Traducere suedeză-engleză pentru "härkomst"

SV

"härkomst" engleză traducere

volume_up
härkomst {comm. gen.}

SV härkomst
volume_up
{Gen comun}

1. general

härkomst (dar şi: nedgång, härstamning, förnedring, fall)
volume_up
descent {substantiv}
Några av dessa människor är av fransk och spansk härkomst och är, naturligtvis, amerikanska medborgare.
Some of these people are of French and Spanish descent and are, of course, American citizens.
I Tyskland, där det finns två miljoner människor av polsk härkomst, finns det samtidigt inte en enda statlig skola endast för polacker.
Meanwhile, in Germany, where there are 2 million people of Polish descent, there is not one state school exclusively for Poles.
Det bör noteras att det bara är i Litauen som medborgare av polsk härkomst kan få utbildning på polska från förskole- till universitetsnivå.
It should be noted that only in Lithuania can citizens of Polish descent obtain an education in Polish from nursery to university.
härkomst (dar şi: utvinning, börd, uttagning, utdragning)
volume_up
extraction {substantiv}
Människor av utländsk härkomst, och detta betyder mellan en tredjedel och hälften av befolkningen, är sedan dess föremål för diskriminering och till och med attacker.
Since it came into force, people of foreign extraction, and in fact we are talking in terms of a third to half of the population, have been the object of discrimination and even of attacks.
Vi har mycket mera gemensamt än vad vi skulle ha kunnat föreställa oss i det förgångna, kanske därför att en stor del av det Europa som är närvarande här i dag är av italiensk och irländsk härkomst.
We have in common much more than we might have imagined in the past, perhaps because a large part of the Europe present here today is of Italian or Irish extraction.
Han skrev en gång, utan någon politisk anknytning, att ett visst helgon av irländsk härkomst - Sankt Columbanus - " är skyddshelgon för dem som försöker att skapa ett förenat Europa" .
He once wrote, outside the political domain, that a certain saint of Irish extraction - Saint Columbanus - "is the patron saint of those who seek to construct a united Europe".
härkomst
volume_up
accruement {substantiv}
härkomst (dar şi: ursprung, börd)
volume_up
birth {substantiv} (origin by birth)
På sociologiska grunder finns det dessutom en diskriminering på grund av härkomst.
On a sociological basis, moreover, there is discrimination according to birth.
Med all respekt måste jag informera József Szájer om att det inte finns en tillstymmelse till diskriminering på grund av härkomst eller börd i den spanska konstitutionen.
With all due respect, I must inform Mr Szájer that no shadow of discrimination by reason of origin or birth exists in the Spanish constitution.
härkomst (dar şi: börd)
volume_up
parentage {substantiv} (birth)
härkomst (dar şi: stamtavla)
volume_up
pedigree {substantiv}
härkomst (dar şi: ton, börda, ansträngning, påfrestning)
volume_up
strain {substantiv}
härkomst (dar şi: börd)
volume_up
lineage {substantiv}
Det är en otrolig känsla att ha en sådan slags härkomst.
It's an amazing feeling to have that lineage.

2. Business

härkomst
volume_up
origin {substantiv}
Vad innebär då ursprungsland, vad innebär kanske till och med härkomst?
What does country of origin mean, or perhaps even source country?
Information om etnisk härkomst eller ras ingår normalt inte i det.
Information on ethnic or racial origin is not normally included in that.
Även i Finland registreras romska brottslingars etniska härkomst i häktena.
Then we can also see that in Finland, the ethnic origin of Gypsy perpetrators is recorded in detention facilities.

3. "(släkt)traditioner"

härkomst (dar şi: härstamning, anor, ätt, ättlingar)
volume_up
lineage {substantiv} ((family) traditions)
Det är en otrolig känsla att ha en sådan slags härkomst.
It's an amazing feeling to have that lineage.

Sinonime (în suedeză) pentru "härkomst":

härkomst

Exemple de folosire pentru "härkomst" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi kommer inte att ha etniskt segregerade uppgifter om stödmottagarnas härkomst.
We will not have ethnically-segregated data with regard to the background of beneficiaries.
SwedishDeras enda brott är att de är av rysk härkomst eller talar ryska.
These people are being forced with humiliating examinations to abandon their country.
Swedish. - (EN) Angående frågan om fiskens härkomst skulle jag vilja påpeka två fakta.
Member of the Commission. - On the question of the provenance of fish, I would like to point out two facts.
SwedishVilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att få bukt med problemet med farliga produkter av okänd härkomst?
What action will the Commission take to tackle the problem of dangerous products of unidentified source?
SwedishOm ni ingriper där, så kommer firman i fråga bara att använda mer härkomst från sitt eget land och ingenting annat.
If you start interfering in that, then companies like this will use products originating solely in their own country and nothing else.
SwedishJag håller ovannämnda ämne mycket kärt på grund av min härkomst, mitt yrkesintresse och min verksamhet som parlamentsledamot.
The aforementioned subject is very close to my heart, because of my origins, my professional interest and also my activity as a Member of Parliament.
SwedishDärför är det viktigt att se till att produkters härkomst anges tydligt, och inte bara produkter som cirkulerar på EU:s inre marknad.
Therefore, it is important to make sure that the provenance of products is clearly identified, and not just products that circulate inside the EU.
SwedishFör statens del innebär det att offren måste värnas; bland dem finns mer än 1 miljon fördrivna människor varav många är svarta och av indiansk härkomst.
It means that the government must act to protect the victims of the conflict, including more than a million refugees, many of whom are blacks and Indios.
SwedishOm det fortfarande finns något att undersöka med avseende på filer med uppgifter om etnisk härkomst som ännu inte är helt klarlagda, är detta kommissionens arbete.
This means that if there is still something to investigate regarding ethnic records that have not been fully clarified, it remains the work of the Commission.
SwedishDeras fartyg är registrerade i Frankrike (vilket gör att de kan få tillämpliga stöd och subventioner), men upp till 65 procent av sjömännen ombord är av utländsk härkomst.
Their vessels are registered in France (making them eligible for the relevant aids and subsidies), but up to 65% of the seamen on board are of foreign nationality.
Swedishrådets och kommissionens uttalanden om lastfartyget East Seas grundstötning vid franska Rivieran med ca 1 000 flyktingar av kurdisk härkomst ombord och illegal invandring.
Council and Commission statements on illegal immigration and the running aground of the "East Sea" off the French coast with around 1 000 Kurdish immigrants on board.
Swedishrådets och kommissionens uttalanden om lastfartyget East Seas grundstötning vid franska Rivieran med ca 1 000 flyktingar av kurdisk härkomst ombord och illegal invandring.
Council and Commission statements on illegal immigration and the running aground of the " East Sea " off the French coast with around 1 000 Kurdish immigrants on board.