Traducere engleză-finlandeză pentru "good"

EN

"good" finlandeză traducere

volume_up
good {substantiv}

EN good
volume_up
{substantiv}

good (dar şi: advantage, asset, benefit, commodity)
volume_up
etu {substantiv}
. - (PT) Like other natural resources, spectrum is a public good.
. - (PT) Kuten kaikki muutkin luonnonvarat, lähetystaajuudet ovat yleinen etu.
This sensitive region needs stability for the good of our entire continent.
Koko maanosamme etu edellyttää tämän tulenaran alueen vakaannuttamista.
This is for his own good, as well as in our common interest.
Se on hänen omaksi parhaakseen ja myös yleinen etu.
good (dar şi: avail, benefit, gain, use)
volume_up
hyöty {substantiv}
They want a flexible institution, with a good cost-efficiency ratio.
Haluatte kätevän toimielimen, jolla on hyvä kustannus-hyöty-suhde.
Allow them to reap the profits from their good ideas, and I believe we would see an explosion of innovation.
Sallikaa niiden ottaa hyöty irti hyvistä ideoistaan, koska tällä tavalla saisimme varmasti runsaasti uusia innovaatioita.
Finally, a study should be drafted with the aim of achieving a good cost-benefit ratio for all of these measures.
Lopuksi on valmisteltava tutkimus, jolla varmistetaan kaikkien näiden toimenpiteiden kustannus-hyöty-suhde.
good

Exemple de folosire pentru "good" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
kirjallinen. - (NL) Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan.
EnglishIt is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
Ei riitä, että mies kuin mies väittää: " Mutta enhän minä turvaudu väkivaltaan."
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Valiokunta pääsi hyvään kompromissiin, josta meidän tulee pitää selkeästi kiinni.
EnglishIn this regard, the dissemination of information and good practices is crucial.
Tässä yhteydessä on ratkaisevaa, että levitetään tietoa ja hyviä toimintatapoja.
EnglishMost Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Useimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
EnglishOur agreement with Colombia contains a human rights clause, and for good reason.
Kolumbian kanssa tekemäämme sopimukseen ei sisälly turhaan ihmisoikeuslauseketta.
EnglishOver time, though, it has developed into a very good organisation, in my opinion.
UCLAF on kuitenkin kehittynyt mielestäni vähitellen todella hyväksi järjestöksi.
EnglishIt is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
EnglishThat is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
Sen vuoksi British Aerospacen ja Marconin fuusio on mielestäni erittäin järkevä.
EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteur on a very good report.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä.
EnglishThe good ones are the largest and richest countries such as Germany and France.
Hyvät kumppanit ovat Saksan ja Ranskan kaltaisia suurimpia ja vauraimpia maita.
EnglishI voted for the motion because, clearly, we have to have good food on our tables.
Äänesti tekstin puolesta, koska pöytämme antimien on luonnollisesti oltava hyviä.
EnglishThis catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
Tälle hyvien tarkoitusten luettelolle on kuitenkin annettava konkreettinen muoto.
EnglishI have discouraged amendments which loaded other good causes on to our own report.
Olen vastustanut tarkistuksia, joilla on tuotu muita hyviä asioita mietintöömme.
EnglishI think that for this reason, it is good work and this House should endorse it.
Mielestäni työn jälki on tästä syystä hyvää, ja parlamentin tulisi hyväksyä se.
EnglishDuring Mr Khatami’s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Presidentti Khatamin virkakaudella käytimme tätä keskusteluyhteyttä tehokkaasti.
EnglishWe must solve this as good friends and not with something like a threat of war.
Meidän pitää ratkaista tämä asia kuin hyvät ystävät eikä lähes sodalla uhkaillen.
EnglishI welcome this very good report and congratulate the rapporteur on producing it.
Kannatan tätä erittäin hyvää mietintöä ja kiitän esittelijää sen laatimisesta.
EnglishWe also congratulate you for using olive oil, which is very good for the health.
Onnittelemme teitä lisäksi siitä, että käytätte erittäin terveellistä oliiviöljyä.
EnglishNow is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Nyt on Euroopan parlamentin tilaisuus toimia oikein, oikeudenmukaisesti ja hyvin.