Traducere engleză-finlandeză pentru "counting on"

EN

"counting on" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "counting on".

Exemple de folosire pentru "counting on" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
Emme ainoastaan luota siihen vaan myös vaadimme tarmokkaasti, että näin tapahtuu.
EnglishThe citizens concerned are counting on the Commission to take practical action.
Alueiden kansalaiset luottavat siihen, että komissio toteuttaa konkreettisia toimia.
EnglishI am counting exclusively on this Europe 2020 strategy to find these answers.
Luotan siihen, että vastaukset löytyvät ainoastaan EU 2020 -strategian avulla.
EnglishI am very much counting on the European Parliament to help us in this matter.
Luotan vahvasti siihen, että Euroopan parlamentti auttaa meitä tässä asiassa.
EnglishMr President, I think it is good that you have been counting, Mrs Geoghegan-Quinn.
Arvoisa puhemies, hyvä, että piditte lukua, arvoisa komission jäsen Geoghegan-Quinn.
EnglishCounting the sperm of the whole of the European Union would be difficult.
Siittiöiden laskenta koko Euroopan unionissa olisi varmasti melko ongelmallista.
EnglishI am counting on your full support and your cooperation to help us to achieve this.
Sen varmistamiseksi odotan teiltä teidän täyttä tukeanne ja yhteistyötänne.
EnglishThese are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.
Nämä kysymykset luonnollisesta edellyttävät vastauksia, jotka luotan saavani.
EnglishOnce again, thank you, and I am counting on a compromise in Wednesday's vote.
Jälleen kerran, kiitos, ja luotan kompromissiin keskiviikon äänestyksessä.
EnglishWe are clearly counting on the Slovenian Presidency and Minister Lenarčič.
Luotamme selvästikin puheenjohtajavaltio Sloveniaan ja ministeri Lenarčičiin.
EnglishI am counting on the Commission’s cooperation with the European Parliament.
Luotan siihen, että komissio tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa.
English(The sitting was suspended at 11.00 for the counting of votes and resumed at 11.45)
(Istunto keskeytettiin klo 11.00 äänten laskentaa varten ja sitä jatkettiin klo 11.45.)
EnglishHere too, I am very much counting on Belgium to speed up the implementation process.
Tässäkin asiassa luotan lujasti siihen, että Belgia nopeuttaa täytäntöönpanoprosessia.
EnglishOnce again, Europe, and the Council in particular, is counting on Mr Milosevic.
Eurooppa ja erityisesti neuvosto ovat jälleen kerran panostaneet herra Miloseviin varaan.
EnglishWe are counting on every single one of you to be the very best that you can be.
Teillä on ne, jotta voitte käyttää niitä ja luoda maailman, joka on sellainen kuin pitäisi.
EnglishMost of all, however, my dear colleagues, I am counting on your cooperation.
Kaikista eniten, hyvät kollegat, luotan kuitenkin teidän yhteistyöhönne.
EnglishTo improve governance, we are counting heavily on the European Commission's proposals.
Hallinnon parantamisessa odotamme suuresti Euroopan komission ehdotuksia.
EnglishIt was EUR 160 million for next year, not counting humanitarian aid.
Vastaus kuuluu: 160� miljoonaa euroa ensi vuodeksi humanitaarisen avun lisäksi.
EnglishI will therefore be counting on his support during tomorrow’s votes.
Näin ollen luotan siihen, että hän antaa meille tukensa huomisessa äänestyksessä.
EnglishI am counting on a 'Yes' to Galileo and on the insight of the Council of Transport Ministers.
Minä kannatan Galileo-hanketta ja liikenneministerien neuvoston tilannekatsausta.

Mai multe cuvinte

English
  • counting on

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-italian pentru ma multe traduceri.