Traducere română-engleză pentru "vârf"

RO

"vârf" engleză traducere

EN
EN
RO

vârf {neutru}

volume_up
1. general
vârf (dar şi: culme)
volume_up
acme {substantiv}
vârf (dar şi: culme, punct maxim, climax)
volume_up
apex {substantiv}
vârf (dar şi: paroxism)
vârf
volume_up
cusp {substantiv}
Computerele cu mai multe procesoare (CPU):Serverele comerciale, stațiile de lucru și alte computere din gama de vârf pot avea mai mult de un singur procesor fizic.
PCs with multiple processors (CPUs):Commercial servers, workstations, and other high-end PCs may have more than one physical processor.
Indicatorul se modifică într-o săgeată roșie cu vârf dublu când îl poziționați peste un ghidaj de ascundere parțială.
The pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
vârf (dar şi: cioc, gură)
volume_up
neb {substantiv}
Consider că mărirea taxelor pentru orele de vârf reprezintă o altă trăsătură pozitivă.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
Acest lucru va permite totodată o adaptare mai eficientă a taxelor, pentru a ușura congestia din timpul orelor de vârf.
It will also allow more efficient varying of tolls to ease congestion during peak hours.
Memory - Peak Working Set.
Cel mai înalt vârf al ţării se află în Muntele Olimp.
Mount Olympus is the highest point in the country.
Siguranţa produselor agricole, inclusiv din punct de vedere al sănătăţii, trebuie să fie cu adevărat o prioritate de vârf.
The safety, including from the point of view of health, of agricultural products really must be a top priority.
vârf
vârf (dar şi: spin, ghimpe, ac, spichinat, țintă, dorn)
volume_up
spike {substantiv}
Relaţiile economice, prioritate de vârf pe agenda summitului UE-China de la Beijing.
Economic relations are high on the agenda of the EU-China summit in Beijing.
Atingeți culoarea, grosimea și stilul de vârf dorite.
Tap the desired color, thickness, and tip style.
Acestea sunt, categoric, prioritățile de vârf ale Uniunii Europene.
These are, obviously, top priorities for the European Union.
Pentru noi, prioritatea de vârf a fost limitarea transferului de date în vrac.
For us, the top priority was limiting the transfer of bulk data.
Consensul de la bază a determinat consensul de la vârf.
The consensus at the bottom has caused the consensus at the top.
vârf (dar şi: vârtej)
2. "de săgeată"
vârf
volume_up
barb {substantiv}

Exemple de folosire pentru "vârf" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianRelaţiile economice, prioritate de vârf pe agenda summitului UE-China de la Beijing.
Economic relations are high on the agenda of the EU-China summit in Beijing.
RomanianAs dori să vad incluse şi alte domenii de vârf cum ar fi cercetarea celulelor stem.
I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.
RomanianConsider că mărirea taxelor pentru orele de vârf reprezintă o altă trăsătură pozitivă.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
RomanianCuvintele cheie pentru afacerile europene trebuie să fie cercetare de vârf şi dezvoltare.
The key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
RomanianPentru noi, prioritatea de vârf a fost limitarea transferului de date în vrac.
For us, the top priority was limiting the transfer of bulk data.
RomanianTotuşi, luând o astfel de iniţiativă, trebuie să dăm dovadă de moralitate la vârf.
However, in taking that lead, we have to show moral leadership.
RomanianÎn egală măsură, trebuie să alegem lideri de vârf cât mai curând posibil şi să nu pierdem timpul.
Equally, we need to choose the top leaders as soon as possible, and not to waste time.
RomanianConsider că dezvoltarea și comercializarea noilor tehnologii energetice de vârf sunt indispensabile.
I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
RomanianEste un an important, de vârf financiar pentru programe europene.
It is an important year from a financial perspective for EU programmes.
RomanianÎn ceea ce priveşte serviciile financiare, ocupăm un loc de vârf la nivel mondial.
We are world leaders when it comes to financial services.
RomanianÎn final, doar 10% până la 20% dintre produsele de vârf pe categorie pot primi eticheta ecologică.
Eventually, only the top 10% to 20% of products per category can be awarded the Ecolabel.
RomanianŞtim, de asemenea, că acest lucru face parte din ritmul obişnuit al unei negocieri la nivel de vârf.
We also know that this is part of the usual rhythm of a top negotiation.
RomanianAcestea sunt, categoric, prioritățile de vârf ale Uniunii Europene.
These are, obviously, top priorities for the European Union.
RomanianTehnologia de vârf este esenţială pentru întreprinderi şi industrie.
Cutting-edge technology is vital to business and industry.
RomanianConsensul de la bază a determinat consensul de la vârf.
The consensus at the bottom has caused the consensus at the top.
RomanianIndicatorul se modifică într-o săgeată roșie cu vârf dublu când îl poziționați peste un ghidaj de ascundere parțială.
The pointer changes to a red double-headed arrow when you hold it over a trim handle.
RomanianEdificarea unui spaţiu al justiţiei, libertăţii şi securităţii reprezintă o prioritate de vârf a Uniunii Europene.
Building an area of Justice, Freedom and Security is a high priority for the European Union.
RomanianÎn al doilea rând, feţe noi ocupă poziţiile de vârf din cadrul UE ca rezultat al Tratatului de la Lisabona.
Secondly, new faces are filling the top positions within the EU as a result of the Treaty of Lisbon.
RomanianAcest lucru va permite totodată o adaptare mai eficientă a taxelor, pentru a ușura congestia din timpul orelor de vârf.
It will also allow more efficient varying of tolls to ease congestion during peak hours.
RomanianPutem realiza foarte multe utilizând concomitent o abordare de la bază spre vârf şi una de la vârf spre bază.
However, we can achieve a great deal by using a bottom-up and a top-down approach at the same time.