Traducere engleză-finlandeză pentru "23"

EN

"23" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "23".

Exemple de folosire pentru "23" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSo this anthropologist, John Watson, found 23 cultures that had two bits of data.
Joten antropologi John Watson löysi 23 kulttuuria, joista tiedetään kaksi asiaa.
EnglishBulgarian and Romanian membership brought the number of official languages to 23.
Virallisten kielten määrä nousi 23:een Bulgarian ja Romanian liittymisen myötä.
EnglishSEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
Muun muassa on SEM 2000 kiinnittänyt huomiota 23 virkaan, joista 8 on A2-tasoisia.
EnglishIn June 2008 the European Union is supporting a military staff of more than 23,000.
Kesäkuussa 2008 Euroopan unioni kustantaa yli 23 000 sotilashenkilön läsnäolon.
EnglishThis is not something I have made up; it is in Article 23 of the Treaty of Nice.
Tämä ei ole oma keksintöni; asia on sanottu Nizzan sopimuksen 23 artiklassa.
EnglishArticle 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
Perustuslain 23 pykälä saattaa kuitenkin olla aikapommi kaikkea tätä vastaan.
EnglishI can accept Amendments 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27 and 29.
Voin hyväksyä tarkistukset 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27 ja 29.
EnglishFor the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
Ensimmäistä kertaa 23 maata tekee yhdessä työtä Alzheimerin taudin torjumiseksi.
EnglishThere are 23 million small and medium-sized enterprises in the EU at present.
Euroopan unionissa on tällä hetkellä 23 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä.
EnglishOn 23 September, we and other Quartet partners made our position quite clear.
Syyskuun 23. päivänä me ja kvartetin muut osapuolet ilmoitimme kantamme selkeästi.
English17:23 There is a mismatch between what science knows and what business does.
17:23 On olemassa epäsuhta siinä mitä tiede tietää ja mitä liiketoiminta tekee.
EnglishThe Commission rejects the following eight amendments: 10, 11, 13, 14, 23, 31, 32, 34.
Komissio hylkää seuraavat kahdeksan tarkistusta: 10, 11, 13, 14, 23, 31, 32, 34.
EnglishThe corresponding resolution was adopted by the European Parliament on 23 March 2006.
Vastaava päätöslauselma hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 23. maaliskuuta 2006.
English(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
(ES) Arvoisa puhemies, Unesco juhlii 23. huhtikuuta Kirjan ja ruusun päivää.
EnglishI have had 26 speakers, which would work out at around 23 seconds per speaker.
Puhujia on ollut 26, mikä tekisi näin ollen noin 23 sekuntia kutakin puhujaa kohden.
English10:23 Course, I had to tell him that the building was for adults only and to get out.
10:23 Tietenkin kerroin hänelle, että rakennus on vain aikuisille ja mene pois.
EnglishVery great humanitarian efforts would be needed for Iraq's 23 million people.
Irakin 23-miljoonainen kansa tarvitsisi hyvin laajoja humanitaarisia avustustoimia.
EnglishIn total, 23 amendments are acceptable to the Commission, either in whole or in part.
Komissio voi hyväksyä kaiken kaikkiaan 23 tarkistusta joko kokonaan tai osittain.
EnglishThe vote on this motion for a resolution will take place on Thursday 23 April 2009.
Äänestys tästä päätöslauselmaesityksestä toimitetaan torstaina 23. huhtikuuta 2009.
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Emme voi hyväksyä sitä, että EU:ssa on noin 23 miljoonaa työtöntä miestä ja naista.

Mai multe cuvinte

English
  • 23

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.