Traducere suedeză-engleză pentru "dras åt"

SV

"dras åt" engleză traducere

SV dras åt
volume_up
{verb}

dras åt (dar şi: spänna, sträcka, stelna, snöra)
Ofta behövs det sedan bara något simpelt för att snaran ska dras åt ytterligare.
It then often only needs something trivial to tighten the noose.
Om vi skall stanna i Europa så krävs det nu att skruven dras åt ytterligare ett par varv, vilket kommer att ytterligare försvaga systemets konkurrenskraft.
Staying in Europe will now require further belt-tightening and this will weaken the competitiveness of the system even further.
Om stabilitetspakten inte ersätts av en pakt för att uppnå sociala mål tror vi att snaran runt folkets hals kommer att dras åt ännu mer och att större uppoffringar kommer att behövas.
In our opinion, if the Stability Pact is not replaced by a pact to achieve social objectives, the noose around the people's neck will tighten still more and greater sacrifices will be needed.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

dras verb
English
åt prepoziţie
English
äta verb
AT substantiv

Exemple de folosire pentru "dras åt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishMen skruven kommer lätt att kunna dras åt.
This is the thin end of the wedge, however.
SwedishÖverallt dras svångremmar åt, och även offentliga myndigheter måste ha kontroll över sina utgifter och hushålla med sina pengar.
Everywhere, belts are being tightened, and public authorities, too, are having to control expenditure and make economies.
SwedishOm vi skall stanna i Europa så krävs det nu att skruven dras åt ytterligare ett par varv, vilket kommer att ytterligare försvaga systemets konkurrenskraft.
Staying in Europe will now require further belt-tightening and this will weaken the competitiveness of the system even further.
SwedishNätet får dock ej dras åt så hårt att de berörda inte behöver anstränga sig självständigt för att hävda sig på en marknad av utbud och efterfrågan.
But the net must not be closed in so tightly that those concerned no longer have to make any effort at all to maintain their independent position on the market of supply and demand.
SwedishDen unge mannen tvingas kliva upp på en pall, snaran läggs om hans hals och dras åt när bödeln sparkar undan pallen.
The procedure is always the same: the young man has to climb onto a stool, the noose is placed around his neck, and when the executioner kicks away the stool, the noose pulls tight.

Mai multe cuvinte