Traducere engleză-finlandeză pentru "to evoke"

EN

"to evoke" finlandeză traducere

EN to evoke
volume_up
[evoked|evoked] {verb}

Talking about its ecological consequences evokes all sorts of concerns and fears.
Ekologisista seurauksista puhuminen herättää kaikenlaisia huolenaiheita ja pelkoja.
That can only evoke our enthusiasm and our support.
Se on Euroopan unionin ulkopolitiikan ja koko Eurooppa-hankkeen ydin, joten se tietysti herättää meissä innostusta ja auttamisen halua.
In addition, the sacrifice of human life in order to improve the quality of other lives, evokes feelings of cannibalism.
Lisäksi yhden ihmiselämän uhraaminen toisen ihmiselämän laadun parantamiseksi herättää mielikuvia ihmissyönnistä.
Mr President, the debate on the common foreign and security policy for 1997 evoked some quite contrasting opinions.
Arvoisa puhemies, keskustelu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 1997 aiheuttaa vastakkaisia arvioita.
If this is the case, it will not only evoke a lot of resistance within Serbia but will in particular cause uncontrollable anger on the part of the deceived inhabitants of Kosovo.
Jos tämä pitää paikkansa, se herättää sekä runsaasti vastarintaa Serbiassa ja aiheuttaa varsinkin hallitsematonta vihaa Kosovon petetyissä kansalaisissa.
This move has evoked considerable concern over the proliferation of nuclear weapons, the extensive armament of certain regions of the world and the modernisation of weapons of mass destruction.
Tämä teko aiheuttaa syvää huolta ydinaseiden leviämisestä, tiettyjen maailman alueiden ylivarustautumisesta ja massatuhoaseiden ajanmukaistamisesta.
to evoke (dar şi: to call up, to relate)

Exemple de folosire pentru "to evoke" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe same applies to the word "constitution" , which can also evoke quite different things.
Sama koskee sanaa "perustuslaki", joka voi pitää sisällään hyvin erilaisia asioita.
EnglishMr President, this resolution does not evoke the same feelings.
Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma ei herätä samanlaisia tunteita.
EnglishWhat matters, though, is that we should evoke this interest, and, moreover, give the EU democratic legitimacy.
On kyse juuri siitä, mielenkiinnon herättämisestä, ja unionin demokraattisesta legitiimiydestä.
EnglishWhy is it that they so often fail to evoke a positive response?
Miksi niin usein puuttuu myönteinen vastakaiku?
EnglishIn fact, we know to what, in general, we are referring when we evoke the spirit of which you speak.
Itse asiassa me tiedämme, yleisellä tasolla, mihin me viittaamme, kun palautamme mieliimme hengen, josta puhutte.
EnglishPresident Saakashvili cannot have believed that military intervention would evoke no response from Russia.
Presidentti Saakašvili tuskin kuvitteli, etteivät hänen sotilaalliset toimensa saisi aikaan jonkinlaista reaktiota venäläisissä.
EnglishWhen you evoke the monster Berlusconi from those benches, we know that it may be written Berlusconi but it is pronounced Kroes.
Kun penkeistänne manataan esiin Berlusconin hirviö, tiedämme, että se voidaan kirjoittaa Berlusconi, mutta lausutaan Kroes.
EnglishSo without exaggeration one can speak of a crisis of values of the kind we like to evoke when we talk about democracy in Europe.
Voitaneen liioittelematta puhua arvokriisistä, jonka asetamme mielellämme etusijalle puhuessamme demokratiasta Euroopassa.
EnglishMany evoke the crisis of 1929, although the Second World War that followed in its wake divided Europe between two different paths.
Monet ovat viitanneet vuoden 1929 kriisiin, vaikka sen vanavedessä seurannut toinen maailmansota jakoikin Euroopan kahteen leiriin.
EnglishWhat does that word evoke?
EnglishThe banana issue is a perfect example of the difficulties the Union is experiencing in establishing the European model the institutions evoke so often.
Banaaniala on erinomainen esimerkki unionin vaikeuksista vakiinnuttaa eurooppalainen malli, vaikka se on otettu niin usein esille toimielimissä.
EnglishMr President, Commissioner, few issues contain so much political dynamite and evoke so many feelings as tax issues.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, harvat kysymykset sisältävät niin paljon poliittista räjähdysainetta tai herättävät niin paljon tunteita kuin verotukseen liittyvät kysymykset.
EnglishFresh as the spring even as they evoke a faded antique world, the photos of Nick Boyer feature birds, bees, and delicately textured flower petals.
Raikkaana kuin kevät jopa herättäessään haalistuneen vanhan maailman Nick Boyerin valokuvat esittelevät lintuja, kimalaisia ja lumoavia kukkien terälehtiä.
EnglishMoreover, this is a question of freedom: it is a question of the freedom of choice that the Left likes to evoke so much, but is forgetting here.
Lisäksi tässä on kysymys vapaudesta: tässä on kysymys valinnanvapaudesta, johon vasemmisto niin mieluusti usein vetoaa mutta jonka se tässä yhteydessä unohtaa.
EnglishMr President, Commissioner, you have yourself recognised the very important political symbolism of the Gdańsk shipyards and all that they evoke.
(EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olette itse myöntänyt Gdańskin telakan ja sen herättämien mielikuvien erittäin tärkeän poliittisen symboliarvon.
EnglishMr President, it is not only dictatorships that traditionally evoke resistance from many of their inhabitants; centralised states and multiethnic states do so as well.
Arvoisa puhemies, kansalaiset eivät perinteisesti ole vastustaneet ainoastaan diktatuureja, vaan myös keskusjohtoisia ja monikansallisia valtioita.
EnglishRock formations that evoke alien landscapes and magnificently sculpted stone canyons, spires, and arches will bring the Southwest to you, no matter where you happen to live.
Vieraiden maailmojen maisemia muistuttavat kivimuodostelmat ja mahtavasti veistetyt kiviset kanjonit, tornit ja kaaret tuovat lounais-Amerikan luoksesi, missä tahansa asutkin.