Traducere engleză-finlandeză pentru "audit"

EN

"audit" finlandeză traducere

volume_up
audit {substantiv}

EN audit
volume_up
{substantiv}

1. general

audit (dar şi: check-up, control, inspection, revision)
volume_up
tarkastus {substantiv}
We have launched an internal audit to determine the scale of the resources needed.
Sisäinen tarkastus on aloitettu, ja siinä määritetään tarvittavien voimavarojen laajuus.
The first is an annual audit on the revenue and the expenditure of a single financial year.
Ensimmäinen niistä on vuosittainen yksittäisen varainhoitovuoden menojen tarkastus.
What were these criteria which determined that an audit should be carried out specifically in Bulgaria?
Millä perustein päätettiin, että tarkastus tehdään nimenomaan Bulgariassa?
audit
volume_up
auditointi {substantiv}
Ympäristöasioiden hallinta ja auditointi
It is therefore important to ensure the coherence of the proposals and efficient auditing of compliance, on the basis of reliable data and methods of analysis.
On siis tärkeää tarkistaa ehdotusten johdonmukaisuus ja taata tehokas auditointi ja säännösten noudattaminen, mikä perustuu luotettaviin tietoihin ja analyysimenetelmiin.
audit

2. Contabilitate

audit
volume_up
tilintarkastus {substantiv}
Parliament wanted financial inspection and audit functions to be separated.
Parlamentti halusi, että varainhoidon valvonta ja tilintarkastus erotetaan toisistaan.
The audit findings confirm that the financial management culture urgently needs to be changed.
Tilintarkastus vahvistaa sen, että varainhoitokulttuuria täytyy muuttaa pikaisesti.
Statutory audit is a very important subject for Europe.
Lakisääteinen tilintarkastus on Euroopan kannalta sangen tärkeä asia.

Sinonime (în engleză) pentru "audit":

audit

Exemple de folosire pentru "audit" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishBut I would perhaps emphasise what I might expect from the audit, as an Easterner.
Mutta korostaisin sitä, mitä odotan tilintarkastukselta itäisen alueen asukkaana.
EnglishSecondly, the provisions on financial audit and control are being tightened.
Toiseksi varainhoidon tarkastusta ja valvontaa koskevia määräyksiä on tiukennettu.
EnglishFor every measure we take here, we are supposed to have an employment audit.
Jokaista toteuttamaamme toimenpidettä varten meidän tulisi laatia työllisyystutkimus.
EnglishWe must now ensure by the audit system that we are meeting those targets.
Meidän on varmistettava tilintarkastusjärjestelmällä, että täytämme nämä tavoitteet.
EnglishThe Audit Court's proposed new posts are due partially to the same problem.
Tilintarkastustuomioistuimelle esitetyt uudet virat liittyvät osittain samaa ongelmaan.
EnglishThat will form part of the performance audit under Article 318 of the Treaty of Lisbon.
Tämä on jatkossa osa Lissabonin sopimuksen 318 artiklan mukaista toiminnantarkastusta.
EnglishHowever, this audit role of the European Commission needs to be enhanced.
Tätä Euroopan komission valvonta-asemaa on kuitenkin vielä vahvistettava.
EnglishI gave you a few figures earlier on: Tanzania has to produce 8 000 audit reports!
Esitin teille aiemmin joitakin lukuja: Tansanian täytyy laatia 8 000 tilintarkastuskertomusta!
EnglishThe renewal of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is also welcome.
Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMASin uudistus on myös tervetullut.
EnglishWe too would like to see an ecological audit of Parliament's buildings.
Me haluaisimme toteuttaa ympäristöasioiden auditoinnin myös parlamentin rakennuksissa.
EnglishI have just heard now that an audit progress board is going to be set up by the Commission.
Vasta äskettäin kuulin, että komissio on aikeissa perustaa tarkastuksen ohjausryhmän.
EnglishBut audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
Mutta tilintarkastuksen täydellisyys on harvinainen ilmiö kaikkialla maailmassa.
EnglishWe have now obtained the final report on Eurostat from the Internal Audit Service.
Olemme nyt saaneet Eurostatia käsittelevän lopullisen raportin sisäisen tarkastuksen osastolta.
EnglishThe VVD considers that the audit systems in these areas must be improved.
VVD:n mielestä tarkastusjärjestelmiä pitäisi parantaa näillä alueilla.
EnglishEven when the agreement is no longer in force, our right of audit continues.
Vaikka sopimus ei joskus olisikaan voimassa, säilyvät tarkastusoikeutemme kuitenkin edelleen.
EnglishWe also audit UCLAF, since UCLAF is also a department of the Commission.
Tutkimme myös UCLAFin toimintaa, sillä UCLAFhan on komission yksikkö.
EnglishThe sample taken for the audit included six states and 250 transactions.
Tarkastusta varten kerätty otos sisälsi kuusi valtiota ja 250 tointa.
EnglishIt is of the utmost importance that we restore trust and confidence in the audit function.
On erittäin tärkeää palauttaa usko ja luottamus tilintarkastustoimeen.
EnglishWhy else has the treasury not been subject to an independent audit for more than 14 years?
Miksi muuten kassanhallinnassa ei ole suoritettu riippumatonta tarkastusta yli 14 vuoteen?
EnglishFor ten years the Commission had not conducted a cash audit.
Komissio ei ollut kymmeneen vuoteen toimittanut tilintarkastusta käteisvaroista.