Traducere engleză-cehă pentru "marshmallow"

EN

"marshmallow" cehă traducere

volume_up
marshmallow {substantiv}
CS

EN marshmallow
volume_up
{substantiv}

1. Botanică

marshmallow (dar şi: abelmosk, hibiscus)

Exemple de folosire pentru "marshmallow" în cehă

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAnd those of you who are interested may want to go to MarshmallowChallenge.com.
A ti z vás, které to zajímá, mohou navštívit marshamallowchallenge.com.
EnglishSo, you might ask: Why would anyone actually spend time writing a marshmallow challenge?
Možná se ptáte: Proč by někdo trávil tolik času zajišťováním workshopů s marshmallow?
EnglishA great percentage of the kids that ate the marshmallow, they were in trouble.
Velké procento dětí, které marshmallow snědly, mělo problémy.
EnglishIf, after I come back, this marshmallow is here, you will get another one.
Pokud tady to marshmallow bude, až se vrátím, dostaneš další.
EnglishAnd then what happens is, when they put the marshmallow on the top, they run out of time and what happens?
A pak se stane to, že dají marshmallow na vršek, až když mají málo času, a pak?
EnglishAnd what the marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions.
A úkol s marshmallow jim pomáhá odhalovat skryté předpoklady.
EnglishWhat's interesting is that one out of three would look at the marshmallow and go like this ...
Zajímavé na tom je, že jedno dítě ze tří se dívalo na marshmallow a dělalo toto...
EnglishThis is so good that we want a marshmallow book for children.
Tohle je tak dobré, že chceme dětskou knihu o marshmallow.
EnglishAnd he would tell the child, a four-year-old kid, "Johnny, I am going to leave you here with a marshmallow for 15 minutes.
Poté tomuto čtyřletému dítěti řekl: "Honzíčku, nechám tě tady s marshmallow, a to 15 minut.
EnglishSeveral years ago here at TED, Peter Skillman introduced a design challenge called the marshmallow challenge.
Před několik lety, tady na TEDu, Peter Skillman představil konstruktérskou výzvu zvanou výzva marshmallow.
EnglishThis little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
EnglishIt's about the size of a mini marshmallow.
Je přibližně velikosti malého žužu bonbónu.
EnglishThe marshmallow has to be on top.
Marshmallow musí být umístěno na vrcholu.
EnglishTold me don't eat that marshmallow, because if you wait you're going to get two of them, until I learned to balance out.
Říkali mi, abych nejedl ten marshmallow, protože pokud počkáš, dostaneš dva marshmallows, dokud jsem se to nenaučil vybalancovávat.
EnglishThey can have one marshmallow now.
EnglishThat person ate the marshmallow.
EnglishAnd then finally, just as they're running out of time, someone takes out the marshmallow, and then they gingerly put it on top, and then they stand back, and -- ta-da!
Mluví o něm, zjišťují, jaké to bude, přetahují se o moc, a pak tráví chvilku plánováním, organizováním.
English. ~~~ And they found that 100 percent of the children that had not eaten the marshmallow were successful.
Šli se podívat na tyto děti, kterým v tu chvíli bylo 18 a 19 a zjistili, že sto procent dětí, které nesnědli marshmallow bylo úspěšných.
EnglishBut what really happens, most of the time, is that the "ta-da" turns into an "uh-oh," because the weight of the marshmallow causes the entire structure to buckle and to collapse.
Ale většinou se stane to, že "tadááá" se změní v "o-ou", protože hmotnost marshmallow způsobí, že se celá konstrukce podlomí a zhroutí.
EnglishAnd the idea's pretty simple: Teams of four have to build the tallest free-standing structure out of 20 sticks of spaghetti, one yard of tape, one yard of string and a marshmallow.
Jde o jednoduchou myšlenku. ~~~ Čtyřčlenné skupiny mají postavit nejvyšší samostatně stojící konstrukci z 20-ti suchých špaget, metru lepicí pásky, metru provázku a marshmallow.