Traducere engleză-finlandeză pentru "to inquire"

EN

"to inquire" finlandeză traducere

EN to inquire
volume_up
[inquired|inquired] {verb}

I would like to inquire of the President-in-Office of the Council why that is?
Haluaisin kysyä neuvoston puheenjohtajalta, miksi näin on?
Contact your TV service provider to inquire about the availability of DVS in your area.
Voit kysyä TV-palveluntarjoajaltasi tietoja DVS-palvelun saatavuudesta asuinalueellasi.
I would just like to inquire by way of addition: we do not take an uncritical view of American foreign policy, of course, but actually a very critical one.
Haluaisin täydennyksen vuoksi vain kysyä: emme varmaankaan suhtaudu epäkriittisesti amerikkalaiseen ulkopolitiikkaan, vaan sangen kriittisesti.
to inquire (dar şi: to probe)
But instead we now have a very limited wording: companies can only advertise similar products and products already inquired about by customers.
Sen sijasta meillä on nyt kuitenkin rajoitettu sanamuoto - yritykset saavat mainostaa vain samankaltaisia tuotteita ja ainoastaan sellaisia, joita asiakas on tiedustellut.
I am at your disposal to further inquire about the exact details of the ratification process in Turkey, but the essence of the matter is really that the declaration by Turkey is simply unilateral.
Voitte tiedustella minulta tarkempia yksityiskohtia Turkin ratifiointiprosessista, mutta keskeistä asiassa on oikeastaan se, että Turkin julistus yksinkertaisesti on yksipuolinen.
to inquire
On Monday I had the opportunity to go to a certification institute and to have a look and inquire as to what the problems are.
Maanantaina minulla oli tilaisuus käydä tarkastuslaitoksessa ja tarkastella ja kysellä sitä, millaisia ongelmia esiintyy.

Exemple de folosire pentru "to inquire" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis is absolutely bizarre and I would like you to inquire into this, Mr President.
Tämä on todella omituista, ja haluaisin teidän, arvoisa puhemies, tutkivan asiaa.
EnglishI would, however, also like to inquire about our Chinese colleagues' activities in China.
Haluaisin kuitenkin myös tietää kiinalaisten kollegojemme toimista Kiinassa.
EnglishMuch is said there, but I would rather inquire into what is not said, or not fully said.
Täällä on puhuttu paljon, mutta minä haluaisin tutkia sitä, mitä ei ole sanottu tai ei ole sanottu kokonaan.
EnglishTo inquire into these values is also a way of discovering our European identity.
Emme usein puhu turhaan tarpeesta eurooppalaistaa Balkanin aluetta. Tämä prosessi on sitä paitsi parhaillaan meneillään.
EnglishI am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
EnglishIndeed, Mr Barnier has made it absolutely plain that the Community does not and cannot inquire into that point.
Eli jäsen Barnier on tehnyt täysin selväksi, että yhteisö ei selvitä tätä asiaa eikä voikaan selvittää sitä.
EnglishOn 12 December, the government announced the establishment of an inter-Departmental Commission to inquire into the events.
Hallitus ilmoitti 12. joulukuuta ministeriöiden välisen komitean perustamisesta tapahtumien tutkimiseksi.
EnglishWe will also have to inquire into the root causes.
EnglishThey need to inquire carefully whether support to shipbuilding and shipbuilders has distorted the situation in the world market.
On otettava huolellisesti selvää siitä, onko laivanrakennukselle ja laivanrakentajille annettu tuki vääristänyt tilannetta maailmanmarkkinoilla.
EnglishWhat is certain is that, if you were to inquire right now into the state of telecommunications in Kosovo, the answer would automatically come to light.
Varmaa on, että jos tällä hetkellä kysytte, mikä on teleliikenteen tilanne Kosovon alueella, vastaus nousee itsestään esiin.
EnglishI know that because I have asked around and I have asked people to ring up airlines to inquire about their child safety systems.
Tiedän tämän, sillä olen kysynyt asiasta sieltä täältä ja pyytänyt ihmisiä tiedustelemaan lentoyhtiöiltä niiden lapsia koskevista turvajärjestelmistä.
EnglishWe will immediately inquire with Member States how they apply the working time rules on self-employed drivers and how they monitor compliance with these rules.
Kysymme välittömästi jäsenvaltioilta, miten ne soveltavat itsenäisten kuljettajien työaikasääntöjä ja miten ne valvovat kyseisten sääntöjen noudattamista.
EnglishThe Vice-President at the time, Mr David Martin, undertook to inquire and refer the matter to you, but since you are now in the chair I shall ask you directly.
Tuolloin varapuhemiehenä toiminut David Martin lupautui selvittämään asiaa ja esittämään sen teille. Koska toimitte nyt itse puhemiehenä, esitän kysymyksen teille suoraan.