Traducere engleză-finlandeză pentru "scheduling"

EN

"scheduling" finlandeză traducere

volume_up
scheduling {substantiv}

EN scheduling
volume_up
{substantiv}

scheduling
volume_up
aikataulutus {substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "scheduling":

scheduling

Exemple de folosire pentru "scheduling" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishToday and in recent sittings we have presented a strategic scheduling programme.
Tänään ja aiemmissa istunnoissa olemme esittäneet strategisen suunnittelun ohjelman.
EnglishMy last point concerns the scheduling of the dates for the formal procedure.
Viimeinen huomioni koskee muodollisen menettelyn määräpäivien ajoittamista.
EnglishThis has obviously been the concern of the Presidency in scheduling the Salamanca meeting.
Ilmeisesti tämä huolestutti puheenjohtajaa, kun hän kutsui koolle kokouksen Salamancaan.
EnglishPerhaps that could be taken into account in future scheduling.
Ehkä se voidaan tulevaisuudessa ottaa huomioon aikatauluja laadittaessa.
English   – We welcome the scheduling of this debate, as we proposed at the beginning of August.
   – Suhtaudumme myönteisesti keskustelun sijoittamiseen ajankohtaan, jota ehdotimme elokuun alussa.
EnglishI therefore wonder whether it might not be a good idea to refrain from scheduling any more votes for Friday in the future.
Haluaisin siksi myös kysyä, onko tarpeen antaa toimittaa äänestyksiä vielä perjantaina.
EnglishFor more information about scheduling TV shows to record, see Record TV in Windows Media Center.
Lisätietoja TV-ohjelmien tallennuksen ajoittamisesta on ohjeaiheessa TV-ohjelmien tallentaminen Windows Media Centerissä.
EnglishWe need also to bear in mind the determining importance of the euro with regard to the monthly scheduling of debt.
On myös pidettävä mielessä euron ratkaiseva merkitys, mitä kuukausittain tapahtuvaan velanmaksuun tulee.
EnglishIn other words, the problem you are talking about is actually that of the scheduling of flights to Strasbourg and transport links to the city.
Tehän käsittelitte Strasbourgin lentoja ja liikenneyhteyksiä tähän kaupunkiin.
EnglishTo do this, tap or click Scheduling assistant.
Voit tehdä tämän valitsemalla Aikatauluavustaja.
EnglishFor information about scheduling scans to occur regularly, see Schedule when Windows Defender scans your computer.
Tietoja säännöllisten tarkistusten ajoittamisesta on ohjeaiheessa Windows Defenderin tekemän tarkistuksen ajoittaminen.
EnglishThese countries need to modify the scheduling of their national debt and make sound progress on reducing their budget deficit.
Näiden maiden täytyy mukauttaa valtionvelkansa takaisinmaksun rakennetta ja vähentää budjettivajetta riittävän nopeasti.
EnglishLet us imagine that the vagaries of scheduling had forced the recent transatlantic summit to be put back by two weeks.
Kuvitellaanpa, että hiljattain pidettyä transatlanttista huipputapaamista olisi sattumalta pitänyt aikataulusyistä lykätä pari viikkoa.
EnglishI have been informed that the Council Presidency was invited, but it had scheduling problems and so is unable to be here.
(DE) Minulle on kerrottu, että puheenjohtajavaltio Ruotsi kutsuttiin, mutta sillä oli aikatauluongelmia ja siksi se ei voi olla täällä.
EnglishIt is a good thing that Mr Schulz took the initiative of scheduling the debate, to give us a chance to obtain some answers.
On hyvä asia, että jäsen Schulz ehdotti keskustelun lisäämistä ohjelmaan, jotta saisimme mahdollisuuden saada edes joitakin vastauksia.
EnglishSurely scheduling an economic impact study years after the application of a directive belongs to the realm of the absurd?
Eikö järjettömyyden valtakunnassa suunnitellakin näiden maiden taloutta koskevaa vaikutustutkimusta vuosia direktiivin soveltamisen jälkeen?
EnglishOf course, because of the fact of scheduling accession negotiations with several candidate countries, certain parallels may arise.
Useiden hakijavaltioiden liittymisneuvottelujen aikataulujen yhteensovittamisen takia tiettyjä rinnakkaisuuksia voi tietenkin ilmetä.
EnglishPractical projects must be coordinated more efficiently; they must be increasingly target-oriented and their timetabling and scheduling improved.
Käytännön projekteja pitää koordinoida tehokkaammin ja niiden tavoitteellisuutta pitää lisätä ja aikataulutusta parantaa.
EnglishMr Harbour, I have taken careful note of your complaint, which will be forwarded to the services responsible for scheduling our order of business.
Arvoisa kollega Harbour, olen pannut valituksenne merkille. Se välitetään yksiköille, jotka laativat kokousten esityslistat.
EnglishIt is therefore, unfortunately, a matter of timing, due to the scheduling of documents and translation etc. that we do not have that flexibility.
Ikävä kyllä, muun muassa asiakirjojen laatimisen ja kääntämisen ajoituksen vuoksi parlamentilta puuttuu tarvittavaa joustavuutta.