Traducere engleză-finlandeză pentru "to perform"

EN

"to perform" finlandeză traducere

EN to perform
volume_up
[performed|performed] {verb}

To perform a task on a selected Teletext page, do the following:
Voit suorittaa tehtävän valitulla Tekstitelevisio-sivulla toimimalla seuraavasti:
Using Boolean filters is another way to perform a more precise search.
Totuusarvosuodattimien käyttäminen on toinen keino suorittaa tarkka etsintä.
It should be possible to perform financial inspections, in order to maintain transparency.
Pitäisi olla mahdollista suorittaa varainhoidon valvontaa, jotta avoimuus säilyy.
to perform (dar şi: to act, to author, to commit, to do)
To perform more speaker tests, click Next, and then follow the steps in the wizard.
Jos haluat tehdä lisää kaiutintestejä, valitse Seuraava ja noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
I've always liked that Windows gives me multiple ways to perform popular tasks.
Olen aina pitänyt siitä, että Windows tarjoaa useita tapoja tehdä yleisimpiä tehtäviä.
This enables you to perform a controlled migration over time.
Näin voit tehdä hallitun siirron pidemmän ajan kuluessa.
I want to perform magic tricks on the stage."
Haluan esittää taikatemppuja lavalla."
I have performed my own duty of indicating the positions held on the Council's motion.
Olen kuitenkin suorittanut oman tehtäväni, joka oli esittää näkemyksiä neuvoston ehdotukseen.
Only last week, for example, the government passed a law stating that women would not be allowed to perform music on the radio.
Viime viikollakin hallitus hyväksyi lain, jonka mukaan naiset eivät saa esittää musiikkia radiossa.

Exemple de folosire pentru "to perform" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Käsien hienovaraista hallintaa vaaditaan näin herkkien toimintojen suorittamiseen.
EnglishTo switch your e-mail system to Exchange Online, perform the following steps.
Jos haluat vaihtaa sähköpostijärjestelmäksi Exchange Onlinen, toimi seuraavasti.
EnglishWhat are the tools, what are the procedures, that we need in order to perform them?
Mitkä ovat välineet ja menettelyt, joita tarvitsemme näiden töiden tekemiseksi?
EnglishYou can assign mouse buttons to perform different commands in different programs.
Voit määrittää hiiren painikkeita suorittamaan eri komentoja eri ohjelmissa.
EnglishYou actually lose money because it doesn't motivate them to perform any better.
Itse asiassa siinä menettää rahaa, koska se ei motivoi heitä parempiin suorituksiin.
EnglishAnd yet sport has many very important functions to perform in today's society.
Urheilulla on kuitenkin tämän päivän yhteiskunnallisessa rakenteessa suuri tehtävä.
EnglishThe objectives are to make sure that we have the skills to perform critical analysis.
Tavoitteena on varmistaa, että meillä on taidot kriittisen analyysin tekemiseksi.
EnglishI call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
Kehotan teitä heräämään, täyttämään virkavelvollisuutenne ja ottamaan vastuun.
EnglishI have the feeling they are just another compulsory exercise we have to perform.
Minusta tuntuu, että se on lisärasite, josta on taas kerran suoriuduttava.
EnglishWe should not just talk about the tasks the applicant countries must perform.
Älkäämme puhuko aina vain tehtävistä, jotka jäseneksi tulevien maiden on täytettävä.
EnglishThere are also tasks that your users must perform before and after transition.
Myös käyttäjiesi on suoritettava tietyt toimenpiteet ennen siirtymistä ja sen jälkeen.
EnglishFinally, there is an assumption that the EU has a political task to perform in this area.
Lisäksi ehdotuksessa oletetaan, että EU:lla on tällä alalla poliittinen tehtävä.
EnglishThe Lisbon strategy is both a diagnostic and a list of tasks to perform.
Lissabonin strategia on sekä diagnoosi että suoritettavien tehtävien luettelo.
EnglishThe base score is a good indicator of how your computer will perform generally.
Peruspistemäärästä on helppo päätellä tietokoneen yleinen suorituskyky.
EnglishIn the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
Viimeisen neljän vuoden aikana se on onnistunut täyttämään tehtävänsä paremmin kuin hyvin.
EnglishOften that work costs them money to perform; often they are impoverished in their efforts.
Usein tämän työn tekeminen aiheuttaa omaishoitajille menoja ja köyhdyttää heitä.
EnglishHow can we explain to the cities precisely what task they have to perform?
Miten voimme selittää kaupungeille, mitä niiden on tarkkaan ottaen tehtävä?
EnglishLet us be honest - if you take your mandate seriously, you cannot perform both roles.
Se, joka ottaa edustajantoimen tosissaan, ei voi hoitaa molempia tehtäviä.
EnglishAn eminent role awaits the European Police College, with an important task to perform.
Euroopan poliisiakatemialla on edessään merkittävä rooli ja tärkeä tehtävä.
EnglishI hope you'll forgive me if I don't perform a kind of one-man savant show for you today.
Sallinette, etten tänään esitä teille mitään yhden miehen savantti-show'ta.