Traducere engleză-finlandeză pentru "25"

EN

"25" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "25".

Exemple de folosire pentru "25" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMore than 25% of the costs of this operation relates to the logistical problems.
Yli 25 prosenttia tämän operaation kustannuksista liittyy logistiikkaongelmiin.
EnglishOver 50 000 people have been disappeared by governments over the last 25 years.
Viimeisten 25 vuoden aikana yli 50 000 ihmistä on kadonnut viranomaisten käsissä.
EnglishWe prepared for the birth of the first Commission of the 25 like a celebration.
Valmistauduimme 25 jäsenvaltion ensimmäisen komission syntymiseen kuin juhlaan.
EnglishOnly 3 of the 25 Member States include tallow within the scope of the directive.
Vain kolme jäsenvaltiota 25:stä katsoo talin kuuluvan direktiivin soveltamisalaan.
EnglishCommissioner Patten will visit Sri Lanka on 25 and 26 November 2003 as planned.
Komission jäsen Patten aikoo matkustaa Sri Lankaan 25. ja 26. marraskuuta 2003.
EnglishOn 25 March, Europeans not only sang the Ode to Joy, but really felt that joy.
Eurooppalaiset lauloivat 25. maaliskuuta Oodia ilolle ja todella tunsivat iloa.
EnglishThis type of problem will then disappear and taxpayers will save EUR 25 million.
Silloin nämä ongelmat katoaisivat ja veronmaksajat säästäisivät 25 miljoonaa euroa.
EnglishIts institutions are not allowing it to operate properly with 25 Member States.
Sen toimielimet eivät mahdollista 25 jäsenvaltion unionin asianmukaista toimintaa.
EnglishThe science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
Tiede on osoittanut, että meidän on pyrittävä lähemmäs 40:ää kuin 25 prosenttia.
English8:25 Last year, The New York Times published a study that the government had done.
8:25 Viime vuonna New York Times julkaisi tutkimuksen, jonka hallitus oli tehnyt.
EnglishMr President, on 25 May sections of the Sierra Leone armed forced staged a revolt.
Arvoisa puhemies! Osa Sierra Leonen sotavoimista teki 25. toukokuuta kaappauksen.
EnglishIt is embarrassing that after 25 years people still do not know more than that.
On noloa, että 25 vuoden jälkeen ihmiset eivät vieläkään tiedä tämän enempää.
EnglishWhat, of course, we have here is a document with guidelines for 25 Member States.
Nyt käsiteltävänä on asiakirja, joka sisältää suuntaviivat 25 jäsenvaltiolle.
EnglishIt is a perfect example of the 25% of regulations referred to by Mr Barroso.
Se on täydellinen esimerkki puheenjohtaja Barroson mainitsemasta 25 prosentista.
EnglishWe have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
Kuulimme luvut; 25 prosenttia kysymyksistä oli kahdeksan jäsenen esittämiä.
EnglishThe Commission can accept Amendments 1, 2, 3, 18, 25 and 47 with redrafting.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 1, 2, 3, 18, 25 ja 47 uudelleen laadittuina.
EnglishThe Commission is able to accept Amendments Nos 1, 9, 12, 15, 17, 19, 25, 27 and 28.
Komissio on valmis hyväksymään tarkistukset 1, 9, 12, 15, 17, 19, 25, 27 ja 28.
EnglishThis is how people seek to divide what will soon be a Union of 25 Member States.
Näin pyritään jakamaan eri ryhmiin se, mistä on kohta tulossa 25 jäsenvaltion unioni.
Englishlending facility and the deposit facility will remain unchanged at 3.25%, 4.25%
on edelleen 3,25 %, maksuvalmiusluoton korko 4,25 % ja talletuskorko 2,25 %.
EnglishSir Leon Brittan is visiting Washington on 24 and 25 September in this connection.
Tähän liittyen sir Leon Brittan matkustaa Washingtoniin 24. ja 25. syyskuuta.

Mai multe cuvinte

English
  • 25

Și mai multe traduceri în dicționarul englez-român pe bab.la.