Traducere engleză-franceză pentru "Communication concerning"

EN

"Communication concerning" franceză traducere

Exemple de folosire pentru "Communication concerning".

Traduceri similare în dicționarul englez-francez

communication substantiv
concerning adverb
concerning prepoziţie
to concern verb
concern substantiv

Exemple de folosire pentru "Communication concerning" în franceză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishChapter 25 Communication concerning the South-East European Cooperation Process
Chapitre 25 Communication concernant le Processus de coopération d'Europe du Sud-Est
EnglishChapter 26 Communication concerning the Collective Security Treaty Organization
Chapitre 26 Communication concernant l'Organisation du Traité de sécurité collective
EnglishChapter 55 Communication concerning the Organization of the Islamic Conference
Chapitre 55 Communication concernant l'Organisation de la Conférence islamique
EnglishChapter 34 Communication concerning the Central Asian Cooperation Organization
Chapitre 34 Communication concernant l'Organisation de coopération d'Asie centrale
EnglishChapter 21 Communication concerning the Collective Security Treaty Organization
Chapitre 21 Communication concernant l'Organisation du Traité de sécurité collective
EnglishChapter 21 Communication concerning relations between El Salvador and Honduras
Chapitre 21 Communication concernant les relations entre El Salvador et le Honduras
EnglishChapter 81 Communication concerning the constitutional referendum in Zimbabwe
Chapitre 81 Communication concernant le référendum constitutionnel tenu au Zimbabwe
EnglishChapter 1 Communication concerning the Council of the League of Arab States
Chapitre premier Communication concernant le Conseil de la Ligue des États arabes
EnglishChapter 86 Communication concerning relations between Armenia and Georgia
Chapitre 86 Communication concernant les relations entre l'Arménie et la Géorgie
EnglishChapter 38 Communication concerning relations between Uganda and the Sudan
Chapitre 38 Communication concernant les relations entre l'Ouganda et le Soudan
EnglishChapter 29 Communication concerning relations between the Sudan and Uganda
Chapitre 29 Communication concernant les relations entre l'Ouganda et le Soudan
EnglishAnnex 11 - Communication concerning the approval or refusal or extension….
Annexe 11 − Communication concernant l'homologation, ou le refus, ou l'extension…
EnglishChapter 18 Communication concerning the Forum on China-Africa Cooperation
Chapitre 18 Communication concernant le Forum sur la coopération sino-africaine
EnglishChapter 73 Communication concerning relations between the Sudan and Uganda
Chapitre 73 Communication concernant les relations entre le Soudan et l'Ouganda
EnglishChapter 17 Communication concerning relations between Costa Rica and Nicaragua
Chapitre 17 Communication concernant les relations entre le Costa Rica et le Nicaragua
EnglishChapter 87 Communication concerning relations between Azerbaijan and Georgia
Chapitre 87 Communication concernant les relations entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie
EnglishChapter 60 Communication concerning the border zone between Guinea and Liberia
Chapitre 60 Communication concernant la zone frontalière entre la Guinée et le Libéria
EnglishChapter 35 Communication concerning the Shanghai Cooperation Organization
Chapitre 35 Communication concernant l'Organisation de Shanghai pour la coopération
EnglishChapter 24 Communication concerning relations between Rwanda and Uganda
Chapitre 24 Communication concernant les relations entre l'Ouganda et le Rwanda
EnglishChapter 14 Communication concerning the Shanghai Cooperation Organization
Chapitre 14 Communication concernant l'Organisation de Shanghai pour la coopération

Mai multe cuvinte

English
  • Communication concerning

Și mai multe traduceri în dicționarul englez-român pe bab.la.