Traducere engleză-finlandeză pentru "counts"

EN

"counts" finlandeză traducere

FI
volume_up
count {substantiv}

EN counts
volume_up
{plural}

counts

Exemple de folosire pentru "counts" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWhat counts is its substance and the progress it enshrines for European citizens.
Vain sen sisältö ja sen Euroopan kansalaisille tarjoama edistys ovat tärkeitä.
EnglishFifthly, the main thing in this matter is to adhere to the UN rules on two counts.
Viidenneksi: tärkeintä tässä asiassa on noudattaa YK:n sääntöjä kahdella tapaa.
EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Tässä yhteydessä on määritettävä selvästi, mikä lasketaan erityisolosuhteeksi.
EnglishThis line of reasoning seems to be sound, but it falls short on two important counts.
Tämä perustelu vaikuttaa pitävältä, mutta se ontuu kahdessa tärkeässä kohdassa.
EnglishAs in the case of all EU guidelines it is, of course, implementation that counts.
Kuten kaikissa EU:n suuntaviivoissa, täytäntöönpano on tietysti tärkeintä.
EnglishEvery day, every week and every month counts for both Bulgaria and Romania.
Jokainen päivä, viikko ja kuukausi ovat tärkeitä sekä Bulgarialle että Romanialle.
EnglishWith the help of the victims, what counts is getting at the big villains.
Pääasia on, että uhrien avustuksella suuret roistot voidaan saattaa vastuuseen.
EnglishThe number is not enough here - all that counts is the sovereignty of a State.
Määrä ei tässä asiassa ole tärkeää vaan ainoastaan valtion suvereenisuus.
EnglishThe report's coordination proposals go much too far for our liking on several counts.
Mielestämme mietinnön ehdotus koordinoinnista menee useissa asioissa liian pitkälle.
EnglishI should like to have your ruling as to whether that counts as 12 roll call votes or not.
Haluaisin teidän päättävän, lasketaanko tämä 12 nimenhuutoäänestykseksi vai ei.
EnglishEurope counts in the world where it has, in fact, a coordinated position.
Euroopan unionilla on painoarvoa niillä alueilla, joilla sillä on yhtenäinen kanta.
EnglishMr Hory, the Minutes will be corrected but your word counts for more than any proof.
Herra Hory, pöytäkirja korjataan, ja sananne merkitsee enemmän kuin mitkään todisteet.
EnglishThe warrants relate to 51 counts of alleged war crimes and crimes against humanity.
Heitä epäillään kaikkiaan väitetystä 51 sotarikoksesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan.
EnglishThe kind of initiatives with which she accompanies her fine words are what counts.
Merkitystä on niillä aloitteilla, joilla hän täydentää korulauseitaan.
EnglishThe application of funds is not helped either by the fact that Latvia counts as one region.
Rahaston hakemisessa ei myöskään auta se, että Latvia lasketaan yhdeksi alueeksi.
EnglishFor here too it holds that words are one thing, actions are what counts.
Myös tässä yhteydessä pitää paikkansa se, että ratkaisevia eivät ole sanat vaan teot.
EnglishFor you, Parliament does not count or, rather, it counts for very little.
Ette pidä parlamenttia tärkeänä, tai sillä ei ole teille oikeastaan mitään merkitystä.
EnglishYes, we have a compromise and a compromise is never satisfactory on all counts.
Tämä on siis kompromissi, eikä kompromissi koskaan tyydytä kaikkia.
EnglishOne might almost be forgiven for thinking that our opinion counts for nothing any more!
Voisi melkein luulla, ettei meidän lausuntomme enää kiinnostaa ollenkaan!
EnglishIn the final analysis, this is about human dignity; every person counts.
Loppujen lopuksi kyse on inhimillisyydestä; kaikki ihmiset ovat tärkeitä.