Traducere engleză-finlandeză pentru "to perpetrate"

EN

"to perpetrate" finlandeză traducere

EN to perpetrate
volume_up
[perpetrated|perpetrated] {verb}

to perpetrate (dar şi: to act, to author, to commit, to do)
We have also condemned other acts of terror perpetrated in Turkey and will continue to do so.
Olemme tuominneet myös muut Turkissa tehdyt terroriteot ja aiomme tehdä niin jatkossakin.
Yet we accuse the Chechens, who are aiming at the very heart of collaboration with Moscow, of perpetrating terrorist attacks.
eenit haluavat sydämensä pohjasta tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta kuitenkin syytämme heitä terrorihyökkäyksistä.
At the same time I do not want what I have said about OLAF to be misinterpreted, for it cannot become a scapegoat for fraud perpetrated by others.
Samalla en kuitenkaan halua, että sanomisiani OLAFista tulkitaan väärin, sillä OLAFista ei pidä tehdä sellaisten petosten syntipukkia, joihin aivan muut tahot ovat syyllistyneet.
to perpetrate (dar şi: to commit)
A lie that was perpetrated by people simply for political means.
Ihmiset syyllistyivät valheiden levittämiseen ainoastaan poliittisen tarkoituksen vuoksi.
Any person or organisation perpetrating or inciting such discrimination should be subject to the full force of the law.
Jokaisen henkilön tai järjestön, joka syyllistyy tai yllyttää tällaiseen syrjintään, olisi saatava lain mukainen rangaistus.
Afghan women have good reasons to be afraid, for we know that the Northern Alliance too has perpetrated crimes such as forced marriage.
Afganistanin naisilla on hyvä syy olla peloissaan. Tiedämme nimittäin, että pohjoinen liittoutumakin on syyllistynyt rikoksiin, esimerkiksi pakkoavioliittoihin.

Exemple de folosire pentru "to perpetrate" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAccordingly, we are bound to express our opposition to those who perpetrate such evils.
Näin ollen meidän on ilmaistava, että vastustamme tällaiseen pahuuteen syyllistyneitä.
EnglishNo way can you have those who perpetrate the crime being given equal treatment with the victim.
Rikokseen syyllistynyttä ei missään tapauksessa saa kohdella tasavertaisesti uhrin kanssa.
EnglishAnd this regime goes hand in hand with acts of torture, which are now said to be easier to perpetrate because of the individual cells.
Ja tähän järjestelmään sisältyy myös kidutus, jota taas on helpompi harjoittaa yhden vangin sellissä.
EnglishTo combat this type of violence effectively, it is necessary to focus on those who perpetrate violence, not just on the victims.
Tämänkaltaisen väkivallan torjunnassa huomio on kohdistettava väkivallantekijöihin, eikä pelkästään uhreihin.
EnglishThey have the obligation to investigate racist attacks and to punish those who incite them or perpetrate them.
Niiden velvollisuutena on tutkia rasistia hyökkäyksiä ja rangaista niitä, jotka lietsovat hyökkäyksiä tai syyllistyvät sellaisiin.
EnglishMexico is in the grip of large drug cartels and the violence they perpetrate is estimated to have cost 15 000 lives already.
Meksikossa jyrää suuria huumekartelleja ja niiden käyttämän väkivallan arvioidaan vaatineen jo 15 000 ihmisen hengen.
EnglishWe are experiencing an international crisis and we can allow nothing to undermine our fight against terrorism and those that perpetrate it.
Meneillään on kansainvälinen kriisi, emmekä voi sallia minkään heikentää toimintaamme terrorismia ja sen harjoittajia vastaan.
EnglishIt has become harder to exist as a terrorist and perpetrate acts of terror in Member States and has made it safer and more secure for our citizens.
On yhä vaikeampaa olla terroristi ja toteuttaa terroritekoja jäsenvaltioissa, ja kansalaisten turvallisuus on parantunut.
EnglishTerrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled.
Terroristiryhmät on kiellettävä, ja ne, jotka syyllistyvät väkivaltaan, yllyttävät terrorismiin tai tukevat terroristeja, on pantava aisoihin.
EnglishThe Council has always stressed the need to seek prosecution of all those who have perpetrated such acts and of those who continue to perpetrate such acts.
Neuvosto on aina korostanut tarvetta saattaa oikeuden eteen kaikki ne, jotka ovat harjoittaneet sellaisia toimia ja jotka jatkavat sellaisten toimien harjoittamista.