Traducere engleză-finlandeză pentru "some words"

EN

"some words" finlandeză traducere

Exemple de folosire pentru "some words".

Traduceri similare în dicționarul englez-finlandez

some adverb
some pronume
some
words substantiv
Finnish
to word verb
word substantiv

Exemple de folosire pentru "some words" în finlandeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere have been some easy and pious words spread around tonight on working time.
Täällä on tänä iltana lausuttu joitakin kepeitä ja hurskaita sanoja työajasta.
EnglishLet me now say a few words about some specific items mentioned in the debate.
Haluaisin nyt todeta jotain muutamista keskustelussa mainituista seikoista.
EnglishThere are some nice words at the front here but I do not see the programme as changed.
Alussa on joitakin kauniita sanoja, mutta mielestäni ohjelma ei ole muuttunut.
EnglishWe do in fact remember some wise words from Mr Prodi: zero tolerance for fraud.
Muistamme Prodin lausuneen eräitä viisaita sanoja: nollatoleranssi petoksen torjunnassa.
EnglishI am also concerned about some of the words that might go on the label.
Olen myös huolissani joistakin niistä sanoista, jotka voivat päätyä merkintään.
EnglishAt some point, words and deeds with respect to the European Union will need to coincide.
Jossain vaiheessa Euroopan unionin sanojen ja tekojen on vastattava toisiaan.
EnglishLet me say a few brief words on some of the issues that were highlighted.
Haluaisin lausua vielä muutaman sanan joistakin esiin tuoduista asioista.
EnglishIn other words, some 3 700 000 European citizens use these substances.
Toisin sanoen näitä aineita käyttää noin 3 700 000 Euroopan kansalaista.
EnglishCan I also move on and say a couple of words about some of the amendments which have been proposed.
Haluaisin siirtyä eteenpäin ja sanoa muutaman sanan esitetyistä tarkistuksista.
EnglishI would like to add some words to paragraph 11, namely through increased openness and insight .
Haluaisin lisätä muutaman sanan 11 kohtaan, nimittäin lisääntyneen avoimuuden kautta .
EnglishThe British Presidency came out with some warm words but, at the end of the day, fudged it.
Puheenjohtajavaltio Iso-Britannia puhui asiasta lämpimästi mutta loppujen lopuksi kiersi sen.
English(NL) Mr President, allow me to start with some words of criticism.
(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kriittisellä näkökannalla.
EnglishIn other words, some of our Member States levy a high rail toll but no road tolls at all.
Toisin sanoen jotkut jäsenvaltioistamme perivät suuren rautatiemaksun, mutta eivät mitään tiemaksua.
EnglishThank you for the kind words some of you said about my work.
Kiitän muutamien puhujien kauniista sanoista, jotka koskivat työtäni.
EnglishGeography is a little different today, but I could apply some of those words to my country as well.
Maantiede on muuttunut noista ajoista, mutta osa näistä sanoista sopii hyvin myös kotimaahani.
EnglishIn fact there are some words I cannot pronounce properly so it is better not to read it!
Tosiasiassa siinä on joitakin sanoja, joita en osaa ääntää kunnolla, joten on parempi jättää se lukematta!
EnglishI would simply add some words, as Schengen has been mentioned.
Haluaisin vain lisätä pari sanaa, koska Schengen on mainittu.
EnglishUnfortunately, I am forced, here, to say some severe words.
Valitettavasti minun on tämän osalta käytettävä kovia sanoja.
EnglishThe rapporteur had some harsh words for the modification.
Esittelijä käytti kovia sanoja talousarvion muuttamisesta.
EnglishIn other words, if some current bilateral agreement is more advanced, this acquis is not affected.
Toisin sanoen jos jonkin nykyisen kahdenvälisen sopimuksen määräykset ovat kattavampia, niihin ei vaikuteta.

Mai multe cuvinte

English
  • some words

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.