Traducere engleză-finlandeză pentru "27th"

EN

"27th" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "27th".

Sinonime (în engleză) pentru "Th":

Th

Exemple de folosire pentru "27th" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI am therefore particularly happy that we are cooperating in the new launch on the 27th.
Olen siksi erityisen tyytyväinen siihen, että me teemme yhteistyötä 27 jäsenvaltion uudessa alussa.
EnglishThe paradox lies in the fact that we are celebrating the 27th anniversary of this country's independence.
Paradoksaalista on, että juhlimme maan itsenäisyyden 27:ttä vuosipäivää.
EnglishThat means that if these countries are doing well, the 27th Member State will do well too.
Tämä tarkoittaa sitä, että jos näillä valtioilla menee hyvin, kaikilla 27 jäsenvaltiolla menee myös hyvin.
EnglishThis is 26th, that's 27th."
0:24 Vastaatte: "Olen pahoillani, tämä on Oak Street ja tuo on Elm Street." "Tuo on 26. katu ja tuo 27."
English. - 9 June marked the opening of the 27th EU-Russia Summit in Nizhny Novgorod.
kirjallinen. - (EN) Arvoisa puhemies, EU:n ja Venäjän 27. huippukokous aloitettiin 9. kesäkuuta 2011 Nižnyj Novgorodissa.
EnglishOnce the 27th country has ratified, we will move on.
Kun 27. maa on ratifioinut, siirrymme eteenpäin.
EnglishThey are here for the 27th EP-Australia Interparliamentary meeting in Strasbourg in June.
He ovat saapuneet tänne, koska kesäkuussa Strasbourgissa pidetään 27. Euroopan parlamentin ja Australian parlamentin välinen kokous.
EnglishThe fact that this is the 27th party ban within 10 years gives a clear picture of the Turkish understanding of democracy.
Se, että kyseessä on 27. puoluekielto 10 vuoden sisällä, antaa selvän kuvan Turkin demokratiakäsityksestä.
EnglishI would like to say a few words about the 27th EU-China human rights dialogue to take place on 14 May in Prague.
Sanoisin nyt muutaman sanan EU:n ja Kiinan välisestä 27. ihmisoikeusvuoropuhelusta, joka järjestetään 14. toukokuuta Prahassa.
EnglishIn any case, the Nice Treaty already requires us to adapt our institutional set-up following the accession of the 27th member.
Joka tapauksessa Nizzan sopimus vaatii meitä jo nyt muokkaamaan toimielinrakennettamme 27. jäsenen liittymisen jälkeen.
EnglishThe Delegation of our Japanese colleagues is taking part in the 27th interparliamentary meeting between the European Parliament and Japan.
Japanilaisten kollegoidemme valtuuskunta osallistuu Euroopan parlamentin ja Japanin väliseen 27:nteen kokoukseen.
EnglishTurkey has achieved remarkable economic growth, enabling it to progress in 10 years from the 27th to the 16th biggest economy in the world.
Turkin talouskasvu on ollut huomattavaa, minkä ansiosta se on edennyt kymmenessä vuodessa 27. sijalta maailman 16. suurimmaksi taloudeksi.
EnglishI support the idea that the 27th should become the day on which, throughout Europe, we remember the Holocaust and pay tribute to its victims.
Kannatan ajatusta siitä, että 27. päivästä tehtäisiin päivä, jota vietetään juutalaisten kansanmurhan ja sen uhrien muistoksi kaikkialla Euroopassa.
EnglishAs regards procedure, Mrs Lindholm's first report was rejected after discussion of the amendments, on the 27th January, in a meeting of the Committee on Legal Affairs.
Mitä menettelyyn tulee, Lindholmin ensimmäinen mietintö hylättiin oikeusasioita käsittelevässä valiokunnassa 27. tammikuuta muutoksista käytyjen keskustelujen jälkeen.
EnglishIn these circumstances, I believe the European Parliament should adopt this proposal and all Member States should support the European Parliament's position in Council on 27th November.
Näin ollen katson, että Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä tämä ehdotus ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi tuettava sen kantaa neuvostossa 27.� marraskuuta.
EnglishThe Treaty of Nice is only relevant to the 27th applicant country, and we are deprived of the right to a Commissioner.
Nizzan sopimus on ajankohtainen vasta 27:nnen jäsenvaltion osalta, ja meillä ei ole enää oikeutta yhteen komission jäsenen paikkaan, muuta ei sopimuksessa sanota laajentumisesta.
EnglishMr President, as is customary every year, the Commission's 27th report on competition policy provides a good picture of the Commission's thinking in this area and of its specific policy data.
Arvoisa puhemies, komission XXVII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus tarjoaa vuosittaiseen tapaan hyvän katsauksen komission näkemyksistä ja konkreettisesta politiikasta tällä alueella.
EnglishIt is a pleasure for me to welcome you all to the European Parliament in Strasbourg where you have been taking part in the 27th EU-Switzerland interparliamentary meeting yesterday and today.
Minulla on ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin, jossa olette osallistuneet EU:n ja Sveitsin parlamenttien väliseen 27. kokoukseen eilen ja tänään.

Mai multe cuvinte

English
  • 27th

Aruncă o privire la dicționarul român-italian pe bab.la.