Traducere română-engleză pentru "temeri"

RO

"temeri" engleză traducere

EN
RO

temeri {plural}

volume_up
temeri (dar şi: frici)
Temeri obiective sau prejudecată, precauție situațională sau dezamăgire?
Objective fears or prejudice, situational prudence or disappointment?
Sugerez înlocuirea cuvântului "temeri” din textul iniţial cu cuvântul "preocupări”.
I suggest replacing 'fears' in the original text with the word 'concerns'.
Din nefericire, lectura raportului privind evaluarea reciprocă ne confirmă aceste temeri.
Unfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.

Exemple de folosire pentru "temeri" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianȚara mea este acuzată de "temeri germane tipice” - destul de nedrept în acest caz.
My country stands accused of 'typical German angst' - quite unfairly in this case.
RomanianSunt bucuroasă că am reușit, în mare măsură, să ne înțelegem propriile temeri.
I am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
RomanianSugerez înlocuirea cuvântului "temeri” din textul iniţial cu cuvântul "preocupări”.
I suggest replacing 'fears' in the original text with the word 'concerns'.
RomanianÎn această privinţă, am o serie de temeri cu privire la aspectele acestor propuneri.
In that respect, I have some residual fears on aspects of these proposals.
RomanianDin nefericire, lectura raportului privind evaluarea reciprocă ne confirmă aceste temeri.
Unfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
RomanianDacă ascultăm discuțiile de astăzi, este foarte clar de unde provin cele mai mari temeri.
If we listen to today's discussions, it is quite clear where the greatest fears lie.
RomanianÎmi dau seama că folosirea mecanismului de cooperare consolidată dă naștere multor temeri.
I do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.
RomanianTemeri obiective sau prejudecată, precauție situațională sau dezamăgire?
Objective fears or prejudice, situational prudence or disappointment?
RomanianTemeri similare ar putea avea și politicienii din alte țări, de exemplu Regatul Unit.
Similar fears may be harboured by politicians in other countries, for example the United Kingdom.
RomanianDe asemenea, există temeri privind posibilele efecte secundare cauzate de consumul acestor alimente.
There are also fears about the possible side-effects caused by eating these foods.
RomanianExistă temeri că nu poate exista o astfel de majoritate, în ziua de astăzi.
There is a fear that there may not be such a majority, today.
RomanianAstăzi, în spatele calmului, se ascund tensiuni adânci şi temeri că violenţa ar putea reapărea.
Today, beneath the calm, there are deep tensions and fears that the violence may return again.
RomanianŞi, într-adevăr, temeri cu privire la faptul că rezoluţia este grăbită şi poate insuficient analizată...
And indeed, fears that the resolution is hurried, and perhaps not researched enough ...
RomanianRealitatea este că cele mai mari temeri în ceea ce privește bolile sunt reprezentate de cancer și de Alzheimer.
The reality is that the big dreads in terms of diseases are cancer and Alzheimer's.
RomanianAvem o serie de temeri legate de folosirea de muniție adevărată.
We are concerned that live ammunition may also have been used.
RomanianAşadar, nu aveţi absolut niciun motiv de a continua să încurajaţi tensiuni, panică sau temeri pe această temă.
Therefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
RomanianAşadar, vă rog să încetaţi să daţi naştere la temeri şi tensiuni.
Therefore, please stop creating this fear and dissension.
RomanianÎn scopul perpetuării acestui mit, inventăm în mod periodic temeri pentru a speria oamenii şi pentru a-i ţine supuşi.
In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares to frighten people into submission.
RomanianNe-am exprimat aceste temeri cu mult timp în urmă, înainte de revoltele provocate de foamete sau de criza financiară.
We were expressing these fears a long time ago, before the hunger riots or the financial crisis.
RomanianExistă temeri că asasinarea dlui Taseer reflectă o intensificare a extremismului şi a intoleranţei în Pakistan.
There are fears that the murder of Mr Taseer reflects a rise in extremism and intolerance in Pakistan.