Traducere engleză-finlandeză pentru "2nd"

EN

"2nd" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "2nd".

Exemple de folosire pentru "2nd" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMy group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.
Ryhmäni ja minä emme koe, että puhuisimme ensimmäisen ja toisen luokan perheistä.
EnglishWe might support an improvement in quality, but not for measures included in the 2nd pillar.
Voisimme kannattaa laadun parantamista, mutta emme toisen pilarin toimenpiteitä.
EnglishWitness, for example, the outrage committed in Cintegabelle on the 2nd of this month.
Esimerkiksi Cintegabellessä sattui välikohtaus tämän kuun 2. päivänä.
EnglishFishing and the environment (Bergen 13-14 March 1997): 2nd report
Kalastus ja ympäristö (Bergen, 13. - 14. maaliskuuta 1997): toinen kertomus
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
Erityisesti Itävallan maatilat hyötyvät sekä ensimmäiseen että toiseen pilariin kuuluvista toimista.
EnglishThe 2nd meeting of the Association Council between the European Union and Chile is held in Luxembourg.
Euroopan unionin ja Chilen välinen toinen assosiaationeuvoston kokous pidetään Luxemburgissa.
EnglishOpens 2nd item on taskbar in Desktop and switches to it
Avaa tehtäväpalkin toisen kohteen työpöydällä ja siirtyy siihen
EnglishThe EMU project as a whole would not have been made to look as ridiculous as was done on 2nd and 3rd May.
EMU-hanketta ei olisi kokonaisuutena saatu näyttämään niin naurettavalta kuin 2. ja 3. toukokuuta tehtiin.
EnglishRecommendation for 2nd reading by Mr Lange (A5-0043/1999)
Langen suositus toiseen käsittelyyn (A5-0043/1999)
EnglishRecommendation for 2nd reading by Mr Lehne (A4-0005/98)
Lehnen suositus toiseen käsittelyyn (A4-0005/98)
EnglishI have voted against Amendment 26, 2nd part.
Äänestin tarkistuksen 26 toista osaa vastaan.
EnglishOpens 2nd item on taskbar
English(EL) The report by the European Central Bank under discussion covers its 2nd year in operation following the start of the third stage of EMU.
(EL) Käsiteltävänä oleva mietintö Euroopan keskuspankista koskee sen toista toimintavuotta EMU:n kolmannen vaiheen alkamisen jälkeen.
EnglishWhy was the computerisation of the Greek social security funds not completed under the Kleisthenis programme as part of the 2nd Community Support Framework?
Miksi yhteisön toisesta tukikehyksestä rahoitettavan Kleisthenes-ohjelman puitteissa ei ole saatu valmiiksi Kreikan vakuutuskassojen tietokoneistamista?
EnglishThe latest case of human rights violations we witnessed in connection with an event of the European Parliament, the 2nd P7 Summit, for the Poorest Seven, which took place in Brussels last week.
Tuoreimman ihmisoikeusloukkaustapauksen jouduimme toteamaan Brysselissä pidetyn Euroopan parlamentin järjestämän toisen P7 (Poorest Seven) -huippukokouksen yhteydessä.

Mai multe cuvinte

English
  • 2nd

Și mai multe traduceri în dicționarul român-italian pe bab.la.