Traducere engleză-cehă pentru "hinterland"

EN

"hinterland" cehă traducere

volume_up
hinterland {substantiv}

EN hinterland
volume_up
{substantiv}

hinterland
What strikes me is that the position of ports is very clearly defined on the one hand, but that on the other the necessary hinterland connection lags behind in a number of cases.
Překvapuje mě však, že na jedné straně je velmi jasně definována pozice přístavů, ale na druhé straně, nezbytné propojení zázemí v mnoha případech zaostává.

Sinonime (în engleză) pentru "hinterland":

hinterland

Exemple de folosire pentru "hinterland" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishPorts are links between coastal shipping and the rest of the hinterland.
Přístavy jsou spojnicí mezi pobřežní dopravou a vnitrozemským prostředím.
EnglishI refer here to the seas of the Gulf of Trieste and its large urban hinterland.
Zde mám na mysliTerstský záliv a jeho široké urbanizované okolí.
EnglishThe coastline and hinterland must be protected, and megalithic investment projects must be prevented.
Je nutné ochránit pobřeží a okolní oblasti, a zabránit megalomanským investičním projektům.
EnglishBillions of euros are being channelled into port development and clusters without coordinating this properly with the hinterland.
Miliardy eur se lijí do rozvoje přístavů a seskupení, bez vhodné koordinace se zázemím.
EnglishSo Rome shaped its hinterland through its appetite.
Řím utvářel své provincie svou chutí k jídlu.
EnglishIt is of course also essential to provide good transport links between airports and city centres in their hinterland.
Samozřejmě, je velmi důležité zabezpečit dobré dopravní spojení mezi letišti a centry měst v jejich oblasti.
EnglishSecondly, a fundamental requirement of inland shipping is good hinterland connections with other transport modes.
Zadruhé, základní požadavek na vnitrozemskou lodní dopravu je dobré vnitrozemské provázání s ostatními druhy dopravy.
EnglishGrowth brings opportunities, but also problems: available infrastructure, good hinterland connections, environmental capacity.
Růst přináší možnosti, ale i problémy: použitelná infrastruktura, dobré propojení se zázemím, kapacita životního prostředí.
EnglishThe port of Rotterdam is the busiest in Europe, serving a vast hinterland which stretches into Germany and central Europe.
Přístav v Rotterdamu je nejfrekventovanější v Evropě a zajišťuje služby pro rozsáhlé území sahající až do Německa a střední Evropy.
EnglishThis affects ports and the hinterland in particular, which have been neglected in recent years and now form the main focus of this report.
Má to negativní dopad zejména na přístavy a vnitrozemí, které byly v minulosti přehlíženy a nyní jsou ústředním tématem zprávy.
EnglishA sell-out of the coastline and hinterland must be prevented, and judicious development of tourism and cautious land-use are the order of the day.
Musíme zabránit rozprodávání pobřeží a okolních oblastí; na pořadu dne je uvážlivý rozvoj cestovního ruchu a obezřetné využívání půdy.
EnglishWhen it comes to countries such as Malta - a small country that is massively affected and which has no hinterland - then we are currently practising solidarity.
Pokud jde o země, jako je Malta - což je malá země, která je tímto problémem silně zasažena a nemá žádné vnitrozemí -, pak se v současné době chováme solidárně.