Traducere suedeză-engleză pentru "orättmätig"

SV

"orättmätig" engleză traducere

SV orättmätig
volume_up
{adjectiv}

orättmätig (dar şi: falsk, bedräglig, olaglig, svekfull)
Resultaten från de brittiska och irländska myndigheternas inspektioner visade emellertid att problemet med orättmätig märkning kvarstår.
However, inspection results from the UK and Irish authorities indicate that the problem of fraudulent labelling continues to exist.

Exemple de folosire pentru "orättmätig" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishVi tror inte att den bör utmynna i en plan för omfördelning utan att göra det möjligt att kritisera en orättmätig skuld.
In this spirit, this procedure should not produce a restructuring plan, but should enable us to cancel an illegitimate debt.
SwedishVilka fakta grundar sig kommissionen på när man hävdar att stödet innebär en orättmätig konkurrensfördel och därmed är oförenligt med EU:s regler för statligt stöd?
What facts does the Commission take as a basis for claiming that the aid confers an unlawful competitive advantage and is therefore incompatible with EU rules on State aid?
SwedishGenom invandringen till den gamla kontinenten under de senaste 30 åren har en barbarisk och orättmätig sedvänja, som till största delen praktiseras i Afrika, tyst smugit sig in i Europa.
Through immigration to the old continent in the last 30 years, a barbaric and unlawful practice, carried out for the most part in Africa, has silently entered Europe.