RO

a vedea {verb tranzitiv}

volume_up
Putem vedea informații de calendar actualizate pe dispozitivele Windows Phone."
We can even see updated calendar information on our Windows phones."
Pentru a vedea o listă de rețele wireless detectate de Windows, urmați acest pas:
To see a list of wireless networks that Windows has detected, follow this step:
Pentru mai multe informații, consultați Utilizați Lupa pentru a vedea elementele de pe ecran.
For more information, see Using Magnifier to see items on the screen.
Putem din nou privi înainte și putem vedea ceea ce trebuie să realizăm la Durban.
We can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Prin urmare, facem apel la OLAF pentru a vedea care sunt implicațiile și pentru UE.
Therefore, we also call on OLAF to look at what the implications are for the EU.
Trebuie să cercetăm pentru a vedea cine a protestat în acea şcoală italiană şi de ce.
We need to look at who it was who protested in that Italian school and why.

Exemple de folosire pentru "a vedea" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPutem din nou privi înainte și putem vedea ceea ce trebuie să realizăm la Durban.
We can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
RomanianPentru a vedea o listă de rețele wireless detectate de Windows, urmați acest pas:
To see a list of wireless networks that Windows has detected, follow this step:
RomanianPrin urmare, facem apel la OLAF pentru a vedea care sunt implicațiile și pentru UE.
Therefore, we also call on OLAF to look at what the implications are for the EU.
RomanianPărțile fizice care se pot vedea și atinge poartă denumirea colectivă de hardware.
The physical parts, which you can see and touch, are collectively called hardware.
RomanianAceasta este poziţia clară a Parlamentului, după cum se va vedea în câteva minute.
That is the clear position of Parliament, as will become apparent in a few minutes.
RomanianSper că vom vedea același spirit de colaborare și când vom întocmi bugetul pe 2011.
I hope we will see the same spirit of cooperation when we draw up the 2011 budget.
RomanianAl doilea lucru este că veți vedea structurile foarte curând, și există acolo.
The second thing is that you will see the structures very soon, and it is in there.
RomanianUrmați acești pași pentru a vedea ce actualizări Windows sunt instalate pe computer.
Follow these steps to see which Windows updates are installed on your computer.
RomanianDe asemenea, le veți putea vedea într-un loc de câte ori deschideți biblioteca.
Plus you'll be able to see them in one place whenever you open that library.
RomanianVeți vedea apoi aceste opțiuni în meniul Alimentare atunci când închideți PC-ul.
You'll then see these options in the Power menu when you shut down your PC.
RomanianÎn acest sens, putem vedea greşeala comisă iarna trecută oriunde ne uităm.
The mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
RomanianDacă sunteți online, faceți clic pe buton pentru a vedea numărul codului erorii.
If you are online, click the button to see what the error code number is.
RomanianSe poate vedea că altele au eşuat atunci când se face o comparaţie cu obiectivele lor.
Others can be seen to have failed when they are compared with their objectives.
RomanianMă deplasez automat la fila Editare și pot vedea toate opțiunile în partea de sus.
I’m automatically on the Edit tab and can see all of my options at the top.
RomanianDacă nu reușim să evităm această măsură, mă voi vedea nevoit să o combat.
If we do not succeed in avoiding this, I will then take up the fight against it.
RomanianPentru a vedea ce temă utilizați, deschideți Personalizare în Panoul de control.
To view which theme you are using, open Personalization in Control Panel.
RomanianAtunci când rulați o aplicație de pe desktop, o veți vedea în bara de activități.
When you’re running an app from the desktop, you’ll see it in the taskbar.
RomanianDacă ați dezinstalat o aplicație, o veți vedea aici și o puteți reinstala dacă doriți.
If you’ve uninstalled an app, you’ll see it here and can reinstall it if you like.
RomanianDeci pe parcursul a două decenii se poate vedea o schimbare uriaşă de atitudine.
So you could see a huge change in attitudes in the space of two decades.
RomanianAşa cum se poate vedea, lumea în care trăim cere încă sacrificii de genul acestora.
As we can see, the world we live in still entails sacrifices such as these.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • a vedea

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-italian.