Traducere română-engleză pentru "vedere"

RO

"vedere" engleză traducere

volume_up
vedere panoramică {f}
RO

vedere {feminin}

volume_up
1. general
Având în vedere aceste considerente, am votat împotriva propunerii de rezoluţie.
In view of these considerations, I voted against the motion for a resolution.
Aceasta este o diferenţiere jenantă având în vedere istoria recentă a ţării.
This is an embarrassing distinction in view of the country's recent history.
Având în vedere evoluţiile respective, doresc să întreb Comisia:
In view of this, can the Commission provide the following information:
Nu ar fi o idee bună să privim această problemă și din punctul de vedere al securității?
Would it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
Aceasta era, de altfel, ideea de bază pe care au avut-o în vedere părinţii fondatori ai Uniunii Economice şi Monetare.
This was also the underlying idea of the founding fathers of the Economic and Monetary Union.
Ideea de a crea o piaţă europeană pentru drepturile autorului ne preocupă foarte mult din acest punct de vedere.
The idea of creating a European market for authors rights greatly concerns us from this point of view.
Din punctul meu de vedere, această finanţare trebuie să continue, într-un cuantum suficient.
In my opinion, this funding should be continued and it should be sufficient.
Susțin acest punct de vedere care a fost adoptat de către Comisia pentru pescuit.
This viewpoint is supported by my opinion, which was adopted by the Committee on Fisheries.
Din punctul meu de vedere, Parlamentul a luat deja o poziţie în această privinţă.
In my opinion, Parliament has already taken a stand in this question.
Nu trebuie să pierdem din vedere imaginea de ansamblu.
We must not lose sight of the bigger picture.
Majoritatea monitoarelor utilizează orientarea vedere, astfel încât imaginile cu această orientare arată cel mai bine pe ecran.
Most monitors use landscape orientation, so landscape pictures will look best on your screen.
Cu alte cuvinte, obţinem o imagine clară a punctului de vedere al Grupului ALDE asupra politicii agricole, deşi a fost foarte bine formulat.
In other words, we get a clear picture of the ALDE Group's view of agricultural policy, although it has been worded very cleverly.
vedere (dar şi: perspectivă, privire, priveliște, vizor, văz)
volume_up
sight {substantiv}
În același timp, nu trebuie să pierdem din vedere provocările pe termen lung.
At the same time, we must not lose sight of the long-term challenges.
În ultimul rând, nu trebuie să pierdem din vedere rolul sporit al Parlamentului nostru.
Lastly, we must not lose sight of the enhanced role of our Parliament.
Nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru în nicio altă măsură pe care o luăm.
We must not lose sight of that in anything else that we do.
Din punctul meu de vedere, respectul faţă de fiecare copil nenăscut şi nevoia de a proteja viaţa omului începând din momentul concepţiei sunt chestiuni ce ţin de principii.
Respect for every unborn child and the need to protect human life from conception onward are matters of principle for me.
vedere
Insulele se vor scufunda sub valuri; malaria, bolile respiratorii, cancerul de piele şi problemele de vedere afectează deja populaţia.
Islands will sink beneath the waves; malaria, respiratory disease, skin cancer and eyesight problems are already happening.
vedere (dar şi: vizită, sejur, raită)
volume_up
visit {substantiv}
vedere
2. Biologie
vedere
volume_up
sight {substantiv}
În același timp, nu trebuie să pierdem din vedere provocările pe termen lung.
At the same time, we must not lose sight of the long-term challenges.
În ultimul rând, nu trebuie să pierdem din vedere rolul sporit al Parlamentului nostru.
Lastly, we must not lose sight of the enhanced role of our Parliament.
Nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru în nicio altă măsură pe care o luăm.
We must not lose sight of that in anything else that we do.

Exemple de folosire pentru "vedere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianContrar unor puncte de vedere mai radicale, consider că toate trei sunt necesare.
Contrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.
RomanianAvând aceste trei elemente noi în vedere, trebuie să ne gândim la anii 2011-2013.
In view of those three new elements, we must give thought to the years 2011-2013.
RomanianAcesta ar fi, cu siguranţă, foarte avantajos şi util din punct de vedere politic.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
RomanianAvând în vedere aceste considerente, am votat împotriva propunerii de rezoluţie.
In view of these considerations, I voted against the motion for a resolution.
RomanianȘi din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
RomanianAvând în vedere această situație, aș spune că s-a obținut cel mai bun rezultat.
Given that situation, I would say that the very best result has been achieved.
RomanianRaportul nu respectă aceste puncte de vedere şi, prin urmare, noi votăm împotrivă.
The report is not in line with these views and we are therefore voting against it.
RomanianAceastă discuție este fascinantă din punct de vedere etic, politic și chiar tehnic.
This discussion is fascinating on an ethical, political and even technical level.
RomanianAștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
I very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
RomanianStrategia Europa 2020 este, din punctul meu de vedere, un factor foarte important.
The Europe 2020 strategy is, from this point of view, a very important factor.
RomanianEa nu face parte din Europa din punct de vedere geografic, cultural sau istoric.
It does not form part of Europe in geographical, cultural or historic terms.
RomanianAţi spus că, din punct de vedere istoric, calea adoptată de SUA este una greşită.
You said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
RomanianÎnsă, din punct de vedere politic, această schimbare are o importanţă majoră.
From a political point of view, though, this change is of the utmost significance.
RomanianDupă părerea mea, din acest punct de vedere trebuie să analizăm acest vot dublu.
That, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
RomanianAvând în vedere lipsa unei strategii de acest gen, m-am abținut de la votul final.
Since there is no sign of such a strategy, I abstained during the final vote.
RomanianPrin urmare, din punct de vedere juridic, suntem ferm împotriva acestei decizii.
Therefore, from the legal standpoint, we are clearly against this decision.
RomanianDin punct de vedere geopolitic, Iranul reprezintă în mod clar o amenințare reală.
From a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.
RomanianAvând în vedere avizele care au fost prezentate, nu pot să înțeleg aceste argumente.
Given the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.
RomanianViabilitatea viitoare a UE nu trebuie măsurată din punctul de vedere al zecimalelor.
The future viability of the EU should not be measured in terms of decimal places.
RomanianUitându-ne spre viitor, este un lucru pe care chiar trebuie să îl avem în vedere.
As we look to the future, that is something we really need to be looking at.