Traducere engleză-finlandeză pentru "to lay out"

EN

"to lay out" finlandeză traducere

EN to lay out
volume_up
{verb}

to lay out (dar şi: to adjust, to dispose, to set)

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

lay substantiv
lay adjectiv
Finnish
to lay verb
to lie verb
out substantiv
out adjectiv
out adverb
out prepoziţie
to out verb
Finnish

Exemple de folosire pentru "to lay out" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Haluan käyttää tämän tilaisuuden esitelläkseni oman näkemykseni roolistani ja tehtävistäni.
EnglishThe proposal does not, therefore, set out to lay down Community rules on expulsion.
Ehdotuksen tarkoituksena ei ole siten määrittää yhteisön standardeja maastapoistamisen alalla.
EnglishThe ALDE Group supports the proposal presented and hopes that it will lay out our regulations in the area of statistics.
ALDE-ryhmä kannattaa esitettyä ehdotusta ja toivoo, että siinä yhdistyvät tilastoja koskevat asetuksemme.
EnglishWe ought to plan and lay out some sort of strategy by which we can play our part in supplying this market.
Meidän pitäisi suunnitella ja laatia jonkinlainen toimintasuunnitelma, jonka avulla voimme toimittaa tavaraa näille markkinoille.
EnglishI would like, therefore, tonight, to lay out the aims of the Agency and then describe how my amendments will further them.
Haluaisin sen vuoksi tänä iltana esittää keskuksen päämäärät ja sitten kuvata, kuinka tarkistukseni edistävät niitä.
EnglishMr Karas and I have prepared amendments which he will lay out tomorrow orally, which I hope will solve this problem.
Jäsen Karas ja minä olemme laatineet tarkistuksia, jotka hän esittää huomenna suullisesti ja joiden avulla toivon tämän ongelman ratkeavan.
EnglishOn account of all these sound amendments, the lay-out of the report may not be anything to write home about, but I hope that the message is clear.
Kaikkien näiden järkevien tarkistusten takia mietinnön ulkoasu ei ehkä ole kehuttava, mutta toivottavasti viesti on selvä.
EnglishWe need to lay out the European Union's opinion to Russia on what conditions are essential for such meetings to be able to take place again in the future.
EU:n on ilmaistava Venäjälle selvästi, millä edellytyksillä tällaisia tapaamisia voidaan järjestää tulevaisuudessa.
EnglishDoes it lay out the different possible options enabling a great Europe to be built in the best interests of each of its members and of all?
Esitetäänkö siinä mahdolliset eri ratkaisut, joiden avulla voidaan rakentaa suur-Eurooppa jokaisen jäsenen ja kaikkien etujen mukaisesti parhaimmalla tavalla?
EnglishWe held an international conference in Lisbon because our goal was and is to help lay down or set out the broad guidelines for a European migration policy.
Pidimme kansainvälisen konferenssin Lissabonissa, koska tavoitteemme oli ja on auttaa määrittämään tai laatimaan eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan laajoja suuntaviivoja.
EnglishI hope that Mr Barroso, when he addresses the parliamentary forum on 9 May, will be able to lay out a comprehensive Commission strategy towards finding a way out of the crisis.
Toivon, että puheenjohtaja Barroso puhuessaan parlamentaariselle foorumille 9. toukokuuta pystyy esittämään kattavan komission strategian, jotta kriisistä löytyy ulospääsy.
EnglishThis is a commitment that I just made in my address, that is, to lay out the framework of our work up to the end of the year so that we can work together on major topics.
Tähänhän puheessani jo sitouduin vähän aikaisemmin, eli siihen, että toimitamme tulevan työohjelmamme vuoden loppuun mennessä niin, että voimme siten yhdessä työstää suuria teemoja.
EnglishI would also take advantage of my presence in front of the European Parliament to lay out what I have already mentioned at the hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs on Monday.
Käytän hyväkseni läsnäoloani Euroopan parlamentissa myös toistaakseni sen, mitä jo sanoin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuulemisessa maanantaina.
EnglishThe programme as it emerges from the European Council needs to lay out the guiding priorities for justice and home affairs in the years to come and to show how they will be put into practice.
Ohjelmassa, joka tulee Eurooppa-neuvostosta, on annettava oikeus- ja sisäasioiden ensisijaiset tavoitteet tuleviksi vuosiksi ja osoitettava miten ne toteutetaan käytännössä.
EnglishWhat I really want to say here - and I have learned a lot through helping a constituent, and I am currently helping a constituent - is that it is not sufficient to lay all this out in a resolution.
Haluan kuitenkin sanoa - ja olen oppinut paljon auttaessani erästä äänestäjää, ja autan häntä parhaillaan - että se, että esitämme tämän kaiken päätöslauselmassa, ei riitä.