Traducere engleză-finlandeză pentru "rejection"

EN

"rejection" finlandeză traducere

volume_up
rejection {substantiv}
volume_up
reject {substantiv}

EN rejection
volume_up
{substantiv}

rejection (dar şi: denial, prevention, refusal, repudiation)
volume_up
torjuminen {substantiv}
Amendments seeking rejection of the common position have been tabled.
On esitetty tarkistuksia, joiden tarkoituksena on yhteisen kannan torjuminen.
The rejection of the Constitutional Treaty is primarily a rejection of the speed and direction of the European integration process.
Perustuslakisopimuksen torjuminen merkitsee ensisijaisesti vastalausetta Euroopan yhdentymisprosessin nopeudelle ja suunnalle.
Rejection of corruption as a social phenomenon has just as much to do with the values that prevail in a society.
Korruption torjuminen yhteiskunnallisena ilmiönä on aivan yhtä voimakkaasti sidoksissa yhteiskunnassa vallalla oleviin arvoihin.
rejection (dar şi: challenge, denial, traverse)
volume_up
kiistäminen {substantiv}

Exemple de folosire pentru "rejection" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe are very disappointed in the Council' s rejection yesterday of this legal basis.
Olemme hyvin pettyneitä neuvostoon, koska se hylkäsi eilen tämän oikeusperustan.
EnglishFailure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
epäonnistuminen johtui vapaakauppajärjestelmän entistä laajemmasta hylkäämisestä.
EnglishMr President, the rapporteur is proposing rejection of the Commission's proposal.
, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija.
EnglishThis is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Tämä on uusi jakso direktiivissä, uusi sitten vuoden 1996, jolloin hylkäsimme sen.
EnglishAs for little and large, we already have a high rate of rejection: 70-75%.
Pienten ja suurten hankkeiden suhteen hylkäämisaste on korkea, 70–75 prosenttia.
EnglishIn that context, rejection is a message directed at the European Patent Office.
Tässä yhteydessä ehdotuksen hylkääminen on Euroopan patenttivirastolle annettu viesti.
EnglishThe European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
Euroopan unioni korostaa vielä kerran torjuvansa jyrkästi kuolemantuomion.
EnglishOur demand for the rejection of Maastricht is being shown to have been right.
Nyt luopuminen Maastrichtista näyttää itsestään selvästi oikealta kannalta.
EnglishFourthly, the need for open markets and the rejection of all protectionism.
Neljäntenä, avointen markkinoiden tarve ja kaiken protektionismin torjunta.
EnglishI should like to make it clear here that this rejection did not relate to all the changes.
Haluaisin selventää tässä, että äänestyksemme ei koskenut kaikkia tarkistuksia.
EnglishAnd what does the Council do, and incidentally not just after this rejection?
Ja mitä tekee neuvosto, eikä muuten pelkästään tämän torjumisen jälkeen?
EnglishFourthly, I support your rejection of piecemeal implementation of the Constitution.
Neljänneksi annan tukeni sille, että torjutte perustuslain selektiivisen täytäntöönpanon.
EnglishGiven the alternative put forward, we find its rejection by Parliament incomprehensible.
Mielestämme on käsittämätöntä, että parlamentti hylkää esitetyn vaihtoehdon.
EnglishThe rejection of our proposed amendment has shed light on what this really means.
Se, että tätä koskeva tarkistuksemme hylättiin, teki selväksi, mitä tämä todella tarkoittaa.
EnglishThat is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
Siksi meidän on ehdottomasti hylättävä 47 artikla, koska mikään muu käy.
EnglishWe regret the rejection of the proposals made by our group, particularly the following:
Pidämme valitettavana erityisesti seuraavien ryhmämme tekemien ehdotusten hylkäämistä:
EnglishAs such the British Conservative Delegation supports the rejection of this Council proposal.
Näin ollen brittikonservatiivien ryhmä kannattaa neuvoston ehdotuksen hylkäämistä.
EnglishThis feeling of uncertainty caused them to react with fear and rejection.
Tämä epävarmuuden tunne sai ihmiset reagoimaan pelokkaasti ja torjuvasti.
EnglishI believe that we should spare ourselves the public ridicule and the public rejection.
Minusta meidän olisi vältettävä naurunalaiseksi ja kansalaisten halveksimiksi joutumista.
EnglishOur abstention on this issue is not a rejection of Slovenia’s application.
Äänestimme asiasta tyhjää, mutta se ei tarkoita, että vastustaisimme Slovenian hakemusta.