Traducere suedeză-engleză pentru "naturområde"

SV

"naturområde" engleză traducere

SV naturområde
volume_up
{neutru}

naturområde
volume_up
nature area {substantiv}
naturområde
volume_up
nature site {substantiv}

Exemple de folosire pentru "naturområde" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishPrespasjöarnas avrinningsområde på gränsen mellan Grekland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Albanien är ett viktigt naturområde.
The Prespa area river basin on the borders between Greece, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania is an important natural area.
SwedishVilka konkreta åtgärder tänker kommissionen vidta för att skydda detta naturområde som är av stor betydelse för att bevara de vattenlevande djuren?
What specific measures does it intend to take to protect this natural area which is particularly important for the conservation river wildlife?
SwedishVilka konkreta åtgärder tänker rådet vidta för att skydda detta naturområde med unik betydelse för bevarandet av fågelfaunan och havsbottnen?
What specific measures is the Council planning in order to protect this natural area which is particularly important for the conservation of bird life and the seabed?
SwedishPrespaparken är ett naturområde vars geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt betydelse för den biologiska mångfalden är av internationell vikt.
The Prespa Park Area is a natural area of international importance owing to its biodiversity and geomorphologic, ecological, and cultural significance.
SwedishVilka konkreta åtgärder tänker kommissionen vidta för att skydda detta naturområde med unik betydelse för bevarandet av fågelfaunan och havsbottnen?
What specific measures is the Commission planning in order to protect this natural area which is particularly important for the conservation of bird life and the seabed?
SwedishOrtsbornas kampvilja måste verkligen erkännas, de kämpar för att bevara detta naturområde, utan ekonomiska medel, utan att ha tid, utanför sin arbetstid.
We must acknowledge all the valuable work done by volunteers, because they give their spare time, unpaid and unrewarded, to fight to preserve this natural resource.
SwedishPrespaparkområdet är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden.
The Prespa Park Area is a natural area of international importance owing to its geomorphology, ecology, biodiversity and cultural significance.
SwedishPrespaparkområdet är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden.
The Prespa Park area is a natural area of international importance owing to its geomorphological, ecological, biodiversity and cultural significance.
SwedishDetta grundar jag på att parken är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess biologiska mångfald.
I take this view because the park is a natural area of international importance, owing to its geomorphology, ecology, biodiversity and cultural significance.
Swedish. - (EN) Prespaparken är ett naturområde av internationell vikt tack vare dess geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden.
in writing. - The Prespa Park area is a natural area of international importance owing to its geomorphological, ecological, biodiversity and cultural significance.