Traducere engleză-finlandeză pentru "kind of"

EN

"kind of" finlandeză traducere

EN kind of
volume_up
{adverb}

kind of (dar şi: in a sense, sort of, in one sense, sorta)
But there's kind of a paradox here, because it looks like it's surrounded by desert.
Tavallaan paradoksi, koska sitä ympäröi autiomaa.
For me, all this is also about a kind of investment in good relations.
Mielestäni tässä on tavallaan kyse myös hyviin suhteisiin tehtävästä investoinnista.
And I kind of went overboard on the week after the project was over.
Menin tavallaan yli projektin loppumisen jälkeisellä viikolla.
kind of (dar şi: somehow)
Jotenkin se on järjenvastaista.
I find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.
Tämä argumentti on mielenkiintoinen, ihan kuin voisimme jotenkin muokata fysiikan lakeja mieleisiksimme.
   Two colleagues have made reference to the question of signatures and implicitly suggest some kind of foul deeds behind the scenes.
   Kaksi jäsentä mainitsi allekirjoitukset ja vihjasi, että kulissien takana olisi jotenkin vehkeilty.

Sinonime (în engleză) pentru "kind of":

kind of

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

kind substantiv
kind adjectiv
of prepoziţie
Finnish

Exemple de folosire pentru "kind of" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
EnglishWe must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
Meidän ei tämän vuoksi pidä saattaa itseämme näin ristiriitaiseen tilanteeseen.
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
Tällainen syyllistäminen ei ainakaan edistä rakentavien ratkaisujen löytymistä.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Itse asiassa on tehty päätös kieltäytyä kaikenlaista yhteistyöstä tällä alueella.
EnglishWe were unable to accept this kind of re-nationalisation of European policies.
Emme voineet hyväksyä tällaista EU:n toimintalinjojen uudelleenkansallistamista.
EnglishFinally, we would ask the Commission not to force us to take this kind of action.
Viimeisenä pyydämme komissiolta, ettei se pakota meitä tämänkaltaisiin toimiin.
EnglishMr President, your kind words just now about my country have touched me deeply.
Arvoisa puhemies, kauniit kotimaatani koskevat sananne liikuttivat minua syvästi.
EnglishThree per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
EnglishPersonally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
Itse olen sitä mieltä, ettei tällaisesta akateemisesta keskustelusta olisi hyötyä.
EnglishThere should be a convergence programme, a kind of guideline for social security.
Täytyy saada aikaan lähentymisohjelma, eräänlaiset sosiaaliturvan suuntaviivat.
EnglishBefore you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
Ennen kuin painat virtapainiketta, keskustellaan siitä, millainen pelaaja olet.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government'.
En voi tukea sitä, että komissio pyrkii jonkinlaiseksi EU: n " hallitukseksi" .
EnglishAt the present time, I would consider a statement of any kind to be premature.
Tällä hetkellä mikä tahansa asiaa koskeva lausunto on mielestäni liian aikainen.
EnglishI do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
Minusta se ei ole paras mahdollinen lähestymistapa tämänkaltaiseen sopimukseen.
EnglishCan civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
Mitä muuta Venäjän kansalaisyhteiskunta voi odottaa kuin tällaista provokaatiota?
EnglishSo it serves no useful purpose to decry it as some kind of 'Bolkestein directive'.
Direktiiviä ei siis kannata tuomita eräänlaiseksi "Bolkesteinin direktiiviksi".
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Tällaisia toimia on mielestäni perusteltua kannustaa ja palkita myös jatkossa.
EnglishI would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
Haluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
EnglishTaxes of the kind mentioned in the honourable Member’s question are still rare.
Parlamentin jäsenen kysymyksessään mainitsemat verot ovat vielä hyvin harvinaisia.

Mai multe cuvinte