Traducere engleză-finlandeză pentru "29"

EN

"29" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "29".

Exemple de folosire pentru "29" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English   On 29 June, the US Supreme Court ruled that military tribunals were illegal.
   Yhdysvaltojen korkein oikeus tuomitsi sotaoikeudet laittomiksi 29. kesäkuuta.
EnglishThe Commission cannot accept Amendments 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 and 46.
Komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 12, 13, 15, 24, 29, 39, 40, 41, 42 ja 46.
EnglishIn addition, we partially support four amendments, Amendments 1, 29, 30 and 32.
Lisäksi voimme osittain tukea neljää tarkistusta eli tarkistuksia 1, 29, 30 ja 32.
EnglishI can accept Amendments 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27 and 29.
Voin hyväksyä tarkistukset 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 27 ja 29.
EnglishQuestion No 29 by Jaime Valdivielso de Cué (H-1188/98) Subject: Electronic commerce
Kysymys nro 29 Jaime Valdivielso De Cué (H-1188/98): Aihe: Sähköinen kaupankäynti
EnglishTherefore, I advise my group to vote in favour of amendment 29 to this paragraph.
Siksi kehotan ryhmääni äänestämään tähän kohtaan esitetyn tarkistuksen 29 puolesta.
EnglishAnother high point was the signing of the Constitution on 29 October in Rome.
Toinen huippukohta oli perustuslain allekirjoittaminen 29. lokakuuta Roomassa.
EnglishOn 29 October 2009, 187 of the UN member states voted to lift the embargo.
29. lokakuuta 2009 saarron lopettamisen puolesta äänesti 187 YK:n jäsenvaltiota.
EnglishI should like to make this clear, and also to note that Amendment 29 falls.
Haluan tehdä tämän selväksi, ja huomautan myös, että tarkistus 29 peruutetaan.
English14:29 I was able to end my own crazy love story by breaking the silence.
14:29 Onnistuin lopettamaan oman hullun rakkaustarinani rikkomalla hiljaisuuden.
English2:29 We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
2:29 Rakensimme ohjelman, joka näyttää seuraavalta: jokainen ympyrä edustaa maata.
EnglishWith the programme’s help, 29 precisely defined goals were meant to be achieved.
Ohjelman avulla oli määrä saavuttaa 29 tarkkaan määritettyä tavoitetta.
EnglishFor example, a framework resolution relating to criminal law was adopted on 29 May.
On esimerkiksi hyväksytty toukokuun 29. päivän puitepäätös, joka koskee rikosoikeutta.
EnglishPreparations for Cancún Climate Change Conference (29 November-10 December) (
Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen (29. marraskuuta - 10. joulukuuta 2010) valmistelut (
EnglishAmendments Nos 28 and 29 concern the date of the coming into force of the new directive.
Tarkistusehdotukset 28 ja 29 koskevat uuden direktiivin voimaantulopäivämäärää.
English4:29 So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
4:29 Nyt on aika yhdistää tämä kaikki ja suunnitella täydellinen TEDTalk.
English4:29 Not too long ago, my uncle said that he offered my six-year-old cousin cereal.
4:29 Äskettäin setäni sanoi, että hän oli tarjonnut kuusivuotiaalle serkulleni muroja.
EnglishThe network consists of 29 consumer centres in all EU countries plus Iceland and Norway.
Verkostoon kuuluu 29 kuluttajakeskusta (kaikki EU-maat sekä Islanti ja Norja).
EnglishWill the Council take measures in response to the Article 29 Group's criticism?
Aikooko neuvosto ryhtyä toimiin 29 artiklan mukaisen tietosuojaryhmän kritiikin johdosta?
EnglishThe Commission can accept Amendments 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 and 29.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ja 29.

Mai multe cuvinte

English
  • 29

În dicționarul român-englez vei găsi mai multe traduceri.