Traducere suedeză-engleză pentru "vilken som helst"

SV

"vilken som helst" engleză traducere

EN
EN

SV vilken som helst
volume_up
{pronume}

vilken som helst (dar şi: några, någon, varje, varenda)
volume_up
any {pron.}
Naturligtvis kan var och en av ledamöterna använda vilken som helst av de tre knapparna.
Obviously, all Members of the Parliament can use any of the three buttons they wish.
Energi är inte en handelsvara vilken som helst.
Energy is not a commodity like any other.
DNA-tester är inte en tjänst vilken som helst.
DNA tests are not services like any other.
vilken som helst (dar şi: båda, något, någon, vardera)
volume_up
either {pron.}
För var och en av dessa sökvägar hade kunden kunnat klicka på vilken som helst av annonserna, eller på båda.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
Det innebär att vilken som helst av lagstiftarna nu kan lägga fram ändringsförslag som utökar förordningens tillämpningsområde till att gälla övriga organ och institutioner.
It means that either of the legislators can now introduce an amendment extending the scope of the Regulation to the other bodies and institutions.
Så om du bor i det bästa klimatet, i San Diego i USA, eller i det kassaste klimatet, i Buffalo, New York, kommer du att vara precis lika lycklig på vilken som helst av platserna.
That if you live in the best climate, in San Diego in the United States, or in the shittiest climate, in Buffalo, New York, you are going to be just as happy in either place.

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

vilken pronume
som adverb
English
som pronume
som conjuncţie
English
som prepoziţie
English
helst adverb
söm substantiv
English

Exemple de folosire pentru "vilken som helst" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishI globaliseringens tidevarv är inte leksaker bara en vara, vilken som helst.
At a time of globalisation, toys are not just another type of goods.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
Mr President, this is not a simple ethical issue.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
It is about the taking of human lives for research purposes.
SwedishSå jag kan tala för vilken som helst av dessa instanser.
SwedishMed införandet av eurosedlar den 1 januari 2002 kommer Duisenberg säkerligen att stå inför en utmaning som kan mäta sig med vilken som helst.
Mr Duisenberg will surely face a challenge second to none with the introduction of euro banknotes on 1 January 2002.
SwedishDet rör sig här faktiskt inte om en sidofråga vilken som helst utan om en central fråga som har samband med effektiviteten för de olika strategierna på skatte-, försäkrings- och arbetsområdet.
It is true that this is not just some sub-issue; it is a central issue which impacts on the efficiency of individual policies in the taxation, insurance and employment sectors.