Traducere engleză-finlandeză pentru "court decision"

EN

"court decision" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "court decision".

Exemple de folosire pentru "court decision" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWith regard to the Czech Republic, as you know, we need to wait for the court's decision.
Tšekin tasavallassa meidän on odotettava tuomioistuimen päätöstä, kuten tiedätte.
English. - (FI) Mr President, this court decision is important and categorical.
laatija. - (FI) Arvoisa puhemies, tämä tuomioistuimen ratkaisu on tärkeä ja yksiselitteinen.
EnglishWe condemn the Iranian Revolutionary Court's unfounded decision on Roxana Saberi.
Tuomitsemme Iranin vallankumoustuomioistuimen Roxana Saberia koskevan perusteettoman päätöksen.
EnglishThe European Commission has nothing to add to the Maltese Constitutional Court’s decision.
Euroopan komissiolla ei ole mitään lisättävää Maltan perustuslakituomioistuimen päätökseen.
EnglishHowever, following an appeal against the decision, the Court declared it null and void.
Päätökseen haettiin kuitenkin muutosta, minkä seurauksena tuomioistuin julisti sen mitättömäksi.
EnglishIn those cases, the Court's decision went against workers.
Noissa tapauksissa tuomioistuimen päätös oli työntekijöiden etujen vastainen.
EnglishThe Court's decision is yet another European nail in the coffin of British liberties.
Tekemällä päätöksensä tuomioistuin löi jälleen yhden eurooppalaisen naulan brittien vapauksien arkkuun.
EnglishIn the Turco case, on the other hand, the Court's decision is positive.
Turco-asiassa tuomioistuimen päätös puolestaan on myönteinen.
EnglishThis morning, the Libyan Supreme Court delayed a decision on their case until January 2006.
Libyan korkein oikeus lykkäsi tänä aamuna tapausta koskevan päätöksen tekemistä tammikuuhun 2006.
EnglishThe draft interinstitutional agreement does not comply with the Court's decision.
Ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi ei ole tämän yhteisön tuomioistuimen antaman päätöksen mukainen.
EnglishHowever, in October, the court again postponed its decision, this time until 19 December.
Tuomioistuin lykkäsi tuolloin kuitenkin päätöksentekoa jälleen kerran, tällä kertaa 19. päivään joulukuuta.
EnglishThe political adjustment cannot go in a different direction to the clear contents of the Court decision.
Poliittinen tulkinta ei voi olla aivan erilainen kuin tuomioistuimen päätöksen selkeä sisältö.
EnglishDuring this meeting, the Court of Justice's recent decision over case C-549/07 will be examined.
Tässä kokouksessa tarkastellaan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin asiassa C-549/07 antamaa päätöstä.
EnglishThe attitude the EU institutions have adopted towards the court decision I think is really interesting.
Minusta on kyllä mielenkiintoista, miten EU:n toimielimet suhtautuvat tuomioistuimen päätökseen.
EnglishI fully support the International Criminal Court's decision.
Tuen täysin kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöstä.
EnglishWe are troubled by the conduct of the trial and the speed and manner of the court's decision.
Olemme huolissamme oikeudenkäynnin hoidosta sekä siitä ripeydestä ja tavasta, jolla tuomioistuin tekee päätöksiä.
EnglishBecause Parliament was not consulted, the EEC Court rejected the decision of the Council of Ministers.
Sillä perusteella, että parlamenttia ei kuultu, EY: n tuomioistuin hylkäsi ministerineuvoston päätöksen.
EnglishWe have tried to unfreeze all those which we find not to be incompatible with the Court decision.
Olemme yrittäneet vapauttaa kaikki ne kohdat, joita emme pidä tuomioistuimen päätöksen kanssa ristiriitaisina.
EnglishWhere these are concerned, we are now awaiting a court decision.
Odotamme nyt tuomioistuimen päätöstä asiasta.
EnglishThat is a direct consequence of the Court of Justice's decision that a legal basis should be required for budgets.
Tämä on suoranaista seurausta tuomioistuimen päätöksestä vaatia oikeudellista perustaa budjeteille.

Mai multe cuvinte

English
  • court decision

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.