Traducere engleză-finlandeză pentru "to lay down"

EN

"to lay down" finlandeză traducere

EN to lay down
volume_up
{verb}

It is important to lay down the rules for taking part in the referendum.
On tärkeää määrätä kansanäänestykseen osallistumista koskevat säännöt.
It is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights.
Siinä voidaan määrätä myös useista perusarvoista ja perusoikeuksista.
It is also essential to lay down monitoring standards and to control these very closely.
Sen sijaan on välttämätöntä määrätä tarkastusstandardeja ja myös valvoa niitä erittäin tarkasti.
to lay down (dar şi: to adjust, to fiddle, to govern, to impose)
So we do not want to condemn alcohol as such or lay down new laws.
Emme siis halua tuomita alkoholia sinänsä tai säätää uusia lakeja.
We would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
Olisi myös hyvä säätää vakaus- ja kasvusopimusta koskevista säännöistä.
It does not lie within the competence of Parliament to lay down guidelines on such matters as the level of radioactivity in drinking water.
Parlamentilla ei ole pätevyyttä säätää suuntaviivoja esimerkiksi juomaveden radioaktiivisuuspitoisuudesta.
to lay down (dar şi: to calculate, to compute, to cool off, to count)

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

lay substantiv
lay adjectiv
Finnish
to lay verb
to lie verb
down substantiv
Finnish
down adjectiv
down adverb
to down verb

Exemple de folosire pentru "to lay down" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is not the moment for the European Parliament to lay down any clear criterion.
Nyt ei ole oikea hetki sille, että Euroopan parlamentti asettaa selkeät kriteerit.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Lisäksi tämän osa-alueen uusi lainsäädäntö pitää vahvistaa mahdollisimman nopeasti.
EnglishI would like the EU to lay down minimum rules rather than harmonizing rules.
Haluaisin, että EU laatisi vähimmäissäännöt yhdenmukauttamissääntöjen sijasta.
EnglishBeyond that it is up to the Member States to lay down national policy on drugs.
Lisäksi jäsenvaltiot saakoot itse vahvistaa kansalliset huumepolitiikkansa.
EnglishThis is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Tällä alalla unionin ei pidä asettaa vaatimuksia kustannuksille tai laadulle.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Lisäksi perussopimuksissa määrätään toimielimiä koskevista säännöistä ja menettelyistä.
EnglishThese products must meet the same requirements as we lay down for our own products.
Näiden tuotteiden on täytettävä samat edellytykset kuin omien tuotteidemme.
EnglishWe call on the rebels to lay down their arms and return to the negotiating table.
Vaadimme kapinallisia laskemaan aseensa ja palaamaan neuvottelupöytään.
EnglishIt would be nice if we could lay down a timeframe for this, at least at second reading.
Olisi hienoa, jos voisimme laatia aikataulun tätä varten edes toisessa käsittelyssä.
EnglishIt is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.
Ei riitä, että EU vain asettaa tiukat säännöt hiilidioksidipäästöille.
EnglishSo, à la Voltaire, if you want to talk to me, lay down the rules now.
Voltaire sanoisi, että jos haluat puhua minun kanssani, päätä, mitkä ovat ehtosi.
EnglishEven to lay down a timetable in this connection would be very ambitious.
Jopa aikatavoitteiden asettaminen tässä yhteydessä on hyvin kunnianhimoista.
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
On myös tärkeää vahvistaa jäsenvaltioiden täysivaltaisuus verotuksen alalla.
EnglishThe Commission is ready to lay down specific rules for such exceptions.
Komissio on valmis antamaan erityisiä sääntöjä tällaisia poikkeuksia varten.
EnglishNonetheless, we need to proceed faster in order to lay down the necessary rules.
Silti meidän on toimittava nopeammin pyrkimyksissämme saada välttämättömät säännökset aikaan.
EnglishThe mandatory measures concern equipment on board and lay down a set of security measures.
Pakolliset määräykset koskevat alusten laitteita ja turvatoimien säätämistä.
EnglishThat again shows that it really does make sense here to lay down clear procedural rules.
Tämä osoittaa taas, että on todella järkevää laatia selvät toimintaohjeet.
EnglishAs non-state actors, they are not entitled to lay down extensive regulations.
Valtiosta riippumattomina toimijoina niillä ei ole oikeutta antaa laaja-alaisia määräyksiä.
EnglishThe European Union is right to lay down terms and conditions for Hamas.
Euroopan unioni on oikeassa asettaessaan Hamasille ehtoja ja edellytyksiä.
EnglishThe Commission' s initial plan, supported by Parliament, was to lay down a European sanction.
Komission alustava ajatus, joka sai parlamentin tuen, oli eurooppalainen seuraamus.