Traducere engleză-finlandeză pentru "damage"

EN

"damage" finlandeză traducere

volume_up
damage {substantiv}

EN damage
volume_up
{substantiv}

damage (dar şi: detriment, harm, havoc, hurt)
volume_up
vahinko {substantiv}
The greatest damage, he concluded, would be the increase in unemployment.
Suurin mahdollinen vahinko" - hän päätteli - " olisi työttömyyden pahentaminen" .
As you rightly pointed out, the damage to our economy and also to consumers is considerable.
Kuten aivan oikein huomautitte, vahinko taloudellemme ja myös kuluttajille on huomattava.
Even if prices are now falling again the damage has been done.
Vaikka hinnat ovatkin jälleen laskusuunnassa, vahinko on jo tapahtunut.
damage (dar şi: con, demerit, detriment, disadvantage)
volume_up
haitta {substantiv}
The second piece of damage that this proposal will do is to innovation.
Toinen tämän ehdotuksen mukana tuleva haitta koskee innovaatiotoimintaa.
As a result of that late diagnosis, permanent damage is caused to those young lives.
Myöhäisen diagnoosin seurauksena näille elämänsä alussa oleville on aiheutettu pysyvä haitta.
One question to be assessed is also damage to the profitability of journals from small publishing houses.
Yksi arvioitava kysymys on myös pienten kustantamojen aikakausjulkaisujen kannattavuudelle aiheutuva haitta.
damage (dar şi: harm)
volume_up
vaurio {substantiv}
A key factor here is the axle weight of vehicles, and the heavier the vehicle, the greater the road damage.
Avaintekijä on ajoneuvojen akselipaino, sillä mitä painavampi ajoneuvo on sitä suurempi on tien vaurio.
In cases in which they cannot be restored, they at least want to make sure that the external damage caused is made as invisible as possible.
Jos sitä ei voida palauttaa, he haluavat ainakin varmistaa, että näkyvä vaurio on mahdollisimman huomaamaton.

Sinonime (în engleză) pentru "damage":

damage

Exemple de folosire pentru "damage" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe taxpayer should not have to support financially the damage caused by others.
Veronmaksajien ei pidä vastata taloudellisesti muiden aiheuttamista vahingoista.
EnglishJust for the physical damage and not, for example, for the environmental damage?
Arvioidaanko pelkästään fyysiset ongelmat, eikä esimerkiksi ympäristövaurioita?
EnglishIt is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
On virheellistä uskoa, että alkoholiin liittyviä haittoja oli aiemmin vähemmän.
EnglishIt has been suggested that the Spanish authorities could have limited the damage.
On vihjattu, että Espanjan viranomaiset olisivat voineet rajoittaa katastrofia.
EnglishSecondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Toiseksi se edellyttää pikaista ja tehokasta korvausta kärsityistä vahingoista.
EnglishThe Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
Muistutan, että ympäristövastuudirektiivillä ei kateta taloudellista vahinkoa.
EnglishFewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.
Tämän direktiivin ansiosta menetetään vähemmän ihmishenkiä ja vahingot pienenevät.
EnglishIt has risen from 0.84 to 1.30, causing extensive damage to our competitiveness.
Se on noussut 0,84:stä 1,30:een ja vahingoittanut vakavasti kilpailukykyämme.
EnglishHowever, these generally cover traditional damage and not environmental damage.
Ne kuitenkin kattavat yleensä tavanomaiset vahingot, eivät ympäristövahinkoja.
EnglishOvernight, its post box was dismantled, causing damage to the building's façade.
Yhdessä yössä sen postilaatikko purettiin, mikä vahingoitti rakennuksen julkisivua.
EnglishI can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
Haluan huomauttaa, että tämä summa kattaa 8,5 prosenttia kaikista vahingoista.
EnglishIt is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
On tärkeää käsitellä tulvavahinkojen torjuntaa eurooppalaisesta näkökulmasta.
EnglishHow great is the damage which has already been caused to the European economy?
Kuinka suurta vahinkoa sillä on jo aiheutettu eurooppalaiselle teollisuudelle?
EnglishThere are many actions that damage the democratic legitimacy of our institutions.
On monia toimia, jotka turmelevat toimielintemme demokraattisen oikeutuksen.
EnglishWe discussed the security aspects and also how the damage may be made good.
Keskustelimme turvallisuusnäkökohdista ja siitä, miten vahingot voidaan korvata.
EnglishIt is not only a question of the sea being polluted, causing damage to fisheries.
Kyse ei ole pelkästään meren pilaantumisesta, mikä aiheuttaa vahinkoa kalastukselle.
EnglishSecond, the damage that has been done by illegal landfills also needs to be tackled.
Toiseksi on puututtava myös laittomien kaatopaikkojen aiheuttamiin vahinkoihin.
EnglishIn agreeing to this, Poland did significant damage to its economic potential.
Suostuessaan tähän Puola heikensi huomattavasti taloudellista potentiaaliaan.
EnglishThere is also, however, the liability for environmental damage, of course.
Lisäksi on tietenkin korvausvelvollisuus ympäristölle aiheutuneista vahingoista.
EnglishThe damage suffered, also in ecological terms, cannot be expressed in money.
Tapahtunutta vahinkoa, myös ekologisesti katsottuna, on mahdotonta laskea rahassa.