Traducere engleză-finlandeză pentru "small price"

EN

"small price" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "small price".

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

small adjectiv
Finnish
price substantiv
Finnish
to price verb

Exemple de folosire pentru "small price" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOf course, that is a small price to pay; we have to ensure that safety is paramount.
Tämä on luonnollisesti vähäinen hinta; on varmistettava, että turvallisuus on etusijalla.
EnglishA few extra days in discussions is a very small price to pay for a successful conclusion.
Muutaman päivän lisäkeskustelut ovat hyvin pieni hinta onnistuneesta lopputuloksesta.
EnglishThe price is patience, which is a small price to pay for such great results!
Millä hinnalla se on saavutettu? Kärsivällisyydellä, joka on halpa hinta niin suurista tuloksista!
EnglishIt is a very small price to pay for building empathy and understanding between our children and our young people.
Se on hyvin pieni hinta, kun vahvistetaan myötämielisyyttä ja yhteisymmärrystä lastemme ja nuortemme välillä.
EnglishI hope that you will agree with me, Commissioner, that in the current context that will be a small price to pay.
Arvoisa komission jäsen, toivon, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että nykytilanteessa tämä on pieni hinta maksettavaksi.
EnglishTo do this, it is a small price we pay to have a permanent EU Operational Military HQ ready for such a future eventuality.
Tämän toteuttamiseksi on pieni hinta perustaa pysyvä EU:n operatiivinen esikunta, joka on valmiina tällaisten tapahtumien varalta.
EnglishOne or two years of negotiations are a small price to pay for preserving the credibility and respect of the European Union's standards.
Vuosi tai kaksi neuvotteluita on pieni hinta, jos sillä voidaan turvata Euroopan unionin normien uskottavuus ja kunnioitus.
EnglishBeing Hungarian, we will lose the Hungarian language, but that is a small price to pay compared to the advantages we will all benefit from.
Unkarilaisena totean, että menetämme unkarin kielen, mutta se on pieni hinta verrattuna niihin etuihin, joista me kaikki pääsemme hyötymään.
EnglishI also propose to exclude children’s shoes so as to be sure that even small price rises are not passed on to poorer families.
Ehdotan lisäksi lasten jalkineiden jättämistä tullien ulkopuolelle, jotta varmistetaan, etteivät pienimmätkään hinnankorotukset tule pienituloisten perheiden maksettavaksi.
EnglishWhile these restrictions are naturally unpopular, they are a small price to pay compared to the consequences of not quickly eradicating this disease.
Vaikka nämä rajoitukset eivät luonnollisestikaan nauti suurta suosiota, ne ovat kuitenkin pieni ongelma siihen verrattuna, että tautia ei saada nopeasti hävitettyä.
EnglishIn Britain, we are told that this is a small price to pay for the privilege of trading with our neighbours and for the prosperity the EU has brought us.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa meille sanotaan, että tämä on pieni hinta etuoikeudesta käydä kauppaa naapuriemme kanssa sekä siitä vauraudesta, jonka EU on meille tuonut.

Mai multe cuvinte

English
  • small price

În dicționarul român-englez vei găsi mai multe traduceri.