Traducere engleză-finlandeză pentru "kindness"

EN

"kindness" finlandeză traducere

volume_up
kindness {substantiv}
volume_up
kind {substantiv}

EN kindness
volume_up
{substantiv}

kindness
volume_up
kiltteys {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "kindness":

kindness
kind

Exemple de folosire pentru "kindness" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMr President, I am sure that I will always remember you for your kindness.
Arvoisa puhemies, muistan teidät varmasti pitkään, koska olette niin sympaattinen.
EnglishThere have been problems but we have been treated with extreme kindness and courtesy.
Ongelmia on ollut, mutta meitä on kohdeltu erittäin ystävällisesti ja tahdikkaasti.
EnglishIt is not always very kind to the Commission but it is not about kindness.
Se ei ole aina kovin mukava komissiolle, mutta tässä ei nyt ole kyse mukavuudesta.
EnglishThe act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
Hyvä teko, jonka hän nosti kaikkien muiden ylle: joku oli jopa tuonut hänelle parin kenkiä.
EnglishShe was a holy person who brought goodness and kindness to where it was most needed.
Hän oli pyhä henkilö, joka toi hyvyyttä ja ystävällisiä tekoja sinne, missä niitä eniten tarvittiin.
EnglishIt seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Tuntuu siltä kuin esittelijä osoittaisi ystävällisyyttään maatalousalalla työskenteleviä naisia kohtaan.
EnglishThank you for this kindness and this gift, which I particularly appreciate because I am to speak about women.
Kiitos tästä ystävällisyydestä ja lahjasta, jota arvostan erityisesti, koska aion puhua naisista.
EnglishBut neither commercial considerations nor kindness should play a role in these judgments at airports.
Näihin lentoasemilla tehtäviin arvionteihin ei pitäisi liittyä kaupallisia näkökulmia tai ystävällisyyttä.
EnglishWith loving kindness, with patience, with openness?
Rakastavalle ystävyydelle, kärsivällisyydelle, avoimmuudelle?
EnglishIt is our heartfelt wish that the legacy of grace and kindness bequeathed by the Princess of Wales may live on.
Toivomme koko sydämestämme, että Walesin prinsessan perinnöksi jättämä ystävällisyys jää elämään" .
EnglishThe solution, however, is neither blind acceptance nor intolerance, but understanding and kindness.
Ratkaisuna ei kuitenkaan ole sen enempää sokea hyväksyntä kuin suvaitsemattomuuskaan vaan ymmärtämys ja ystävällisyys.
EnglishMy answer is yes, and not just out of kindness to animals: this is linked to human health concerns.
Vastaan että kannattaa, enkä ainoastaan hyvyydestä eläimiä kohtaan: tässä on kyse ihmisten terveyteen liittyvistä seikoista.
EnglishBenevolence, loving kindness against hatred.
Hyvänsuopuus, rakastava ystävällisyys vihaa vastaan.
EnglishMiss McIntosh's openness and kindness are well known, and mean that she is bound to give you a response as quickly as possible.
Rouva McIntoshin tunnustettu avoimuus ja ystävällisyys takaavat, että hän vastaa teille mitä pikimmin.
EnglishI know you are doing this out of kindness.
Tiedän, että teette tämän hyvää hyvyyttänne.
EnglishOnce again, I wish to thank you for your kindness and for your friendship and, if I may say so, also for your affability as a person.
Haluan vielä kerran kiittää teitä ystävällisyydestänne, ystävyydestänne ja myös miellyttävästä persoonastanne.
EnglishMr President, I would like to thank both yourself and also Mr Bolkestein for his kindness and his cooperation.
. (ES) Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia teille ja myös komission jäsen Bolkesteinille hänen ystävällisyydestään ja avuliaisuudestaan.
EnglishMrs Hübner had the kindness to tell me the mayor's position is ineffective; in other words, he has not asked for anything.
Komission jäsen Hübner kertoi ystävällisesti, että pormestarin asenne on tehoton; toisin sanoen hän ei ole pyytänyt mitään.
EnglishWe must stop implying that our interest in Africa is based solely on generosity, kindness and humanity.
Meidän on lakattava vihjailemasta, että kiinnostuksemme Afrikkaa kohtaan perustuu pelkästään anteliaisuuteen, hyväsydämisyyteen ja ihmisystävyyteen.
EnglishIt would have been preferable, rather than to say it publicly today, to have the kindness to let the Commission know sooner.
Olisi kuitenkin ollut suotavaa ilmoittaa asiasta aikaisemmin komissiolle sen sijaan, että asia otetaan tänään esille julkisesti.