Traducere engleză-finlandeză pentru "legible"

EN

"legible" finlandeză traducere

EN legible
volume_up
{adjectiv}

legible
The package leaflet must be unmistakable and legible.
Pakkausselosteen on oltava yksiselitteinen ja luettava.
legible

Exemple de folosire pentru "legible" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe must renew it and make it more accessible, more flexible and more legible.
Sitä on korjattava ja sen saatavuutta, joustavuutta ja ymmärrettävyyttä parannettava.
EnglishNonetheless, the Central Bank's strategy has not always been completely clear or highly legible.
Euroopan keskuspankin strategia ei kuitenkaan ole ollut aina kovin selkeä tai ymmärrettävä.
EnglishLegislation must be legible despite its complexity.
Lainsäädännön on oltava luettavaa sen monimutkaisuudesta huolimatta.
EnglishYou can increase or decrease the font size on a webpage to make it more legible in Internet Explorer.
Voit suurentaa tai pienentää verkkosivun fontin kokoa, jotta tekstiä on helpompi lukea Internet Explorerissa.
EnglishWe need a clear, cohesive and legible source of information on the activities of all the European Union institutions.
Tarvitsemme selkeän, johdonmukaisen ja helposti ymmärrettävän tietolähteen kaikista Euroopan unionin toimielinten toimista.
EnglishYou can increase or decrease the font size on a webpage to make it more legible in Internet Explorer for the desktop.
Voit suurentaa tai pienentää verkkosivun fontin kokoa, jotta tekstiä on helpompi lukea Internet Explorerin työpöytäversiossa.
EnglishFor that reason, easily legible and understandable warnings are to be preferred over a surplus of secondary information.
Sen takia vaivattomasti luettavissa olevia ja ymmärrettäviä varoituksia on suosittava liiallisen toissijaisen tiedon sijasta.
EnglishThe latter not only provide no new material, but would also confuse the text, which is currently coherent and legible.
Sen lisäksi, että tarkistuksiin ei sisälly mitään uutta, ne myös aiheuttaisivat sekaannusta nyt johdonmukaiseen ja helppolukuiseen tekstiin.
EnglishEnvironmental product labels should contain information about quantities and other matters and should be clear and legible.
Ympäristöystävällisten tuotteiden merkintöjen on sisällettävä tietoa määristä ja muista seikoista ja niiden on oltava selkeitä ja luettavia.
EnglishInformation must be legible.
EnglishIn all this, we must not forget that labelling must not disorient the consumer, but must be clear, distinct, and, in the final analysis, legible.
Emme saa unohtaa yhtä asiaa: merkinnät eivät saa sekoittaa kuluttajia, vaan niiden on oltava selkeitä, helposti ymmärrettäviä ja vieläpä luettavia.
EnglishThe information given to consumers must be as clear as possible and as legible as possible, while avoiding increasing the number of categories.
Kuluttajalle välitettyjen tietojen on oltava mahdollisimman selkeitä ja helposti ymmärrettäviä, mutta samalla on vältettävä moninkertaistamasta tuoteryhmiä.
EnglishThe proposal adopted today introduces the obligation to provide clear and legible information, encouraging shrewd and informed choices.
Tänään hyväksytyllä ehdotuksella säädetään velvollisuudesta esittää selviä ja luettavissa olevia tietoja, millä edistetään älykkäitä ja tietoon perustuvia valintoja.
EnglishIn this vein, we can do no better than promote the creation of an ecological label, a visible, legible and understandable label of this ecological quality.
Voimme tästä syystä edistää ympäristönsuojelun merkinnän luomista. Kyseessä on oltava näkyvä, selkeä ja ymmärrettävä merkintä ympäristönsuojelun laadukkuudesta.
EnglishThis information must be clear, precise, legible and printed both beside the list of ingredients and on the display side of the product beside the brand name.
Tämän tiedon on oltava selvää, täsmällistä, helposti luettavaa ja se on painettava sekä ainesosaluetteloon että tuotteen esittelyn puolelle kauppamerkin viereen.
EnglishInformation concerning food enzymes and additives must include a proper description and must be clearly legible and it must also be easy for consumers to understand.
Elintarvike-entsyymejä ja lisäaineita koskevat tiedot pitää merkitä asianmukaisesti, niiden pitää olla helppolukuisia, ja kuluttajien pitäisi ymmärtää niitä helposti.
EnglishIt would also be a good idea to conduct awareness campaigns in favour of ‘conscious consumption’ to help European consumers to choose products via legible and clear labelling.
Olisi hyvä ajatus järjestää "tietoisen kulutuksen" tiedotuskampanjoita, jotta eurooppalaiset kuluttajat oppisivat valitsemaan tuotteet ymmärrettävien ja selkeiden merkintöjen perusteella.