Traducere engleză-finlandeză pentru "countryman"

EN

"countryman" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "countryman".

Exemple de folosire pentru "countryman" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI am sorry that my fellow countryman, Mr Farage, has not remained in the Chamber.
Ikäväkseni huomaan, ettei maanmieheni jäsen Farage ole enää istuntosalissa.
EnglishMr President, I am actually speaking on behalf of your countryman, Mr Protasiewicz.
Arvoisa puhemies, puhun itse asiassa maanmiehenne Protasiewiczin puolesta.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Haluan päättää puheenvuoroni edesmenneen maanmieheni Justice Aspreyn sanoihin: "Uudistus?
EnglishMr President, I would like to welcome my fellow-countryman and the Danish Presidency.
Arvoisa puhemies, toivotan kotimaani edustajat ja puheenjohtajavaltio Tanskan tervetulleeksi.
EnglishI cannot help being reminded of Mr Brok's countryman's words following the rising in East Berlin.
En voi olla muistamatta Elmar Brokin maanmiehen sanoja Itä-Berliinin kansannousun jälkeen.
EnglishAt least then, the most courageous gesture of my murdered fellow-countryman will not have been in vain.
Viimeistään silloin voidaan todeta, ettei murhatun maanmieheni hyvin rohkea ele ollut turha.
EnglishLet me finish by quoting my countryman Rudyard Kipling.
Haluan lopuksi esittää lainauksen maanmieheltäni Rudyard Kiplingiltä.
EnglishMadam President, I agree with the report by my colleague and fellow countryman Rosa Miguélez Ramos.
Arvoisa puhemies, yhdyn kollegani ja maanmieheni Rosa Miguélez Ramosin mietinnössään esittämiin näkemyksiin.
EnglishMr Patijn, my fellow countryman, knows the expression 'the emperor's new clothes' : it is probably universally understood.
Varaministeri Patijn, maanmieheni, tuntee tunnetun eurooppalaisen sadun: keisarin uudet vaatteet.
EnglishI also offer my support to my friend and colleague, Mr Medina Ortega, who is also a fellow countryman of the rapporteur.
Lisäksi annan tukeni ystävälleni ja kollegalleni Medina Ortegalle, joka on myös esittelijän maanmies.
EnglishSola mors tyrannicida est, says my countryman, Sir Thomas More: death is the only way to get rid of tyrants.
"Sola mors tyrannicida est", sanoi maanmieheni, Sir Thomas More: kuolema on ainoa keino päästä eroon tyranneista.
EnglishSeeing that he had to enter certain information, my fellow countryman entered the information and sent off the letter.
Kun maanmieheni huomasi, että hänen piti antaa tietyt tiedot, hän antoi ne ja lähetti kirjeen eteenpäin.
EnglishThis final question is obviously addressed to the great European that is my fellow countryman, Mr Juncker.
Tämä viimeinen kysymys on luonnollisesti osoitettu suurelle eurooppalaiselle, maanmiehelleni puheenjohtaja Junckerille.
English'Sola mors tyrannicida est' wrote my countryman, Thomas More - death is the only way to get rid of tyrants.
Maanmieheni Thomas More kirjoitti aikanaan "Sola mors tyrannicida est", kuolema on ainoa keino päästä eroon tyranneista.
EnglishThat fundamental creed is summed up in a poem by my fellow countryman, Robert Burns: ' A man's a man for a' that' .
Tuo perustavanlaatuinen usko kiteytyy maanmieheni Robert Burnsin runossa: " A man's a man for a' that" (suom. "Jos mikä lie!" ).
EnglishI have also nearly already had a debate with Mr van den Berg, my esteemed countryman, who made a number of critical remarks.
Olen jo miltei väitellyt aiheesta arvoisan maanmieheni, jäsen van den Bergin kanssa, joka esitti useita kriittisiä huomioita.
EnglishParis is leaving its fellow-countryman completely in the cold with a handful of policemen, not more than 37, in the crisis region.
Pariisi jättää maanmiehensä oman onnensa nojaan kriisialueella ja lähettää vain kourallisen poliiseja, ei enempää kuin 37.
EnglishYour reference to my fellow countryman points to the title 'A Modest Proposal', which, of course, is inappropriate in this instance.
Viittauksessanne maanmieheeni mainitsitte käsitteen "Vaatimaton ehdotus", mikä ei luonnollisesti sovi tähän tilanteeseen.
EnglishBut I must record that other groups, led by the PSE Group, guided by my countryman, Stephen Hughes, voted this out.
Minun on kuitenkin muistutettava siitä, että PSE-ryhmän johtamat muut ryhmät, maamieheni Stephen Hughesin luotsaamina, äänestivät ehdotuksen nurin.
EnglishI appeal to this House to support the Governments of Poland and Pakistan in their efforts to secure the release of my countryman.
Pyydän tätä parlamenttia tukemaan Puolan ja Pakistanin hallituksia niiden ponnisteluissa varmistaa maanmieheni turvallinen vapauttaminen.

Mai multe cuvinte

English
  • countryman

Și mai multe traduceri în dicționarul italian-român pe bab.la.