Traducere daneză-engleză pentru "kunstgødning"

DA

"kunstgødning" engleză traducere

DA kunstgødning
volume_up
{en}

1. general

kunstgødning

2. Agricultură

kunstgødning
volume_up
fertiliser {substantiv} [engl.-brit.]
En masse landmænd bruger kunstgødning, hvordan måles det?
A great number of farmers use artificial fertiliser; how is that measured?
Det kommer også fra kunstgødning, og det kunne også komme fra fabrikker, vandrensningsanlæg og så videre.
It also comes from artificial fertiliser and from factories, sewage treatment plants and so on.
Alt for ofte forsynes landmændene gratis med kunstgødning, veterinærlægemidler og talrige andre ting.
Far too often, artificial fertiliser, veterinary medication and a host of other items are provided to farmers free of charge.
kunstgødning
volume_up
fertilizer {substantiv} [engl.-amer.]
Landbrugsproduktionen er siden 1989 faldet med 50 %, kulproduktionen med 65 % og produktionen af kunstgødning med 75 %.
Since 1989 agricultural production has fallen by 50 %, production of coal by 65 % and fertilizer by 75 %.
At beskytte livet er at finde nye former for dyrkningsmetoder, der i højere grad skåner jordbunden, med mindre mængder af kunstgødning og pesticider.
Protecting life means finding new types of crops that are more economical with our soils and require fewer fertilizers and pesticides.
Den selektive anvendelse af genforskningen ville bistå med at udvikle mit lands grønne image og føre til anvendelse af mindre kunstgødning og pesticider.
The selective use of genetic research would assist in developing my country's green image and lead to a reduction in the use of fertilizers and pesticides.

3. Chimie

kunstgødning

Exemple de folosire pentru "kunstgødning" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

DanishDer vil måske også være større brug af kunstgødning og pesticider.
We may also see higher inputs of chemical fertilisers and pesticides.
DanishAt beskytte livet er at finde nye former for dyrkningsmetoder, der i højere grad skåner jordbunden, med mindre mængder af kunstgødning og pesticider.
Protecting life means finding new types of crops that are more economical with our soils and require fewer fertilizers and pesticides.
DanishHvis De betragter udviklingen i udgifter til kunstgødning, pesticider o.l. i perioden fra 1992 til 1998, vil De se, at de er faldet og ikke steget.
If you look at the trend in expenditure on fertilisers, pesticides and so forth between 1992 and 1998 you will find that it fell rather than rose.
DanishDen selektive anvendelse af genforskningen ville bistå med at udvikle mit lands grønne image og føre til anvendelse af mindre kunstgødning og pesticider.
The selective use of genetic research would assist in developing my country's green image and lead to a reduction in the use of fertilizers and pesticides.
DanishGenmodificeringsteknologien giver os mulighed for at udvikle former for landbrug, der er mindre miljøskadelige med mindre brug af pesticider, ukrudtsmidler og kunstgødning.
GM technology offers us the chance to develop less environmentally damaging forms of agriculture, with less use of pesticides, herbicides, and artificial fertilisers.
DanishSom fru Keppelhoff så rigtigt bemærker, har man hidtil koncentreret sig om at forøge væksten i opdyrkede og overrislede områder samt om at øge produktiviteten takket være kunstgødning.
As rightly observed by Mrs Keppelhoff, so far we have dealt with the increase in the arable and irrigated areas and the increase in production with the use of fertilizers and manure.
DanishUdbredt brug af kunstgødning, pesticider og herbicider kan efterlade skadelige rester i frugt og grøntsager og andre planteprodukter og skal omhyggeligt kontrolleres og overvåges.
High use of artificial fertilisers, pesticides and herbicides can lead to harmful residues in fruit and vegetables and other plant products and must be carefully controlled and monitored.