Traducere engleză-finlandeză pentru "country by country"

EN

"country by country" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "country by country".

Exemple de folosire pentru "country by country" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishTo be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
Ollakseni aivan rehellinen minun on sanottava, että tämä vaihtelee maasta toiseen.
EnglishThe way in which this latter 50% is raised varies from country to country.
Tapa, jolla nämä jälkimmäiset 50 prosenttia kerätään, vaihtelee maasta toiseen.
EnglishWe need to see the overall picture but also a country-by-country mosaic.
Meidän on nähtävä kokonaiskuva mutta myös yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteet.
EnglishNO - This is governed purely by national laws, which vary from country to country.
EI - Asiassa sovelletaan yksinomaan kansallista lainsäädäntöä, joka vaihtelee eri maissa.
EnglishIn truth, the lives of our disabled vary incredibly from country to country.
Tosiasiassa vammaisten elämässä on uskomattoman suuria eroja eri maissa.
EnglishWhen exactly we enter good times is a country-by-country assessment.
Sitä, milloin hyvät ajat tarkalleen ottaen alkavat, on arvioitava maakohtaisesti.
EnglishThe differences vary from country to country, but the outcome is the same.
Erot vaihtelevat maittain, mutta tulokset ovat yhteisiä kaikille niille.
EnglishBank fees vary widely from bank to bank and from country to country.
Eri pankeissa ja eri maissa veloitetaan toisistaan huomattavasti poikkeavia maksuja.
EnglishFor the rest of the geography we are going to move from country to country applying the same rules.
Muun maailman osalta aiomme käsitellä maan kerrallaan soveltaen samoja sääntöjä.
EnglishOf course, there is the risk that the inspection will differ from country to country.
On toki olemassa riski, että tarkastukset eroavat maiden välillä.
EnglishThe exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.
Tarkat luvut vaihtelevat maakohtaisesti, samoin vankilaolosuhteet.
EnglishThe organisation of the cash supply chain varies from country to country and depends on, e.g.
Rahahuolto on järjestetty eri maissa eri tavoin riippuen mm. kunkin maan
EnglishHowever, in practice the actual formulation of the rules varies greatly from country to country.
Käytännössä sääntöjen todellisessa muotoilussa on melkoisesti eroja eri maiden välillä.
EnglishThere are areas of common interest but allocation cannot be on a country-by-country basis.
On olemassa yhteisen edun alueita, mutta määrärahojen jakamista ei voida tehdä maakohtaisesti.
EnglishGlobal economic recovery is still fragile, with the pace of the process varying from country to country.
Globaali talouden elpyminen on vielä haurasta ja etenee eri vauhdilla ei maissa.
EnglishOur research has shown that undeclared work in the Member States differs from country to country.
Tekemiemme tutkimusten perusteella pimeän työn määrä vaihtelee maittain.
EnglishI have furthermore had a table drawn up showing the situation as it stands today, country by country.
Olen sitä paitsi teettänyt taulukon, josta näkyy nykyinen tilanne maittain.
EnglishThirdly, the cost of visas will rise and will vary from country to country.
Kolmanneksi, viisumien hinta nousee ja vaihtelee maittain.
EnglishThe cost of the same treatment will naturally vary from country to country.
Saman hoidon hinta vaihtelee tietenkin valtiosta toiseen.
EnglishWe are talking about a power station in a not very wealthy country, a country with economic problems.
Voimalaitos sijaitsee maassa, joka ei ole kovin vauras ja jossa on taloudellisia ongelmia.

Mai multe cuvinte

English
  • country by country

Aruncă o privire la dicționarul român-italiană pe bab.la.