Traducere română-engleză pentru "urgent"

RO

"urgent" engleză traducere

EN
EN
EN

"urgent" română traducere

RO

urgent {adjectiv masculin}

volume_up
Cu toate acestea, situația reclamă un răspuns urgent și mult mai puternic.
However, the situation requires an urgent and much stronger response.
Nu este un caz urgent și nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Ajutorul umanitar urgent este necesar, însă nu şi suficient.
Urgent humanitarian aid is necessary, but it alone is not enough.
Dle preşedinte, în Parlament este abordat un aspect foarte urgent şi important, al eliminării treptate a împrumuturilor pentru proiectele în domeniul combustibililor fosili.
Mr President, it is a very pressing and important matter that is being addressed in this Chamber, namely, that of the phasing out of loans for fossil fuel projects.
EN

urgent {adjectiv}

volume_up
urgent (dar şi: pressing, prompt, quick)
However, the situation requires an urgent and much stronger response.
Cu toate acestea, situația reclamă un răspuns urgent și mult mai puternic.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Nu este un caz urgent și nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept.
Urgent humanitarian aid is necessary, but it alone is not enough.
Ajutorul umanitar urgent este necesar, însă nu şi suficient.
There is an urgent need to get help to those affected and to take all possible steps to prevent the further spread of this infection.
Este imperios necesar să obținem ajutor pentru cei afectați și să luăm toate măsurile necesare pentru a împiedica extinderea acestei epidemii.
It is absolutely necessary and urgent that the domestic disputes are put aside and cross-party support achieved for the recovery of Greece.
Este absolut necesar și imperios ca neînțelegerile interne să fie depășite și să se ajungă la un sprijin transpartinic pentru redresarea Greciei.
There is an urgent need to step up the fight against impunity and to put an immediate end to the violence and human rights violations in that country.
Este imperios necesar să fie consolidată în acea țară lupta împotriva impunității și să se pună imediat capăt violențelor și încălcării drepturilor omului.
urgent (dar şi: pressing)
volume_up
grabnic (neîntârziat) {adj. m.}
urgent (dar şi: pressing)
urgent (dar şi: acute)

Exemple de folosire pentru "urgent" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEste urgent să adoptăm măsuri comunitare eficiente privind imigraţia şi azilul.
We urgently need to adopt effective Community measures on immigration and asylum.
RomanianAș dori să vă rog, dle comisar, să înțelegeți că termenul "urgent” înseamnă "acum”.
I would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
RomanianConsiderăm că trebuie luate urgent decizii, prin urmare nu putem amâna votul.
We think that decisions need to be made urgently, so we cannot postpone the vote.
RomanianVa trebui să rezolvăm urgent şi problema crucială a dreptului de autor pe Internet.
We will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
RomanianPrin urmare, trebuie să revedem urgent lipsa unei politici externe privind cultura.
We therefore urgently need to review the lack of a foreign policy on culture.
RomanianDezbaterea din Parlament face parte din răspunsul la apelul urgent al dnei Ebadi.
The debate in this House is part of the response to Ebadi's urgent appeal.
RomanianApelez la Comisie pentru a acorda asistenţă într-un mod pragmatic şi urgent.
I am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
RomanianCred că această Cameră trebuie să trateze şi această problemă cât mai urgent posibil.
I think that this House also has to deal with this problem as urgently as possible.
RomanianAu fost prezentate multe probleme care trebuie abordate urgent şi fără întârziere.
We have many problems on the table that need to be tackled urgently and without delay.
RomanianPrin urmare, măsurile de încurajare a creşterii ratei natalităţii sunt urgent necesare.
Therefore, measures to encourage an increase in the birth rate are urgently needed.
RomanianAlbania trebuie să implementeze urgent cele 12 priorităţi-cheie ale avizului.
Albania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
RomanianTotuşi, trebuie să clarificăm urgent acest aspect în interesul companiilor implicate.
However, we urgently need to clarify this in the interests of the companies involved.
RomanianNu este un caz urgent și nici măcar nu reprezintă un caz de încălcare a statului de drept.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
RomanianInvit Comisia să acţioneze urgent conform recomandărilor Parlamentului.
I call on the Commission to act on Parliament's recommendations with urgency.
RomanianCu toate acestea, trebuie rezolvate urgent şi alte chestiuni aferente.
At the same time, however, there is an urgent need to resolve many related issues.
RomanianEste, prin urmare, foarte clar că avem nevoie urgent de o acţiune consecventă.
It is thus absolutely clear that there is an urgent need, above all, for consistent action.
RomanianÎn ultimul rând, trebuie urgent să ajutăm aceste țări să-și gestioneze fluxurile de migranți.
Lastly, we must urgently help these countries to manage their migratory flows.
RomanianDoresc să solicit Comisiei rezolvarea acestei probleme în mod urgent.
I would ask the Commission to deal with this matter as a matter of urgency.
RomanianConsider că aceasta trebuie adoptată urgent și tratată ca o prioritate.
I believe that it should be adopted urgently and as a matter of priority.
RomanianDin acest motiv, trebuie să găsim urgent soluţii la această problemă.
For this reason, we need to come up with solutions to this problem quickly.

Sinonime (în engleză) pentru "urgent":

urgent
English
urgently