Traducere română-engleză pentru "temut"

RO

"temut" engleză traducere

volume_up
temut {adj. m.}
RO

temut {adjectiv masculin}

volume_up
1. "de ~"
temut

Exemple de folosire pentru "temut" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDacă v-ați temut vreodată că pierdeți tot ceea ce este bun la Windows XP, nu sunteți singur.
If you've ever been afraid of losing all that is good about Windows XP, you're not alone.
RomanianEmigrările ulterioare din această regiune, care înainte de criză prezenta un ușor progres, sunt de temut.
Further emigration from this region, which, prior to the crisis, was experiencing a slight upturn, is to be feared.
RomanianSituaţia actuală este, prin urmare, cel mai puternic aliat al nostru, dar ne-ar putea fi şi cel mai de temut adversar.
The current situation is therefore our most powerful ally, but it could also be our most fearsome adversary.
RomanianAtunci când a fost necesar, nu s-a temut să critice instituţiile europene, inclusiv Parlamentul European.
He has not been fearful of being critical of any European Institution, including the European Parliament, when necessary.
RomanianM-am temut să nu fie cumva invers.
RomanianChiar în Germania ne-am temut pentru siguranța copiilor noștri, pentru că erau expuși norilor radioactivi și alimentelor contaminate.
Even in Germany we feared for the safety of our children, as they were exposed to radioactive rain clouds and contaminated foodstuffs.
RomanianUnii s-au temut că prin pregătirea punerii adecvate în aplicare a unui tratat absolut necesar şi urgent, am putea să îi jignim pe anumiţi cetăţeni ai Uniunii.
Some were afraid that by preparing the proper implementation of a treaty badly and urgently needed we might offend certain citizens of the Union.
RomanianEste de temut că această propunere, dacă ar fi să fie pusă în aplicare, ar putea fi în dezavantajul femeilor și, ca urmare, le-ar face mai puțin eligibile la angajare.
It is to be feared that this proposal, if it were to be implemented, could backfire on women and would, as a result, make them less employable.
RomanianCare este logica din spatele regulilor flexibile de origine, al căror impact este de temut, nu numai pentru industria auto, dar şi pentru industria textilă europeană?
What is the logic behind flexible rules of origin, the impact of which is to be feared, not only for the car industry, but also for the European textile industry?
RomanianAş dori să insist asupra unui punct: ne-am temut că unele dispoziţii ale legii sunt contrare anumitor directive privind serviciile audiovizuale şi comerţul electronic.
I would like to stress one point: we feared that some of the provisions of the law would go against certain directives, on audiovisual services and on electronic commerce.
RomanianÎnsuși Machiavelli, care a teoretizat pe larg despre cum este preferabil să fii temut decât să fii iubit, a avertizat prinții din lume că este inutil și dăunător să se facă detestați.
Machiavelli himself, who theorised at length about how it is preferable to be feared than to be loved, warned the princes of the world that it was unnecessary and damaging to make themselves hated.