Traducere engleză-finlandeză pentru "some three"

EN

"some three" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "some three".

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

some adverb
some pronume
some
three substantiv
Finnish
three numeral
Finnish

Exemple de folosire pentru "some three" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOnly Article 99 grants some power, but with three limitations.
Ainoastaan 99 artikla antaa siihen valtuudet, mutta siihen sisältyy kolme rajoitusta.
EnglishAverage incomes in some areas are three or four times the average income in another.
Osittain siinä ilmenee jopa kolmin- tai nelinkertaisia eroja.
EnglishI shall mention three points, some aspects of which have already been addressed by Mr Bardong.
Mainitsen kolme kohtaa, joista kollega Bardong jo osittain puhuikin.
EnglishI agree with the need to extend MAGP4, but I have some concerns, in three areas in particular.
Olen samaa mieltä tarpeesta jatkaa MOO IV:ää, mutta olen huolestunut etenkin kolmesta asiasta.
EnglishAs I stated earlier, a number of Member States introduced these standards some three years ago.
Kuten jo sanoin, jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet nämä normit käyttöön jo 1-3 vuotta sitten.
EnglishIt is patently failing to allow humanitarian access to some three million people in Darfur.
Se ei mitä ilmeisimminkään päästä humanitaarista apua Darfurin noin kolmen miljoonan ihmisen luo.
EnglishMr President, I shall try to save you some money by making three points.
komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, yritän säästää rahojanne toteamalla kolme seikkaa.
EnglishFor example, many consumers in Europe have credit cards, and some have two, three or four.
Esimerkiksi monilla eurooppalaisilla kuluttajilla on luottokortteja, joillakin kaksi, kolme tai neljä.
EnglishI would however like to provide some additional details on three issues.
Haluaisin siitä huolimatta tarkentaa kolmea kysymystä.
EnglishNevertheless, I would now like to shed some light on these three dossiers for the benefit of Parliament.
Haluaisin silti valottaa parlamentille hieman näitä kolmea asiakirjaa.
EnglishI would like to make some comments on three different issues.
Haluan esittää joitakin huomautuksia kolmesta eri kysymyksestä.
EnglishI would like to make some suggestions regarding three broad areas to make this integration operate more smoothly.
Haluaisin esittää parannuksia yhdentymiseen kolmella laajalla osa-alueella.
EnglishTemporary employment agencies employ some three million people in the European Union.
), kirjallinen. - (PL) Työvoiman vuokrausyritykset antavat työtä noin kolmelle miljoonalle ihmiselle Euroopan unionissa.
EnglishWith Turkey and Croatia, we started screening the chapters for accession negotiations some three weeks ago.
Aloimme arvioida Turkin ja Kroatian liittymistä koskevia neuvottelulukuja noin kolme viikkoa sitten.
EnglishI'm going to try to square some three-digit numbers this time.
Aion yrittää laskea kolminumeroisen luvun neliön.
EnglishThat is what some three-quarters - 74% - of our fellow Europeans believe, according to the Eurobarometer surveys.
Tätä mieltä on noin kolme neljäsosaa - 74 prosenttia - Euroopan kansalaisista Eurobarometri-tutkimusten mukaan.
EnglishThe Council itself had carried out some preparatory work three or four years ago and I used this and other work as a basis.
Työni perustuu jo tehtyyn valmistelutyöhön, josta osan neuvosto on itse käynnistänyt kolme tai neljä vuotta sitten.
EnglishThere are some amendments put forward - three or four by the Greens - which, while nice, are not necessary.
Joitakin tarkistuksia on esitetty - vihreiltä tuli kolme tai neljä - jotka, vaikka ovatkin kivoja, eivät kuitenkaan ole tarpeellisia.
EnglishHowever, let me make some comments on the three main issues that I think we have to discuss today in relation to Iran.
Esitän kuitenkin joitakin kommentteja kolmesta pääkysymyksestä, joista meidän mielestäni on keskusteltava tänään Iranin osalta.
EnglishIt is estimated that throughout the European Union, some three million people work as temporary workers for some 20 000 enterprises.
On arvioitu, että koko Euroopan unionin alueella noin kolme miljoonaa työntekijää tekee vuokratyötä noin 20 000 yritykselle.

Mai multe cuvinte

English
  • some three

Mai multe în dicționarul român-englez.