaty gave us a new legal basis - Article 83.
RomanianAlţii declară că tratatele nu ne asigură un temei juridic.
Others are saying that we do not have a legal basis in the Treaties.
RomanianCea mai importantă modificare din noul temei juridic este extinderea sferei de aplicare instituţionale.
The most important change in the new legal basis is the extension of the institutional scope.
RomanianÎn opinia mea, întrucât avem aceste două filozofii diferite, am nevoie şi de un dublu temei juridic.
In my opinion, because we have these two different philosophies we also need a double legal base.
RomanianExistă un temei juridic în Tratatul de la Lisabona pentru anumite acţiuni specifice care pot fi întreprinse...
There is a legal basis in the Lisbon Treaty for some specific actions that can be taken ...
RomanianÎnsă tratatul oferă un temei juridic pentru ca Uniunea să le susţină şi să le completeze eforturile.
However, the treaty does provide a legal basis for the Union to support and complement their efforts.
RomanianAcest lucru se datorează faptului că tratatul nu conţine niciun temei juridic adecvat pentru adoptarea altor măsuri.
This is because the treaty contains no appropriate legal basis for adopting other measures.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

juridic adjectiv
temei substantiv
expert juridic substantiv
act juridic substantiv
aviz juridic substantiv