Traducere engleză-finlandeză pentru "commercial law"

EN

"commercial law" finlandeză traducere

EN commercial law
volume_up
{substantiv}

1. Judiciar

commercial law
volume_up
kauppaoikeus {substantiv}
commercial law
volume_up
talousoikeus {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "commercial law":

commercial law

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

commercial substantiv
Finnish
commercial adjectiv
law substantiv

Exemple de folosire pentru "commercial law" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHow far are we prepared to go in substituting commercial law for labour law?
Kuinka pitkälle olemme valmiita menemään työoikeuden korvaamisessa kauppaoikeudella?
EnglishYet in matters concerning commercial law, the legislature knows how to be more stringent.
Lainsäätäjät ovat paljon vaativampia kauppaoikeuden kohdalla.
EnglishThere will no doubt be books and more books of Treasury and commercial law on those definitions.
Epäilemättä on olemassa lukemattomia valtiovarainministeriön ja kauppalainsäädännön kirjoja kyseisistä määritelmistä.
EnglishIn January, Parliament adopted a report on further steps towards convergence in the realm of civil and commercial law.
Parlamentti päätti tammikuussa laatia siviili- ja kauppaoikeuden lähentämisen jatkamista koskevan mietinnön.
EnglishThese issues, as was discussed when we were preparing Regulation (EC) No 1/2003, belong to the sphere of commercial law.
Nämä kysymykset, kuten keskusteltiin, kun laadimme asetusta (EY) N:o 1/2003, kuuluvat kauppaoikeuden alaan.
EnglishThe European Commission publishes a Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law.
Euroopan komissio julkaisee vihreän kirjan vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.
EnglishIt should encompass in particular the areas of private law, advertising, commercial communications, freelance work and trademarks.
Sen pitäisi käsittää ennen kaikkea vahingonkorvausoikeus, mainonta, kaupallinen viestintä, vapaat ammatit ja tavaramerkit.
EnglishI deplore the extremely conservative and classical vision of commercial law revealed by you once again in your speech.
Minusta on valitettavaa, että puheestanne paljastui jälleen kerran äärimmäisen konservatiivinen ja perinteinen käsitys kauppaoikeudesta.
EnglishThe report contains a whole series of recommendations in the areas of civil, commercial and family law, as well as international private law.
Mietinnössä on monia suosituksia yksityis-, kauppa- ja perheoikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuden alalla.
EnglishIn fact, so far the World Trade Organisation has only declared two extremes incompatible with international commercial law.
Todellisuudessa tähän mennessä Maailman kauppajärjestö on tuonut julki ainoastaan kaksi ristiriitaa kansainvälisen kauppamenettelyn kanssa.
EnglishThe institutions concerned should guarantee that conditions favour competitiveness and respect for international commercial law.
Asianomaisten instituutioiden olisi varmistettava, että olosuhteet edistävät kilpailukykyä ja kansainvälisen kauppaoikeuden noudattamista.
EnglishIn most Member States, the post office is no longer a branch of the government, but a commercial enterprise operating under commercial law.
Useimmissa jäsenvaltioissa postilaitos ei ole enää osa hallitusta, vaan kaupallinen yritys, johon sovelletaan kauppaoikeuden sääntöjä.
EnglishFinally, we would like to point out that party autonomy is of the utmost importance in commercial contract law and it should also remain so.
Lopuksi haluaisimme huomauttaa, että osapuolten riippumattomuus on erittäin tärkeää kaupallisessa sopimusoikeudessa, ja sen pitäisi myös pysyä sellaisena.
EnglishThe Council has laid down rules when it comes to the mutual recognition of decisions relating to family law, commercial law or other areas of civil law.
Neuvosto on laatinut sääntöjä päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta perhe- ja kauppaoikeuden aloilla sekä muilla yksityisoikeuden aloilla.
EnglishWithout taxation it will be very difficult for us to implement a European economic law, a European company law and a European commercial law.
Ilman verotusta meidän on erittäin vaikea kehittää myöskään eurooppalaista talousoikeutta, eurooppalaista sosiaalioikeutta ja eurooppalaista kauppaoikeutta.
EnglishThanks to the Stockholm Programme, the citizens of Member States will be able to assert their rights throughout the European Union in the fields of civil, commercial and labour law.
Tukholman ohjelman ansiosta jäsenvaltioiden kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan koko Euroopan unionissa yksityis-, kauppa- ja työoikeuden alalla.
EnglishSome of them seem positive to us, specifically when he refers to the need to foster debate about the problems relating to maritime, commercial and family law.
Jotkin niistä ovat meistä myönteisiä, erityisesti, kun hän viittaa siihen, että meri-, kauppa- ja perheoikeuteen liittyvistä ongelmista käytävää keskustelua on edistettävä.
EnglishIt is good that consumer affairs are now dealt with by the same committee, but it is perhaps a shame that we have lost that focus on the internal market and civil and commercial law.
On hyvä, että sama valiokunta hoitaa nyt kuluttaja-asioita, mutta on ehkä sääli, että sisämarkkinoihin ja kauppaoikeuteen ei keskitytä enää samalla tavoin.
EnglishThe areas of civil law, commercial law, family law and private international law constitute some of the most sensitive areas of the law applicable in the different EU Member States.
Yksityis-, kauppa- ja perheoikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuden alat ovat yksi arkaluontoisimmista eri EU:n jäsenvaltioissa sovellettavista oikeusaloista.
EnglishThe areas of civil law, commercial law, family law and private international law constitute some of the most sensitive areas of the law applicable in each of the EU Member States.
Yksityis-, kauppa- ja perheoikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuden alat ovat yksi arkaluontoisimmista kussakin EU:n jäsenvaltiossa sovellettavista oikeusaloista.