Traducere engleză-finlandeză pentru "country specific"

EN

"country specific" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "country specific".

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

country substantiv
country adjectiv
specific adjectiv

Exemple de folosire pentru "country specific" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe have already seen how country-specific systems also act as preventive forces.
Nyt on jo nähty, että maakohtaiset järjestelmät toimivat myös ennaltaehkäisevinä voimina.
EnglishWe clarified the work to be done by turning to country-specific recommendations.
Selkeytimme tehtäviä töitä maakohtaisten suositusten avulla.
EnglishThis country's specific requirements have, therefore, been taken into account.
Näin ollen kyseisen maan erityistarpeet on otettu huomioon.
EnglishThe national sides show country-specific designs, surrounded by the 12 stars of the European Union.
Kolikoiden tunnuspuolella on kansallinen kuva-aihe Euroopan unionin 12 tähden ympäröimänä.
EnglishWe need binding country-specific energy efficiency targets and targets for renewable energies.
Tarvitsemmekin sitovat maakohtaiset energiatehokkuustavoitteet ja tavoitteet uusiutuville energioille.
EnglishWe agree that the risk of country-specific economic shocks will not disappear within the euro zone.
Olemme yksimielisiä siitä, ettei maakohtaisten taloudellisten shokkien vaara euroalueella vähene.
EnglishWe must combine country-specific and regional approaches.
Meidän on yhdistettävä maakohtainen ja alueellinen lähestymistapa.
EnglishWe work with other donors to agree on common, but country-specific indicators.
Pyrimme pääsemään muiden avunantajien kanssa yhteisymmärrykseen yhteisistä mutta kuitenkin maakohtaisista mittareista.
EnglishHenceforth, the geographical reference context will be the whole of Europe, not one specific country or another.
Tästä lähtien maantieteellisenä viitekehyksenä on koko Eurooppa eikä jokin tietty valtio.
EnglishI am not referring to any one specific country, as every country in the EU lies further south than Finland.
Tällä en tarkoita mitään erityistä maata, koska kaikki maat ovat eteläisempiä maita kuin Suomi.
EnglishAnd that begs the question of whether we are paying too much attention to the requirements of a specific country
Tässä herääkin kysymys: eikö tässä noudateta aivan liiaksi jonkin tietyn maan vaatimuksia?
EnglishA second thought is that the neighbourhood policy must have regard to each country's specific characteristics.
Toinen ajatus on, että naapuruuspolitiikassa on otettava huomioon kunkin maan erityispiirteet.
EnglishAs for myself, I believe that it would be very complicated to work out a country-specific conditions system.
Omasta mielestäni olisi hyvin hankalaa laatia maakohtaisiin olosuhteisiin perustuva järjestelmä.
EnglishThe lack of harmonised regulations means that each country applies its own specific national rules.
Yhdenmukaistettujen säännösten puuttuminen tarkoittaa, että jokainen maa soveltaa omia kansallisia sääntöjään.
EnglishEnergy policy is something very specific from country to country.
Energiapolitiikka on hyvin maakohtainen asia.
EnglishThis is because each country has its own specific economic structure and national expenditure policy.
Tämä johtuu siitä, että kullakin maalla on oma erityinen taloudellinen rakenteensa ja kansallinen menopolitiikkansa.
EnglishWe will also need to address the number of critical, country-specific resolutions that we table at the Commission.
Meidän on myös tarkasteltava ihmisoikeustoimikunnassa esitettäviä kriittisiä maakohtaisia päätöslauselmia.
EnglishIt is now crucial that Member States implement their country-specific recommendations with determination.
Tässä tilanteessa on ratkaisevan tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot noudattavat maakohtaisia suosituksia määrätietoisesti.
EnglishCompetition will automatically come about as soon as Europe becomes the reference area, rather than some specific country.
Kilpailua syntyy automaattisesti heti, kun viitealueena on koko Eurooppa jonkin tietyn valtion sijasta.
EnglishI firmly believe that each country has specific positive experiences and knowledge that can be shared with others.
Uskon vakaasti, että jokaisella maalla on omia myönteisiä kokemuksia ja tietoa, joita voidaan jakaa muiden kanssa.

Mai multe cuvinte

English
  • country specific

Și mai multe traduceri în dicționarul român-englez pe bab.la.